Krisztust hirdetni a legfőbb szeretet – Verbiták vezettek városmissziót Pécsett

Megszentelt élet – 2023. december 6., szerda | 13:05

Az Isteni Ige Társasága Magyarországon szolgáló tizenhét szerzetese vezetett városmissziót november 30. és december 3. között Pécsett. A négynapos misszió advent első vasárnapján a székesegyházban celebrált püspöki szentmisével zárult.

A verbita misszionáriusok külön találkoztak a fiatalokkal, a ministránsokkal, valamint helyi közösségekkel, akiket közös imádságra, szentmisére és tanúságtévő előadásokra vártak Pécs három templomában.

A verbita a világ egyik legnagyobb missziós szerzetesrendje, melyben papok és testvérek egyaránt élnek és dolgoznak. Közösségeik óriási gazdagsága a nemzetköziség: sokféle kultúrából származó szerzeteseik élnek együtt a missziósházakban, tanúságot téve arról, hogy a testvéri együttélésnek nem lehet akadálya a különbözőség. Missziós szolgálatuk során is megélik sokszínű kulturális hagyományaikat.

Ma a világon több mint hatezer verbita szolgál számos országban. A magyar rendtartományban jelenleg Indonéziából, Lengyelországból, Indiából, Ghánából, Angolából, a Fülöp-szigetekről és Kongóból érkezett misszionáriusok is élnek.

A pécsi városmisszió első állomása november 30-án a Munkás Szent József tiszteletére felszentelt gyárvárosi templom volt, ahol missziós rózsafüzért imádkoztak, szentmisét mutattak be és előadásban tett tanúságot Krisztus országáról, hivatásáról, küldetéséről a Fülöp-szigetekről érkezett misszionárius, Hernandez Elmer atya.

A városmisszió második napján, december 1-jén Siklóson a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Imre Katolikus Általános Iskolába látogattak a verbiták, ahol énekeltek, beszélgettek és együtt imádkoztak a gyerekekkel. Napközben hitoktatókkal és egyházmegyés papokkal találkoztak, kora este pedig a Jézus Szíve (Piusz-) templomba érkeztek a magyar rendtartományban szolgáló szerzetesek, köztük Varga János magyar származású verbita, aki húsz éven át Argentínában teljesített missziós szolgálatot.

A missziós keresztúti imádság és a ghánai énekes-zenés tanúságtétel utáni szentmisén Varga János homíliájában Isten országának egyetemességéről beszélt. A misszionárius kiemelte, a szeretetet minden ember megérti, hiszen mindenki tud szeretni, ugyanakkor szerethető is egyben. Isten országának polgáraként érdemes azonban fejlődni, hogy egyre jobban értsük és beszéljük a szeretet nyelvét, hogy elkerüljük a félreértéseket.

Jézust is félreértették, és megvádolták képtelen dolgokkal, csak azért, mert vádlói nem értették a szeretet nyelvét, még kevésbé a szenvedés nyelvét.

Varga János szerint az, hogy Isten országa köztünk van, azt jelenti, hogy már a földi létben is jogosultak vagyunk Isten országának javait élvezni. Ilyen jogosultság és privilégium például a bűnbocsánat szentsége vagy a szentáldozás.

Az Úr Jézus az életével tett tanúságot, hogy megértsük, milyen ajándékokat adott nekünk. Nem szégyen tanulni és kérni őt, hogy növelje a hitünket, hogy egyre jobban felismerjük Isten országát – fogalmazott a verbita szerzetes.

Varga János homíliája a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján megtekinthető.

A városmisszió harmadik napján egész napos ifjúsági programot szerveztek a 10 és 14 év közötti korosztály számára a pécsi Szent Mór Iskolaközpontban, ahol Kovács József püspöki titkár, egyetemi lelkész köszöntötte a fiatalokat. Reggeli áhítattal indították a programot, melyben lelkiségi gondolatok és az Indiából, Indonéziából, Lengyelországból, Ghánából, Kongóból, Angolából, illetve a Fülöp-szigetekről érkezett misszionáriusok személyes történetei is elhangzottak, valamint közös játékra és vetélkedőkre is sor került. A nap történéseit Felföldi László püspök is a gyermekek között helyet foglalva követte nyomon.

A résztvevők közösen énekeltek egyházi énekeket magyarul és a misszionáriusok anyanyelvén is a városmisszóban részt vevő világi segítők tanúságtevő közreműködésével. A nap ifjúsági misével zárult a Szent Mór Iskolaközpontban.

A harmadik nap programja este a Szent Erzsébet-templomban missziós rózsafüzérrel, szentségimádással, szentmisével, majd indonéz misszionáriusok tanúságtevő előadásával zárult.

A négynapos városmissziót december 3-án, advent első vasárnapján zárták a pécsi székesegyházban – éppen a missziók védőszentje, Xavéri Szent Ferenc, Ázsia apostola liturgikus emléknapján.

A szentmise főcelebránsa Felföldi László pécsi megyéspüspök volt, koncelebrált Máger Róbert püspöki irodaigazgató, valamint verbita atyák.

Felföldi László püspök köszönetet mondott a verbita atyáknak, testvéreknek, papnövendékeknek és a világi szolgálattevőnek, hogy elfogadták meghívását a pécsi városmissziós szolgálatra. A főpásztor kifejezte reményét egy majdani újbóli misszió megvalósítására, melyben – mint fogalmazott – ismét együtt szolgálhatják Isten ügyét és szeretetét, majd pedig külön megköszönte az ifjúság és a fiatalok missziós programokon való nagyarányú részvételét.

A szentmise homíliájában Felföldi László advent titkáról elmélkedett, mely megtanít mindnyájunkat a várakozásra. Korunk egyik nagy kihívása ugyanis az, hogy nem tudunk várni, kivárni, megvárni és valóságosan jelen lenni az életünkben.

A várakozás készenlét, és nem tétlenség, várakozás közben figyelünk valamire, aminek a bekövetkezésére készen állnunk. Ehhez azonban éberen és figyelve jelen kell lenni.

A várakozás időszaka ajándék és gazdagság számunkra. Az adventi várakozást azonban otthonainkban, a családi asztalnál kell megélnünk. A főpásztor biztatott, hogy

telefon nélkül leülve, csak egymásra figyelve merjünk beszélgetni magunkról, a másikról, életről, hitről, Istenről és Isten szaváról,

és arról a különleges ajándékról, melyet Isten készít nekünk, és amelyre karácsonykor ráirányítja figyelmünket: „Itt vagyok, veled vagyok, veled akarok lenni, számíts rám, én is számítok rád” – hangzott a főpásztori tanítás advent első vasárnapján.

A szentmise zárásában Chavvakula Lourduraju dél-indiai származású verbita szerzetes, lelkipásztor köszönetet mondott Felföldi László megyéspüspöknek a meghívásért és a pécsi városmisszió megtartásának lehetőségéért, valamint a testvéri fogadtatásért a missziós programokat befogadó plébánosoknak és közösségeknek.

A misszionárius beszédében kiemelte, nemcsak a papoknak és szerzeteseknek, hanem minden megkeresztelt embernek missziós lelkületűnek kell lennie. Mindnyájan meg vagyunk hívva arra, hogy hirdessük Krisztust embertársainknak, mert ez a legfőbb szeretet, amit ki tudunk fejezni irántuk. „Jézus Krisztus téged, engem, mindnyájunkat küld ebbe a világba. Először is ott, ahol élünk, ott kell apostolkodnunk, ott kell jelen lennünk, hogy hirdessük az ő nagy tetteit.”

Köszöntője zárásaként Chavvakula Lourduraju ünnepélyesen átadta Máger Róbert székesegyházi plébánosnak az Indonéziából érkezett és az elmúlt időszakban a bonyhádi családok által befogadott, Missziós Madonnát ábrázoló fából készült szobrot, hogy az elkövetkező időszakban a pécsi családok fogadhassák be otthonaikba.

A liturgiáról készült felvétel megtekinthető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye (1, 2)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria