Könyvtárőrök, papkönyvtárosok – Kiállítás nyílt a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban

Hazai – 2021. november 30., kedd | 15:30

November 24-én nyílt meg a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár új időszaki kiállítása Könyvtárőrök, papkönyvtárosok – A 230 éves egyházmegyei könyvtár történetének meghatározó személyiségei címmel.

A kiállítást Székely János megyéspüspök nyitotta meg, köszöntő beszédet mondott Perger Gyula plébános, gyűjteményi igazgató, valamint Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető.

Hagyománnyá vált, hogy rendezvények sikeréhez a Boldog Brenner János Kollégium diákjai is hozzájárulnak. A megnyitón verset mondott Velner Hanna; Horváth Tamara, Kótyuk Veronika és Molnár Klementina zenés műsorral készültek.

Székely János püspök beszédében megemlékezett az egyházmegye alapításáról, a székesegyház és a szeminárium építéséről. Felidézte Szily János szellemiségét, amelyet jól mutatott, hogy

az akkor 2000 fő lélekszámú Szombathelynek 5000 férőhelyes templomot építtetett.

Beszélt az írásbeliség történetéről, és arról, hogy a könyvek hogyan járultak hozzá az emberiség fejlődéséhez. Maga a Biblia is így születhetett meg: mint a bölcsesség megörökítésének és átadásának eszköze.

Személyes olvasmányélményei kapcsán a főpásztor megemlítette, milyen nagy hatással voltak rá például Szent Ferenc levelei, s kiemelte, mennyire fontos a gyermekek életében a könyv, az olvasás jelenléte.

Perger Gyula plébános, gyűjteményi igazgató a könyvtár alapítását, működésének kezdeteit idézte fel köszöntőjében. Szily János, Szombathely első megyéspüspöke fontosnak tartotta a kispapok megfelelő oktatását, olvasottságuk biztosítását. Az általa alapított könyvtár főként teológiai, dogmatikai, történelmi könyvekből állt. A kispapok mellett azonban a város polgárainak is elérhetővé tette az állományt. Perger Gyula beszélt a könyvtár jelenéről, illetve a különgyűjteményekről, melyek gyűjtőköre ugyan eltér a könyvtár magjától, „ám közös célt szolgálnak: a tudás megőrzését és közvetítését”.

Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető az egykori könyvtárőrök szerepét hangsúlyozta. Szily János megyéspüspök az állomány nagysága és nyilvánossága miatt a könyvtár élére könyvtárost állított. A könyvtár alapító oklevelében meghatározta a könyvtáros/könyvtárőr feladatait, melyek között szerepelt, hogy szigorúan helyben használatra biztosíthatja a könyveket.

A kiállítás a könyvtár 230 éve alatt itt szolgáló papkönyvtárosoknak, könyvtárőröknek, jótevőknek, adományozóknak állít emléket. Kiállításba kerültek az állományban megtalálható köteteik, beszédeik, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban fellelhető irataik, fotóik, portréik.

A tervek szerint a tárlatról egy kiadvány készül, melyben megtekinthetők lesznek majd a kiállításból most kimaradt emlékek is.

*

A könyvtár jubileumához kapcsolódott a november 11-én a könyvtár dísztermében tartott emlékkonferencia és kettős könyvbemutató is. A délutáni program során két kötetet mutattak be.

Tóth Ferenc történész Szent Márton szombathelyi tiszteletéről szóló francia nyelvű könyvét (Varia Sancti Martini: Saint Martin dans son pays natal, Éditions Saint-Léger, 2021) Tüskés Anna mutatta be.

A másik kötet a magyarországi domonkos provincia alapításának 800. évfordulója alkalmából jelent meg. Zágorhidi Czigány Balázs könyve, amelyet Rétfalvi Balázs ismertetett tudományos igénnyel, népszerűsítő formában foglalja össze a magyarországi domonkos rend, mind a férfi, mind a női ág történetét, a kötet második felében gazdag képmelléklettel illusztrálva az első részben elmondottakat. A könyv a nagy sikerű Szerzetesek a Kárpát-medencében című sorozat kilencedik köteteként jelent meg.

Szöveg: Rétfalvi Balázs/Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria