Latinra fordították az egyik legismertebb magyar Oltáriszentség-himnuszt

Kultúra – 2019. január 31., csütörtök | 9:44

Lefordították az „Itt jelen vagyon” kezdetű népéneket latinra, valamint új harmonizációt is kapott a pécsi székesegyház orgonistájától. A feldolgozásról hangfelvétel is készült a pécsi Szent Mór Iskolaközpont diákjainak közreműködésével.

Az Itt jelen vagyon az egyik legősibb és legértékesebb Oltáriszentség-himnuszunk, igen kedvelt ének. Annak a kettősségnek köszönheti erejét, hogy egyszerre gyönyörű imádság és zenei kincs.

Kovács Szilárdban, a pécsi székesegyház orgonistájában az a kérdés merült fel, mi lenne, ha nemcsak mi, magyarok énekelhetnénk, hanem az egész katolikus világközösség számára is elérhetővé válna. Ennek módja pedig kézenfekvőnek bizonyult: le kellett fordítani a magyar szöveget a Római Katolikus Egyház hivatalos nyelvére. Erre a feladatra Rihmer Zoltánt kérte fel. „A végeredmény csodálatos lett, elmondható, hogy a latin műfordítás mind formai (szapphói vers), mind tartalmi szempontból teljes egészében megragadja a magyar eredeti lényegét. Köszönet érte!” – fogalmazott az orgonaművész, aki a himnuszhoz a szöveggel párhuzamosan haladó és építkező orgonakíséretet is írt. Az új feldolgozásról hangfelvétel is készült, a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Mór Iskolaközpont két kórusának közreműködésével. Az alsós kórus karnagya Gyöngyösi István volt, a gimnázium vegyeskarát pedig Kuti Ágnes és Stauróczky Balázs vezette, a hangmérnök Visontai László volt.

Kovács Szilárd két dolog miatt tartotta fontosnak, hogy gyerekek szólaltassák meg először az éneket. Egyrészt azért, mert ez bizonyítja, hogy bármely korosztály képes az eléneklésére (a gyerekek a latin szöveget csupán néhány nappal a felvétel előtt kapták meg). A zeneszerző az erre az alkalomra komponált előjáték és a versszakonként eltérő harmonizációk által az aktuális szövegtartalomra világít rá. „A gyerekek énekében mindig érzek valami plusz erőt, hiszen ők a jövő. Amikor pedig a fiatalok gregoriánt vagy régi magyar anyagot énekelnek, az az egyházzenénk záloga. Dicsőítés ez, méghozzá nagybetűvel írva” – hangsúlyozta a bazilika orgonistája, majd hozzátette: „A másik ok pedagógiai természetű, mert meggyőződésem szerint a gyermek azt a zenei világot szereti meg, amelyet a számára hiteles felnőtt (legyen az szülő, pap, tanár) kínál neki. Amit pedig megszeret, az már a sajátja lesz. Tehát nagyon nem mindegy, mi az a mindennapi kenyér, amellyel zenei értelemben tápláljuk a fiatalokat.”

Rihmer Zoltán latin műfordítása:

Hic adest praesto, en, Filius Dei,
hic adest praesto Agnus immolatus,
hic adest praesto Deus fortis, iustus:
Dominus Iesus.

Hic adest praesto dulcis et creator,
hic adest praesto noster intercessor,
hic adest praesto comes consolator:
Dominus Iesus.

Hic adest praesto Via, Veritas, Vita,
hic adest praesto maiestas caelestis,
hic adest praesto clarissimum lumen:
Dominus Iesus.

Hic adest praesto sol redemptionis,
hic adest praesto peccati destructor,
hic adest praesto flammula amoris:
Dominus Iesus.

Hic adest praesto laetitia nostra,
hic adest praesto custos et tutamen,
hic adest praesto animi firmator:
Dominus Iesus.

Qui nobis donet regnum suum sanctum,
ut videamus tectum eius sacrum,
angelos inter radiantem vultum
Patremque summum.
Amen.

A magyar eredeti:

Itt jelen vagyon az Istennek Fia,
itt jelen vagyon feláldozott Bárány,
itt jelen vagyon erős, igaz Isten:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk,
itt jelen vagyon a mi közbenjárónk,
itt jelen vagyon vigasztaló társunk:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon út, igazság, élet,
itt jelen vagyon a mennyei fölség,
itt jelen vagyon fényes világosság:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon váltságunknak napja,
itt jelen vagyon bűnünk megrontója,
itt jelen vagyon szeretetnek lángja:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon a mi vigasságunk,
itt jelen vagyon őrizőnk, oltalmunk,
itt jelen vagyon lelki bátorítónk:
a Jézus Krisztus.

Adja minékünk az ő szent országát,
hogy megláthassuk szentséges lakását,
angyali karból tiszta szép orcáját
és ő szent Atyját.
Amen.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Videó: Kovács Szilárd

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria