Jézus újra és újra meggyógyít – Ternyák Csaba megáldotta a megújult rátkai templomot

Hazai – 2024. február 12., hétfő | 14:45

Ternyák Csaba egri érsek hálaadó szentmisét mutatott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rátka község Szent Anna-templomában február 10-én, miután a 2022-es külső felújítást követően az épület belső felújítása is elkészült.

A szentmise kezdetén a plébánia fiataljai verssel köszöntötték a főpásztort, a képviselő-testület világi elnöke a közösség nevében mondott köszönetet a nagylelkű támogatásáért, melynek köszönhetően a templom megújulhatott.

Ternyák Csaba elmondta, hogy nagy örömmel jött ismét, és gratulált a kivitelezőknek a színvonalas munkáért. Köszönetet mondott a kormánynak a pénzügyi támogatásért, majd a szertartás kezdetén megáldotta az épület falait.

Szentbeszédében a főpásztor a német ősökről is megemlékezett, akik e szép templomot hagyták a közösségre, és elismerését fejezte ki, hogy a német önkormányzat ébren tartja ezt az identitást az itt élőkben a bennünket éltető hittel együtt. Az olvasmányokra utalva elmondta, Isten a hűséges és tiszta szívekben és tiszta templomokban akar élni. Nem elég azonban a szépség, nekünk is hivatásunk van, hogy tiszták és szentek legyünk; ezt magunktól nem tudjuk megtenni, erre az Isten hívott bennünket és segít ebben.

A világegyházban a betegek világnapja van, Szent II. János Pál pápa rendelése nyomán a lourdes-i jelenés napján. „Erre a helyre testi és lelki gyógyulásért nagyon sokan elzarándokolnak. Magunkba tekintve érezzük, hogy szükség van lelkünk felfrissülésére, sokszor hiányzik belőlünk az állhatatosság.

A világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását, s nekünk is szükségünk van a testi és lelki megújulásra.

A betegség keresztje előbb vagy utóbb minden embert érint, s ez a nap felkészít bennünket arra, hogy legyen erőforrásunk, hitük, bizalmunk és kapaszkodónk, hogy tudjunk Isten felé fordulni. Ma sokszor hangoztatják a betegségek megoldásaként az eutanáziát, ami gyilkosság, mert mi az életet ajándékba kaptuk Istentől. A betegség keresztjét hordozva sokan találtak Istenre vagy találtak hozzá vissza” – fogalmazott Ternyák Csaba.

A főpásztor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelére utalva hangsúlyozta, fontos az élet, amiért hálásnak kell lennünk Istennek. Mózes az elhangzott olvasmányban a betegről mint tisztátalanról beszél, ezzel párhuzamosan az evangéliumi szakasz a Jézushoz járuló leprás megtisztításának történetét vetíti elénk.

Jézus újra és újra meggyógyít, megtisztít bennünket, hogy közelebb kerüljünk hozzá.

Szent Pál apostol a szentleckében arra bátorít, hogy életünket Isten dicsőségére éljük, akkor is, ha betegség, szomorúság vagy gyász sújt bennünket, és tegyünk tanúságot Isten irgalmasságáról. „Azt kívánom a rátkai egyházközségnek, vendégeinknek, hogy Isten szeretetében mindig meg tudjunk maradni, hűségesek legyünk hozzá és mindig találjuk meg bizalommal őt, aki bűnösökként is mindig magához szorít bennünket, megbocsátja bűneinketm, és azt mondja: „Menj, de többé ne vétkezzél!” – zárta tanítását az érsek.

A szentmise végén Szabó Attila plébániai kormányzó hálát adott Istennek a nap kegyelmeiért, a közös ünneplésért, megköszönve Ternyák Csabának, hogy elfogadta a meghívást, és megáldotta a felújított templomot. Köszöntötte Soltész Miklós államtitkárt, Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt, Tirk Sándorné polgármester asszonyt, a megjelent helyi híveket, zarándokokat. Elmondta: két évvel ezelőtt, a külső felújítás utáni megáldáskor (2022. április 3-án) még csak álom volt a belső rekonstrukció. Legutóbb 1962-ben újították fel a templombelsőt, akkor kerültek a falakra a Petrasovszky Leó készítette olajszekkók, amelyek állapota az évtizedek folyamán igen leromlott. A restaurátori munkákat Köteles István végezte, akárcsak a díszítő festéseket.

A villamos hálózat és a hangosítás korszerűsítését is tartalmazó beruházás összesen 75 millió forintba került, ebből az Egri Főegyházmegye 40 milliót biztosított, a német nemzetiségi önkormányzat pályázaton nyert 30 milliós forrásához a hívek további 5 millió forintot gyűjtöttek össze.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a támogatással kapcsolatban kiemelte, abban, hogy egy közösség fenn tudjon maradni, óriási szerepe van a kereszténységnek.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria