Könyvújdonságaink a Szent István Könyvhéten

Kultúra – 2019. május 11., szombat | 17:30

Idén az „Új Ember Kiadványok” sorozatban hét kötetet jelentetett meg a Magyar Kurír. Ezeket a könyveket ajánljuk most a kedves olvasók figyelmébe.

„A 2020. szeptemberi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve fontos feladatunk, hogy tudományos szinten is reflektáljunk arra a sokrétű és gazdag valóságra, amit számunkra az Eucharisztia jelent” – írja Erdő Péter bíboros, prímás az Összeköt, nem szétválaszt! című kötet előszavában. Ebben a kiadványban a 2018. november 27. és 29. között Esztergomban megrendezett eucharisztikus tudományos konferencia előadásainak szövegét olvashatjuk.

A Pünkösd misztériuma című könyvben Raniero Cantalamessa négy meditációjával találkozhatunk. A pünkösdre, vagy általánosabban a Paraklétosz művére ezekben az elmélkedésekben abban az értelemben tekintünk, ahogyan Szent Lukács Az apostolok cselekedeteiben, Szent János az evangéliumában és Szent Pál a leveleiben. Ha a különböző, egymást kiegészítő nézőpontokat egyberakjuk, egy háromdimenziósnak mondható képet kapunk a pünkösd eseményéről, amely különösen jól használható a hitoktatásban, és elősegíti a Szentlélek tiszteletét.

Karol Wojtyłát 1978. október 16-án választották pápává. A messziről jött pápa személye azonnal felkeltette az emberek és a média figyelmét. Újságírók százai keresték fel szülőföldjét, készítettek interjúkat közeli munkatársaival, barátaival, volt diáktársaival, tanítványaival. A történelmi, életrajzi adatok mellett barátai, tanítványai szívesen idézték fel a pappal, az egyetemi professzorral, az érsekkel kapcsolatos személyes élményeiket, az apró történeteket, amelyek sokszor többet árulnak el egy emberről, mint a száraz életrajzi adatok. A Pap bácsi, kösd be a cipőmet! című kötetben a legkedvesebb és legjellegzetesebb anekdotákból válogattunk össze egy csokorra valót.

A Gyilkosság és orvostudomány című könyvben – melyet Grzegorz Górny írt – a következőket olvashatjuk: „A hippokratészi esküben összefoglalt etikai potenciál elvetése szükségszerűen az orvostudomány kríziséhez vezet, sőt, ahhoz, hogy az orvostudomány megsemmisíti önmagát – legalábbis abban a formájában, amilyennek századokon át megismertük. Ez a tudomány ugyanis az élet helyett egyre gyakrabban a halált szolgálja. Ha viszont az orvostudomány civilizációnk egyik tartóoszlopa, akkor ez azt is jelenti, hogy civilizációnk alapjait is elérte az erózió folyamata. Nem véletlenül beszélt Szent II. János Pál pápa a halál civilizációja és az élet civilizációja közötti harcról azokkal a kihívásokkal kapcsolatban, amelyekben az orvostudományok képviselői főszerepet játszanak. Lehet, hogy nem túlzás tehát azt állítani, hogy az emberiség sorsa az orvosok kezében van.”

Könyvbemutató

A Szent István Könyvhét alkalmából szeretettel hívjuk és várjuk olvasóinkat Grzegorz Górny: Gyilkosság és orvostudomány című új könyvének bemutatójára.

Az elmúlt néhány évben nagy történelmi elbeszélések születtek, amelyek általában a vallás és konkrétan a kereszténység sorsát igyekeztek érthetővé tenni a mai ember számára, mégpedig úgy, hogy a teológiai és a filozófiai szempontokon kívül a társadalomtudományi, irodalmi, sőt akár a biológiai megközelítéseknek is helyet adtak. Hans Joas és Robert Spaemann határozott nézeteket vall a kereszténység újkori fejlődéstörténetével kapcsolatban. Az Imádság ködben – Van-e jövője a keresztény hitnek? című kötetben a két nagy katolikus gondolkodó párbeszédének a vallás és a hit történetének átfogó kérdései alkotják a hátterét. Beszélgetésük során annak bemutatására törekednek, hogy milyen külső körülmények között hisz ma, aki hisz – abban a meggyőződésben, hogy a hit ma már nem független külső körülményeitől. A két katolikus gondolkodó között korántsem uralkodik egyetértés, ami főként a katolikus szellem tágasságáról tanúskodik. Nagyon üdítő, hogy nézeteltéréseiknek kölcsönös tiszteleten alapuló vitakultúra keretei között adnak hangot.

Zimányi Ágnes, Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében című könyv szerzője végigköveti a magyar filozófus pályáját, képet ad műveiben megfogalmazott eszméiről, gondolkodásának szakaszairól, egész filozófiai fejlődéséről. Ez a kalauz, amely bevezet Pauler Ákos filozófiájába, s bemutatja, hogyan bontakozik ki Abszolútum-felfogása, helyenként egyenesen izgalmasnak is mondható. Amellett az értekezés háttérként és összehasonlításként felvázolja annak a kornak az eszmei helyzetét is, amelyben Pauler filozófiája megszületett és kifejlődött. Azáltal, hogy a szerző beágyazza a filozófia széles összefüggéseibe, jól tudja érzékeltetni Pauler munkásságának jelentőségét

Csíksomlyói kalauz – A búcsúsok imakönyve című reprint kiadványról így írt a korabeli szerző: „A székely nép mindig mélyen vallásos és erkölcsös volt. Hite és erkölcse felett anyai szemmel őrködött a székelyek Nagyasszonya. Szűz Mária Anyja volt e sokat szenvedett népnek, s e nép gyermeke volt a sokszor felkeresett Anyának. Ma mintha a szent Szűz nem vigyázna reánk: hitünkben meginogtunk, erkölcseinkben meglazultunk. Nem csoda: a székely nép már nem borul le oly mélységes hittel és bizalommal kegyszobra előtt, mint régente. Pedig a székely népnek manapság van a legnagyobb szüksége a Szűz Anyára, anyai szívére, anyai kezére, anyai szemére, anyai könnyeire, anyai imájára. E Kalauz vissza akarja vezetni az eltévedett gyermeket a mindig megbocsátó, irgalmas Anyához, hogy az ő karjai közt megint vallásos és erkölcsös legyen. Adja Isten!” Ezt az imakönyvet Ferenc pápa csíksomlyói látogatására adta ki az Erdélyi Szalon Könyvkiadó a Mindszenty Alapítvánnyal és a Magyar Kurírral közösen.

A kötetek megvásárolhatóak a Szent István Könyvhéten, a Magyar Kurír/Új Ember pavilonnál, vagy a könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig), illetve megrendelhető online könyváruházunkban.

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria