Kétszázhuszonöt évvel ezelőtt koronázták meg a csíksomlyói Szűzanya kegyszobrát

Megszentelt élet – 2023. szeptember 19., kedd | 18:56

Kétszázhuszonöt éve annak, hogy 1798. szeptember 20-án Batthyány Ignác erdélyi püspök kijelentette: a csíksomlyói Szűzanya szobra csodákról híres és koronára érdemes. A csíksomlyói ferences közösség szeptember 17-én a csíksomlyói kegytemplomban bemutatott szentmiséken emlékezett meg e jeles évfordulóról.

A szentmisék alkalmával megköszönték a fölséges és dicsőséges Istennek az évszázadok folyamán és a jelenben is művelt számtalan jótéteményét, valamint hálát adtak égi édesanyánknak, a csíksomlyói Segítő Szűzanyának a mindennapokban tanúsított pártfogásáért. Az Úr Jézus biztató szavaira –„Kérjetek és kaptok!” (Mt 7,7) – válaszolva, a Szűzanya közbenjárását kérve imádkoztak együtt a hívekkel, és helyezték imaszándékaikat továbbra is a jó Isten gondviselésébe. Ebből az alkalomból a kegytemplomban kiállították a Batthyány Ignác erdélyi püspök által a kegyszobornak adományozott koronákat és jogart.

„A ferences kisebb testvérek rendjének Szent István erdélyi tartománya által újból előterjesztett kérés tartalmazta, hogy az Úr a Boldogságos Szűz által a Csíksomlyói Nagy Konvent templomának oltárában elhelyezett fából készült szobrában csodás dolgokat visz végbe. Éppen ezért azt kérik, jelentsük ki, hogy azt a szobrot az Úr csodákkal dicsőítette meg. Hogy ezt meg tudjuk tenni, a mi levéltárunkba elhelyezett iratokat szorgalmasan felkutattuk, hogy azok bizonyságával biztonságosan haladjunk előre az ügyben. És meg is találtuk, hogy 1746-ban beterjesztették elődünknek, Klobusiczky Ferenc püspöknek, hogyan áradt ki Szent István első vértanú ünnepén valamiféle fény és ragyogás az említett szoborból, és sokaknak, akik abba belenéztek, látását elvette (sokakat megvakított), ennek csodálata a szobor iránti mély tiszteletet növelte. Éppen ezért már a következő évben kiküldött inkvizítorok sok tanú vallomását felvették a ragyogással kapcsolatban és még olyan gyógyulásokkal is kapcsolatban, amelyeket csodáknak tartanak (…) az ügyben 1779-ben 74 tanút hallgattak ki. (…) Kijelentjük, hogy sok tanú egyenként a különböző csodákkal kapcsolatosan azt felelte, hogy a Boldogságos Szűz Mária képe csodatevő, vagy csodáiról híres, azonban az összes csoda teljességgel nincs bizonyítva. Kijelentjük tehát, hogy ez a szobor csodákról is híres, és koronára is érdemes, és így jobb képességeink szerint minden lehetséges módon és formában ki is hirdetjük.” (Batthyány Ignác erdélyi püspök leveléből, Kolozsvár, 1798. szeptember 20., fordítás)

,,Azzal, hogy kiállítottuk a koronákat, szeretnénk megemlékezni, hogy mennyi csodát és jót tesz a Jóisten az életünkben. A koronák a csodákról tanúskodnak, ezért hálát adunk Istennek, hogy gondoskodik rólunk, hogy megmutatja az ő jelenlétét a mi életünkben, és ez megerősít bennünket abban, hogy továbbra is bízzuk rá gondjainkat és örömeinket egyaránt. Kérjük az ő segítségét, mert tényleg mellettünk áll és atyaként segít nekünk” – mondta Guia Hugó ferences testvér.

A csíksomlyói ferences testvérek bátorítják a kedves testvéreket, hogy az általuk megtapasztalt csodás történéseket, amelyeket a Jóisten művelt életükben a csíksomlyói Segítő Szűzanya közbenjárásra, osszák meg írásban, hogy azokat a többi csodás történettel együtt meg tudják őrizni a kegyhely és kolostor archívumában. A tanúságtételeket az iroda@csiksomlyo.ro e-mail-címre várják.

Forrás és fotó: Erdélyi Ferencesek/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria