Konferenciával emlékeztek Pétery József püspökre Vácon

Hazai – 2017. december 2., szombat | 12:01

November 27-én a váci püspöki palota dísztermében emlékeztek Pétery József váci püspök pappá szentelésének 105., püspökké szentelésének 75., és halálának 50. évfordulójára. Az évforduló alkalmából „Misericordias Domini in aeternum cantabo” címmel tudományos konferenciát rendeztek.

A konferencia szervezője a Váci Egyházmegyei Történeti Bizottság és az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport volt. A konferenciát Varga Lajos váci segédpüspök, a bizottság elnöke nyitotta meg, mely után a Petró (Pétery) család egyik tagjától hallhattak egy csellódarabot a jelenlévők. A szimpózium két ülésszakának keretében hat előadó tartott előadást.

Az első szekciót Tusor Péter, a kutatócsoport vezetője moderálta. A történész bevezetőjében hangsúlyozta, a vatikáni kutatások mellett az egyházmegyék történetének feldolgozása is fontos feladat, melynek professzionális műveléséhez elengedhetetlen a római adatok felhasználása.

Az első előadó, Sági György a korabeli sajtótermékek és a különböző személyektől származó feljegyzések, visszaemlékezések alapján Pétery József püspökről kirajzolódott képeket vetette össze. Megállapította, hogy ezekből egy empatikus, határozott, elveihez ragaszkodó személy képe bontakozik ki. A második előadó, Varga Lajos segédpüspök Bíró Bertalan, a Kistarcsán, Budapesten és Vácott is raboskodó, későbbi váci egyházmegyei könyvtáros és levéltáros Péteryről és a Váci Egyházmegye korabeli viszonyairól alkotott, a realitásokat híven tükröző képét elemezte állambiztonsági források alapján. A szekció utolsó előadásában Rétfalvi Balázs Pétery József püspökkari konferenciákon tett felszólalásairól beszélt. Rámutatott: Pétery mindig aktív szerepet játszott ezeken az üléseken és kifejezésre juttatta határozott véleményét. Több, főként liturgikus kérdésben Serédi Jusztinián hercegprímástól eltérően gondolkodott.

A második ülésszak levezető elnöke Varga Lajos volt. Az első előadó, Lénár Andor Pétery püspök életútját mutatta be 1942-es váci megyéspüspöki kinevezésétől hejcei internálásáig. Az előadás tömören és lényegre törően foglalta össze Pétery József főpásztori tevékenységének váci eseményeit. Lénár Andor felidézte, hogy hatszori házkutatás, hosszabb-rövidebb ideig tartó házi őrizet után a püspököt 1953 áprilisában a több száz kilométerre lévő hejcei Szociális Otthonba internálták.

Földváry Gergely, a konferencia egyik főszervezője arról beszélt, hogyan élte meg az 1956-os forradalmat a püspök, hogyan menekítették haza Hejcéről, majd bemutatta azt is, hogyan fogadták a hazatérő püspököt Vácon.

A harmadik előadó, Hornyák Máté János diavetítéssel és anekdotákkal kísért előadásában Pétery Hejcén töltött éveit idézte fel. Az előadásokból egy meg nem alkuvó, katolikus hitéért bátran kiálló, a megaláztatásokat, üldöztetést is vállaló főpap képe rajzolódott ki. Pétery József vállalta az őt érő megpróbáltatásokat és áldozatával, alázatával, szeretetével a magyar egyháztörténelem egyik méltatlanul elfeledett vértelen vértanúja lett.

A konferencia végén lehetőség nyílt az észrevételek, hozzászólások megtételére. Ennek során kért szót Pálos Frigyes prépost, művészettörténész, akit még Pétery püspök szentelt pappá 1947-ben. Megosztott több fontos, személyes emléket, és a püspök boldoggá avatását kezdeményezte. Vác főpásztorának tanúságtételét – a hatvani származású – Boldog Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök tanúságtételével állította párhuzamba.

Forrás: Váci Egyházmegye; MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria