Kirill moszkvai pátriárka felhívása az Orosz Ortodox Egyházhoz

Kitekintő – 2022. február 25., péntek | 12:25

Február 24-én Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája a hierarchákhoz, papsághoz, szerzetességhez és az Orosz Ortodox Egyház valamennyi hívéhez fordult.

Őboldogsága, eminenciás és méltóságos urak! Kedves atyák, testvérek, fivéreim és nővéreim!

Mélységes fájdalommal érzem át azoknak az embereknek a szenvedését, akiket a mostani események sújtanak.

Mint egész Oroszország pátriárkája, és annak az egyháznak a prímása, amelynek nyája Oroszországban, Ukrajnában és más országokban él, mélyen együttérzek mindazokkal, akiket ez a tragédia érint.

Felszólítom valamennyi, a konfliktusban érintett felet, tegyenek meg mindent a polgári áldozatok elkerülése érdekében.

Kérem a püspököket, papokat, szerzeteseket és a világi híveket, hogy biztosítsanak minden szükséges segítséget az áldozatoknak, beleértve a menekülteket, mindazokat, akik elveszítették otthonukat és megélhetésüket.

Az orosz és az ukrán népnek több évszázados a közös történelme, mely a Rusz megkeresztelkedéséhez, az apostolokkal egyenlő Szent Vlagyimir fejedelem idejéhez nyúlik vissza. Hiszem, hogy ez az Istentől való rokonság segít meghaladni a megosztottságot és nézeteltéréseket, amelyek a jelenlegi konfliktushoz vezettek.

A teljes Orosz Ortodox Egyházat arra hívom, hogy különösen buzgó imádsággal könyörögjön a béke mielőbbi helyreállításáért.

A végtelenül irgalmas Úr a Legtisztább Nagyasszonyunk, az Istenszülő és valamennyi szent közbenjárására oltalmazza meg az egyházunkban lélekben egy orosz, ukrán és más népeket.

+ Kirill
Moszkva és egész Oroszország pátriárkája

Forrás és fotó: Pravmir.ru/Mospat.ru

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria