Kezdjünk el élni! – Gyulafehérvári főegyházmegyei papi továbbképzés Csíksomlyón

Külhoni – 2024. június 10., hétfő | 9:47

A gyulafehérvári főegyházmegyei papi továbbképzési program keretében idén újra összegyűltek a lelkipásztorok június 3–5. között a csíksomlyói Jakab Antal Házban. Ezúttal az Egyház társadalmi tanítása és az azt népszerű formában bemutató DOCAT című kiadvány volt a téma.

A DOCAT-lelkület (I. és II. modul) képzési cím alapján a legtöbben „könyvbemutatóra” gondoltak, amikor a két, egymásra épülő képzésre jelentkeztek, azonban a két és fél nap végén – miután többek között ők maguk mutatták be a könyv egyes fejezeteit – bevallásuk szerint új(raértelmezett) ismeretekkel és új(ult) erővel feltöltő „lelkigyakorlatról” indultak haza a résztvevők.

A Katolikus Egyház társadalmi tanítását bemutató DOCAT kötet, túl azon, hogy ismerteti azokat a tanításokat, amelyek XIII. Leó pápa Rerum novarum kezdetű enciklikája óta fejlődnek és alakulnak, napjainkban is érvényes útmutatást nyújt. A magyar nyelven is megjelent könyv (DOCAT – Mit kell tennünk? A Katolikus Egyház társadalmi tanítása, Vigilia Kiadó, 2018) nemcsak a társadalmi tanításról szól, hanem összefoglalja az Egyháznak a személyre, a családra, a hivatásra, a munkára, a gazdasági életre, a közösségi életre vonatkozó tanítását, beleértve a természetvédelmet is.

Ahogy az előszóban Ferenc pápa írja: „Olyasmi, mint egy használati utasítás, amely segít abban, hogy az evangéliummal először önmagunkat, azután közvetlen környezetünket, végül pedig az egész világot megváltoztassuk. Az evangélium erejével ugyanis valóban meg tudjuk változtatni a világot.”

Mindennek a lelkiségi megalapozására helyezték a hangsúlyt a gyulafehérvári karitász munkatársai, Sajgó Balázs lelkiigazgató és Pápai József humánerőforrás-menedzser, akik vezették és alakították a képzést.

Nem annyira az elméleti ismeretek átadását, sokkal inkább a DOCAT-lelkületre való ráhangolást tűzték ki célul, ezen belül a „képtisztítást magunkban közös munkával”. Így a fogalmak és elméletek ismertetése „közös kaland” keretében történt, a személyes megtapasztalásra és az „együtt gondolkodó és működő” jelenlétre hívva és motiválva a résztevő tizennégy lelkipásztort.

A szentírási példázatokra, a keresztény tanítás alaptételeire épített, különböző meglepő feladatok – amelyek nemcsak egyéni kreativitást, de egymásra figyelést, összedolgozást is igényeltek – számos új felismeréshez, meglátáshoz vezettek, vagy éppen a már jól ismert fogalmak, alapelvek újszerű, másfajta értelmezéséhez. Fogalmakat, (ember- és isten)képeket sikerült más szemszögből meglátni, megérteni, miközben a képzésen részt vevők „tanulókból” „tanítványokká” váltak, megértve a különbséget a két állapot között, valamint több más alapvető hozzáállás, magatartás, létállapot között, mint például az elmélet és az élet, a tenni (akarni) és (jelen) lenni fogalmai között.

Fontos üzenete volt a két napnak, hogy az elméletnek életté kell válnia. Kezdjünk el egyénileg és közösségben is a Jézus tanításából és életpéldájából kiinduló, a szeretetből táplálkozó és arra törekvő keresztény életet élni – és jelenlétünkkel segítsünk erre másokat is.

Szöveg és fotó: Dávid Tünde

Forrás: romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria