Katonahősökre emlékeztek a Don-kanyar kápolnánál

Hazai – 2020. június 3., szerda | 13:32

Május utolsó vasárnapja 1925 óta a hősök napja. A katonahősök emlékünnepén, május 31-én Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök Ugrits Tamás pasztorális helynökkel együtt szentmisét mutatott be a pákozdi Don-kanyar-emlékkápolnánál a magyar katonákért, akik életüket áldozták hazánkért.

A pákozdi Katonai Emlékpark által szervezett megemlékezésen részt vettek a Magyar Honvédség magas rangú tisztviselői, köztük Sáfár Albert dandártábornok.

„A hősökre emlékezni és értük imádkozni jöttünk össze, akik nemzetünk fiai voltak, akik az ezeréves magyar múlt hősei voltak. De az emlékezést kitágíthatjuk mindazokra is, akik az emberiség történelmében helytálltak becsülettel, lehetett rájuk számítani. Azokra, akik a jelenben is képesek akár önfeláldozó módon megtenni azt, amit a közösség, a haza, a nemzet követel tőlük” – kezdte ünnepi beszédét Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, majd azokra emlékezett, akik a magyar történelem során kiemelkedtek jellemükkel, tisztességükkel, hősies helytállásukkal, kitartásukkal, és akiknek életét a hazaszeretet, a hűség, a becsület jellemezte.

„Természetesen nemcsak ezekre a hősökre gondolunk, hanem azokra is, akik messze hazánktól most is helytállnak, akár veszélyek közepette, hogy a békét őrizzék és a békességet szolgálják. Gondolunk azokra, akik sokszor nehéz körülmények között őrzik országunk határait. És persze nem feledkezünk el azokról, akik az elmúlt hónapokban, a karantén idején szolgálták a betegeket, védték az egészséget, segítették azokat, akik bajba kerültek. De emlékezünk azokra is, akik ma hősként ki tudnak és ki mernek állni nemzetünkért, és a rágalmak közepette is vállalják az igazságot, amit a haza java megkövetel.”

Az embernek meg kell találnia a maga feladatát ebben a világban, és hősiesen ki kell állnia az igazságért, a tisztességért, szót kell emelnie a hazugság ellen, és nem szabad eltűrnie mindenféle rágalmat – emelte ki beszédében Spányi Antal püspök. „Ezért mindannyian felelősek vagyunk ott, ahol élünk, abban a körben, ahol szavunkat értik és hallják. Így lehetünk méltó utódai azoknak a hősöknek, akikre emlékezünk, és leszünk mi is mindennapi hősök az erényeket gyakorolva, példát adva az utánunk következő nemzedékeknek.”

Hálát kell adnunk Istennek, aki megsegítette nemzetünket, és ezer év után is e haza gyermekei lehetünk, a megaláztatások, széttörettetés és kirablás ellenére – mondta a megyéspüspök.

Most rajtunk múlik, hogy azt, amit eleink megtettek, készek vagyunk-e mi is megtenni. Van-e bennünk bátorság és erő, hogy kitartsunk, hűségesek maradjunk. Tudjuk-e követni őket abban a lelkületben, amellyel a maguk áldozatát meghozták, és készek voltak akár életüket is feláldozni nemzetünkért. Mert szent volt nekik a haza, a nemzet és a család. Adja az Úr, hogy akinek áldásával itt vagyunk, tartson meg, vezessen bennünket, és vezesse az emberiség nagy családját az igaz testvéri békességre, amelyben, elismerve egymás igazságát, tudunk egymásnak embertestvérei, társai lenni.

Az ünnepi liturgiát katonai tiszteletadás kísérte.

A szentmise után koszorúkat helyeztek el az ismeretlen katona sírjánál, tisztelegve az idegen földön elesett magyar katonák és minden magyar katonahős áldozatvállalása előtt. A megemlékezésen a Székesfehérvári Egyházmegye és a Magyar Honvédség Parancsnoksága nevében Spányi Antal püspök és Sáfár Albert dandártábornok koszorúzott.

Elhelyezte az emlékezés virágait Görög István nyugalmazott ezredes, a pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezető igazgatója és Berdó Gábor Károly, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria