Magyar fiatalokat szenteltek diakónussá Rómában

Külhoni – 2018. október 18., csütörtök | 15:56

A római Szent Ignác-templomban Felix Gmür bázeli püspök október 10-én diakónussá szentelte Kulcsár Dávid veszprémi főegyházmegyés, Kovács Szabolcs gyulafehérvári és Vito Urbanija ljubljanai papnövendékeket; továbbá pappá szentelte a bázeli egyházmegye diakónusát, Philipp Ottigert.

A négy jelölt három éven át volt a római Collegium Germanicum et Hungaricum (Német–Magyar Kollégium) lakója, az itteni növendékek pappá és diakónussá szentelése hagyományosan az Örök Városban történik. A szertartást minden évben valamelyik szentelendő főpásztora végzi.

Október 10-én Magyarországról és Erdélyből is sokan érkeztek egyénileg vagy csoportos zarándoklat keretében a német nyelven tartott ünnepi szentmisére. Az olvasmány és néhány ének magyarul hangzott el.

Felix Gmür bázeli püspök homíliájában Jeremiás próféta meghívástörténete alapján a tiszteletről beszélt, amit a jelölteknek mindig tudatosítaniuk kell magukban szolgálatuk ideje alatt: a szentelendőknek tisztelniük kell önmagukat ahhoz, hogy jól tudják végezni a rájuk bízott feladatokat – ehhez folyamatos önvizsgálatra, megfelelő önismeretre van szükség; ismerniük kell saját határaikat. Az új áldozópapoknak és diakónusoknak tisztelniük kell Istent: tudniuk kell, honnan ered a hivatásuk, hogy ki hívja őket, hiszen nem magukat hívták – hangsúlyozta a főpásztor.

Minden Istentől jön, akivel folyamatos párbeszédben kell lenniük. Tisztelet illeti az embereket is, akikért a felszentelésben részesülnek. Jeremiás prófétát Isten a népekhez küldte, azaz nem csupán a zsidókhoz. Ugyanígy a jövő lelkipásztorainak sem pusztán a vasárnap templomba járó katolikusokat kell szolgálniuk, hanem minden embert, hiszen Krisztus örömhírét mindenkihez el kell vinni – mondta a szónok.

Felix Gmür az idő tiszteletére is kitért, hangsúlyozva, hogy 2018-ban lett Philipp, Dávid, Vito és Szabolcs pap, illetve diakónus. Miként Jeremiás és Jézus is egy adott történelmi korban élt, nekünk is a jelenkor európai környezetében kell boldogulnunk, mely lelkileg, politikailag, gazdaságilag igen sokszínű.

Október 11-én este magyar nyelvű hálaadó szentmisét mutatott be a Collegium Germanicum et Hungaricum templomában Varga-Csikász Bence, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébánia káplánja – a szertartáson Kulcsár Dávid már diakónusként szolgált. Szentbeszédet mondott Fodor János, a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilika plébánosa. Koncelebráltak a kollégiumban lakó, valamint a Rómában élő és vendégként érkezett magyar papok; az asszisztenciát és az énekes szolgálatot a kollégium növendékei látták el.

A Veszprémi Főegyházmegye most felszentelt diakónusa, Kulcsár Dávid is három évig volt a római kollégium lakója, valamint a Gregoriana Egyetem hallgatója, ahol 2018 júniusában teológiai diplomát szerzett. Szeptember 1-jétől pappá szenteléséig a keszthelyi Szent Teréz-plébánián tölti gyakorlati idejét.

* * *

Kulcsár Dávid 1990. március 31-én született. Oroszlányban nőtt fel. „Sokat köszönhetek a családomnak, a hitre nevelés terén nagymamáim voltak rám nagy hatással. Hálás vagyok azért, hogy kisgyermekként mindig szelíden vezettek az Isten felé vezető útra; sosem erőltették rám a templomba járást, imádságos életük és jó példájuk azonban nagy hatással volt rám, ezért nem is volt kérdés számomra a vasárnapi, sőt, olykor a hétköznapi szentmiséken való részvétel és a ministránsszolgálat” – írta bemutatkozásában. Hétéves korától zongorázni, később orgonálni is tanult. Tizenhárom évesen szólaltathatta meg először templomuk orgonáját. Oroszlányban tíz, a szomszédos Kecskéden hét évig szolgált kántorként. Gimnáziumi évei alatt Székesfehérváron kántorképző tanfolyamot végzett. Tatán érettségizett, majd az ELTE jogi karán tanult tovább. Öt évet élt Budapesten egyetemistaként: „Mindvégig éreztem, hogy Valaki egyre intenzívebben kopogtat szívem kapuján. Több fiatal atyát is megismertem ebben az időszakban, akiknek jó példája megerősített abban, hogy tágasabbra nyissam ezt a kaput, és Istennek szenteljem az életemet.” A jogi diploma és a doktori fokozat megszerzése után jelentkezett Márfi Gyula érseknél. 2013 szeptemberében a Boldog Gizella Szeminárium papnövendékeként a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán kezdte meg teológiai tanulmányait; majd Rómában, a Német–Magyar Kollégium lakójaként és a Pápai Gergely Egyetem hallgatójaként készült tovább a papságra.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria