Láthatóvá tenni az Istent – Elsőhétfői szentmise Győrben Boldog Apor püspök tiszteletére

Kishírek – 2021. május 5., szerda | 12:22

Május 3-án Balázs Tamás, a győri Szent Imre-templom plébánosa, a hitoktatási bizottság elnöke szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos vértanú püspök tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Az elsőhétfői szentmisén Böcskei Győző székesegyházi plébános, Kálmán Imre, a Brenner János Hittudományi Főiskola prefektusa és Bognár István spirituális koncelebrált. A liturgián  a Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei végeztek szolgálatot.

A homíliában elhangzott, az ember ősi vágya, hogy lássa az Istent. „»Uram, szólt közbe Fülöp, mutasd meg nekünk az Atyát! Ez elég nekünk.« Jézus így válaszolt: »Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát is.«” (Jn 14,9)

A győri Szent Imre-templomot Boldog Apor Vilmos vértanú püspök szentelte fel 78 évvel ezelőtt – emlékeztetett Balázs Tamás. „Velünk az Úr!” – hangzottak a boldog püspök szavai az újonnan felszentelt templomban, mivel itt él az Egyház által. Nem maradtunk árván Jézus mennybemenetele után, hiszen a Szentlélek fuvallata létrehozta az Egyházat, mely a titokzatosan továbbélő Jézus – mutatott rá a szentmise szónoka.

Balázs Tamás szentbeszédét folytatva kifejtette, hogy a velünk lévő Úr tetten érhető, mozzanatait láthatjuk, tapasztalhatjuk életünk számtalan eseményén keresztül. A vértanú püspök tetteivel ezt igazolta. Ha látni szeretnénk az Istent, akkor imádkoznunk kell, érzelmeinket az imádságon keresztül Isten elé kell tárnunk. „Minél jobb az ember, annál jobb, lelkesítőbb az imádsága” – utalt az előbbire a szónok Apor Vilmos püspök szavait idézve. Ezen az első, fontos lépésen túl azonban láthatjuk az Istent a húsvét fényében Krisztus diadala által, az Egyházban és a Boldogságos Szűzanya közreműködésén keresztül is – tette hozzá.

Jézust látni csak az képes, akinek a szeme átalakul, és elhiszi: már itt a földön lehet úgy élni, hogy nemcsak észrevesszük Jézust, de életünkkel mások számára megjeleníthetővé is tesszük – zárta beszédét Balázs Tamás.

A szentmisét követően Boldog Apor Vilmos püspök tisztelői Balázs Tamás vezetésével a vértanú főpásztor sírjánál imádkoztak.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Hencz Márton

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria