Kilenc nyugat-európai püspök az Európa-gondolatról

Nézőpont – 2019. május 22., szerda | 14:31

Az európai parlamenti választások közeledtével kilenc nyugat-európai határ menti egyházmegye főpásztora „Levél Európa keresztényeihez” címmel közleményt adott ki, amelyben meglátásaikat és aggodalmaikat osztják meg, valamint a május végi szavazáson való részvételre buzdítanak.

A kilenc püspökség területe – Franciaországban Metz, Nancy, Verdun és Troyes; Németországban Aachen és Trier; Belgiumban Liège és Namur, továbbá Luxembourg székhellyel – az európai történelmet meghatározó konfliktusok során csatatérré vált. Nem véletlen, hogy az „Euregio” néven kis csoportot alakítók április 29-én, Sienai Szent Katalin, Európa társvédőszentje ünnepén tették közzé felhívásukat.

„Az Európai Unió ma gazdasági, politikai, demográfiai és ideológiai válsággal néz szembe” – emlékeztetnek a püspökök a bevezetőben; hangot adnak azon meggyőződésüknek is, mely szerint minden eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy a kontinens dacoljon e kihívásokkal. A csoport tagjai éleslátással és konstruktív módon tekintenek Európa problémáira és a kontinens jövőjére. Kifejezik azt a reményüket, hogy sikerül a veszély mértékének megfelelő új utakat, megoldásokat találni.

A püspökök arra szeretnék ösztönözni „az európai polgárokat, hogy ismételten tudatosítsák a közös örökséget, értékeljék az Európai Unió hozzájárulását mindennapjaikhoz, segítsék működését a szavazáson való részvétel által, s álljanak ki Európa minden népének közös java mellett”.

A levél felvázolja Európa hosszú történelmét a középkortól kezdve – amikor az európai szellemiség az egyetemeken és a gótikus katedrálisokban testesült meg – egészen a II. világháború utáni időszakig, amikor Robert Schuman francia kormányfő, Konrad Adenauer német szövetségi kancellár, Alcide De Gasperi olasz miniszterelnök és Paul-Henri Spaak belga kormányfő „a kiengesztelődés és az együttműködés új útján köteleződött el”.

Miután emlékeztetnek az Európai Unió „alapító atyái” által vallott közös értékekre, s idézik Ferenc pápa 2016 májusában adott egyik interjújából az Európa keresztény gyökereire vonatkozó gondolatokat, a püspökök határozottan arra buzdítanak, hogy „ezeken a nyomdokokon járva folytassuk az európai egyetértés munkáját”. A cél a mai Európát érintő kérdések megoldása: a szolidaritás erősítése, a terrorizmus új formái elleni harc, az emberi élet tisztelete, a környezet védelme, a vándorlás és migráció kérdése, a munkavállalással és a demográfiai jelenségekkel kapcsolatos problémák megoldása s végül az európai identitás megerősítése.

„Ezért mi, püspökök arra kérjük polgártársainkat, hogy a közjó szolgálata szellemében s minden egyes európai testvérünk érdekében vegyenek részt az európai választásokon. Meg vagyunk győződve arról, hogy a leggyümölcsözőbb válasz, amelyet a jelenlegi európai problémákra adhatunk, a nemzetek közötti közösségvállalás és az együttműködés.”

2019. május 3-án harminckét európai katolikus egyetem rektora, köztük Szuromi Szabolcs (PPKE) nyilatkozatot írt alá, melyben felhívják a figyelmet Európa speciális helyére és küldetésére a világban, kiemelik az európai demokrácia, a dialógus, a szolidaritás és a jogállam értékeit, valamint Európa mint közösség gondolatát. Hangsúlyozzák, hogy a közös jó érdekében újra át kell gondolni alapértékeinket, a jelen kihívásokra pedig a társfelelősség vállalásával kell a válaszokat megtalálnunk.

Fordította: Hantos-Varga Márta

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye/La Croix

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria