Júdás testvér története – Gájer László írása Fabiny Tamás Júdást mint tanítványt bemutató könyvéről

Kultúra – 2023. október 11., szerda | 14:16

Az alábbiakban Gájer László teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara (PPKE HTK) 2. Számú Keresztény Bölcseleti Tanszékének vezetője recenzióját adjuk közre Fabiny Tamás evangélikus püspök Júdás, az elveszett tanítvány című kötetéről.

Ezekben a hetekben jelent meg a Luther Kiadónál Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök Júdás, az elveszett tanítvány című könyve. A könyvet október 1-jén mutatták be a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

A szerző tézise nem más, mint hogy a húsvéti történetből nem lehet kihagyni Júdást, az Iskariótest, akinek neve hallatán mindenkinek azonnal az jut eszébe, hogy ő volt Jézus árulója. Azonban Júdást a rárakódott előítéletek nélkül kell megvizsgálnunk, és abból kell kiindulnunk, hogy ő is Jézus tanítványa volt. Egy a tizenkettő közül. A tézis szót nem véletlenül használtam, mert hogy valóban egy tézisről, egy habilitációs dolgozat állításáról van szó, annak tudományos célját foglalja ugyanis össze ez a néhány mondat. „Elkezdtem kutatni, vajon tényleg annyira velejéig romlott volt-e, mint ahogy be szokták állítani, vagy talán mégsem volt olyan elvetemült tanítvány” – írja egy helyen Fabiny Tamás.

Az újszövetségi írásmagyarázat, az evangéliumok, illetve a Biblia metaforikus nyelve iránt érdeklődő szerző 2004-ben habilitált a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan beszélt Júdásról, az elveszett tanítványról, szokatlan szempontból vizsgálva az Iskarióti alakját. Az áruló helyett a tanítványt állította a középpontba: Júdást, aki áruló volt ugyan, de sorsa akkor pecsételődött meg, amikor – Péterrel ellentétben – Jézus helyett a főpapoknak tett bűnvallomást, és a harminc ezüstöt visszaadva így fogalmazott: „Vétkeztem, elárultam az igaz vért” (Mt 27,4).

Fabiny Tamás könyve nemcsak a rendelkezésre álló bibliai ismereteket rendszerezi, de összegyűjti a Júdással kapcsolatos hagyományokat és vonatkozásokat is, miközben előbbre viszi az elveszett tanítványról szóló teológiai vitát.

A Júdás-jelenség története ez a könyv, amely vizsgálja az evangéliumokat, az apokrifeket, az egyházatyákat, a középkori passiójátékokat, a zenét, az irodalmat, a képzőművészetet, sőt a vonatkozó zsidó és iszlám hagyományt is.

Júdás az esendő, a gyenge, a vétkes, az áruló tanítvány – de tanítvány. Aki a könyvet a kezébe veszi, egy rendkívül szép és hallatlanul gazdag képanyaggal ellátott kötetet lát majd, amelyet már csak az igényes kivitel miatt is kedve támad az embernek áttanulmányozni. A tárgyalási szempont azonban még izgalmasabb a kivitel gazdagságánál.

Lehetséges-e Jézus szenvedése és halála után Júdásról mint tanítványról beszélni, vagy pedig Júdás örökké áruló marad?

Kiderül a könyvből, hogy a magában a Szentírásban is fokozatosan alakul ki Júdás, az áruló alakja, hiszen csak a későbbi szövegekben „romlik Júdás sajtója” – fogalmazott Fabiny Tamás a könyvbemutatón –, miközben a narratíva a korábbi újszövetségi helyeken még nem ennyire kemény. Arra is fény derül, hogy Júdás halálának a körülményei sem egyértelműek az Újszövetségben, gondoljunk csak az Apostolok Cselekedetei megjegyzésére (1,18), melynek tájékoztatása szerint Júdás Jézus halála után még telket szerzett magának árulása bérén. Ez a dinamika is mutatja azt, hogy a Júdás alakja körül kialakuló elbeszélés nem egyértelmű, és van némi játékterünk arra, hogy az ő személyét árnyaltabban vizsgáljuk. Júdás élete végén felakasztotta magát, belei kiömlöttek – Absalom-párhuzam? –, azonban általában az öngyilkosság morális megítélése is finoman változott az évszázadok alatt napjainkra.

A szerző semmiképpen sem akarná rehabilitálni Júdást. De mintha a minden embernek kijáró irgalom hangján szeretne róla beszélni.

Júdás idővel bűnbakká vált. Mindenkinek jólesett, megnyugtatólag hatott ugyanis, hogy találtunk valakit, aki „elviszi a balhét”. A bűnbakképzés nem csak Júdás személyét terhelte meg a későbbi időkben. A keresztény évszázadokban gyakran beszéltek ugyanis úgy Júdásról, mint a „zsidó tanítványról” – nevének hangzása alapot adott az asszociációkra –, szemet húnyva afölött, hogy a többi tanítvány is zsidó volt. Júdás volt a Tizenkettő „pénztárosa”, az a személy, aki a pénzzel foglalkozott, amely ugyancsak okot adott egy távolabbi azonosításra. Júdás, a pénzember, az áruló zsidó – ez a megközelítés a későbbi évszázadokban nem egyszer vérontásnak, pogromoknak lett az oka és alapja.

Pedig hát olyan szépen írja Visky András a könyv ajánlójában, hogy „Ott ül Júdás Jézussal és a többi tanítvánnyal az elkészített húsvéti bárány körül: nekem meg ez az egyetlen reményem. Mindenki más, a többi tizenegy, ez a lélektől fénylő révült aranycsapat… nos valamennyien olyan elérhetetlenek számomra, olyannyira fölöttem valók, hogy kísérletet sem teszek azonosulni velük”. Mennyire más ez a hangvétel.

Mert mindannyian árulók vagyunk. Jézust nem egy ember, nem is egy nép árulta el. Hanem mi mindannyian. Ezért ül közel hozzánk az áruló.

A János-evangélium 17,23-ban szereplő mondatot – „Senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás” – Fabiny az ott szereplő apollümi görög ige eredeti jelentésének értelmezésével világítja meg, amely azt is jelenti, hogy „elveszett”, és az Újszövetség például a tékozló fiúval kapcsolatban használja még. Anélkül, hogy a szerző meg akarná fejteni Júdás titkát, kiáll amellett az igazság mellett, hogy Isten senkit nem küld – még terve beteljesedése érdekében sem – kárhozatra. Júdás nem egy kárhozatra rendelt szereplője az üdvösségtörténetnek. Sokkal inkább egy tragikus hős, akiben sok jó szándék volt a Mester iránt, miközben rövidlátó volt, heves és bűnös. Van azonban a most megjelent kötetben egy illusztráció, amely megrázóan fejezi ki azt, amiről a szerző beszélni szeretne.

A franciaországi Vézelay-ban található Szent Magdolna apátsági templom oszlopfőjének egy domborművére gondolok, ahol Jézust, a jó pásztort úgy ábrázolták, hogy vállán nem egy bárányt, hanem egy emberalakot – az iskarióti Júdást – hordozza.

Esterházy Péter írja a Javított kiadásban: „Júdás nem szörnyeteg, hanem inkább testvér, rokon, sőt tükör.” Ha vitázuk is a könyv szerzőjével, olvassuk el ezt a könyvet ennek a kijelentésnek a tükrében. Nemcsak Júdásról, de saját tanítványságunkról is más képet kapunk majd.

Fabiny Tamás evangélikus püspök Júdás, az elveszett tanítvány című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Nyitókép (Luther Kiadó), Fabiny Tamás (Merényi Zita), Oszlopfő (Wikipédia)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria