Magyar-örmény ünnep a Pázmányon – Köztársasági elnökök látogatták meg az egyetemet

Hazai – 2024. február 6., kedd | 21:48

Február 6-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre látogatott Novák Katalin köztársasági elnök és Vahagn Hacsaturján, az Örmény Köztársaság elnöke. A Jog- és Államtudományi Kar Szent II. János Pál pápa dísztermében jelenlétükben az Örmény Állami Pedagógiai Egyetem díszdoktori címet adományozott Kovács Bálintnak, a PPKE Történettudományi Intézet Armenológiai Tanszéke tanszékvezetőjének.

A jeles eseményen, melyen a díszdoktori cím átadása mellett a két egyetem közötti együttműködés is új szintre lépett kapcsolataik megerősítésével, részt vett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) nagykancellárja, Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; az egyetem vezetősége: Kuminetz Géza rektor, Vincze Krisztián rektorhelyettes, Birher Nándor, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja, Komáromi László, a Jog- és Államtudományi Kar dékánja, Puskás Attila, a Hittudományi Kar dékánja, Cserey György, az Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánja, valamint Szabó Péter, a Kánonjogi Posztgraduális Intézet vezetője.

A jereváni Örmény Állami Pedagógiai Egyetemet rektora, Szrbuhi Raphik Gevorgjan, valamint Történelem- és Társadalomtudományi Karának dékánja, Edgar Hovhanniszjan képviselte az eseményen.

Azbej Tristan, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságának vezetője, a diplomácia és a közélet további képviselői, valamint a magyarországi örmény közösség tagjai is jelen voltak az ünnepségen.

Vincze Krisztián a köszöntés után elmondta, a két egyetem 2016-tól fennálló együttműködése keretében született meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az Armenológiai Tanszék, és tanulhatnak örmény hallgatók alap-, mester- és doktori képzésben.

„A népek nagy családjában minden népnek megvan a maga helye” – kezdte beszédét Kuminetz Géza rektor. – Összetartozásuk jele, amikor állami vezetőik vagy a különböző egyetemeik vezetői találkoznak. Az örmény és a magyar nép egyaránt kénytelen volt véráldozatot hozni nemzeti kultúrája és megmaradása érdekében. Mindkét nép nemcsak élni akar, de hitte is, hogy a népek közös javára adni tud, azt egyedülálló módon gazdagítani tudja. Mint mondta, a kultúra csúcsa a kultúrember, az Imago Dei, Isten képmása, majd Szent II. János Pál pápa szavait idézte, mely szerint az emberi életnek a kultúra ad méltóságot. A rektor hozzátette, az örmény és a magyar egyetem gyümölcsöző együttműködése is ennek jegyében zajlik.

Novák Katalin ünnepi beszédében elmondta, Magyarország és Örményország a közelmúltban újraindította diplomáciai kapcsolatait. A két elnök berlini találkozója során megfogalmazódott, hogy mindkét országot a kereszténység alapján hozták létre, Magyarországot ezer éve, Örményországot 1700 éve, a két ország kapcsolata ma is erre az alapra épül. Nem véletlen, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet látogatják meg közösen. Magyarok és örmények felelősséggel tartoznak egymás iránt, és közösen szeretnék kimondani az üzenetet a világ számára: a kereszténységnek van létjogosultsága, az értékekért ki kell állni, és küzdeni kell, nem a háború, hanem a béke az, ami a boldogulásunkhoz hozzá tud járulni, a megteremtése lemondással jár. Ezt az üzenetet szeretnék átadni a következő generációnak és azoknak is, akik Örményországból érkezve magyar állami ösztöndíjjal tanulhatnak itt, vagy akik Hegyi-Karabahból érkeztek ide.

Vahagn Hacsaturján államfő megemlékezett a jereváni Örmény Állami Pedagógiai Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem többéves kapcsolatáról. A két intézmény 2016-ban írt alá kétoldalú együttműködési megállapodást, és a PPKE-n Armenológiai Tanszék jöhetett létre Kovács Bálint vezetésével. Az államfő méltatta a tanszékvezető kiemelkedő tevékenységét, és kifejezte köszönetét az államközi kapcsolatokért. Mint mondta, bár nincs annyira gazdag kincsünk, mint a szomszéd országoknak, szellemi kincsünk, kultúránk van. A magyar és az örmény nemzet is igyekszik a kultúrát továbbvinni, hiszen a tudomány és a tudás a legfontosabb, anélkül nem lehet fejlődni. Az államfő kifejezte bizalmát, hogy a két nemzet együtt tud működni továbbra is az oktatás, a tudomány továbbfejlesztése érdekében. Mint mondta, megteszünk mindent a békéért, felülemelkedünk a rosszon.

A továbbiakban az Örmény Állami Pedagógiai Egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Karának dékánja, Edgar Hovhanniszjan méltatta Kovács Bálintot, aki 2002-ben fordult az örmény kultúra tanulmányozása felé, 2010-ben PhD-fokozatot szerzett történelemtudományból. 2008-tól a Közép-Európa Intézet tudományos munkatársaként tudományos könyvsorozatot indított az örményekről. A dékán kiemelte, 2016-ban akkor alapították a PPKE-n az Armenológiai Tanszéket, amikor a két ország között még nem voltak diplomáciai kapcsolatok. Kovács Bálint angol nyelvű képzést hozott létre, amelyre a Hungary Helps Programon keresztül Örményországból és a diaszpórából is érkeztek hallgatók. A tanszékvezető hét konferenciát és három nemzetközi kiállítást szervezett a témában, fontos szerepet vállal az örmény kultúra terjesztésében. „Kovács Bálint szíve az örményekért dobog, mi pedig téged nagyon szeretünk, ezért díszdoktori címet adományozunk” – zárta méltatását baráti szavakkal az egyetem dékánja.

Az Örmény Állami Pedagógiai Egyetem rektora felolvasta a tudományos tanács határozatát, a díszdoktori címet igazoló dokumentumot, amelyben kiemelte, Kovács Bálint úttörő munkatárs a kelet-európai armenológiai kutatás területén, majd átadta az elismerést az örmény egyetem új díszdoktora számára.

Kovács Bálint beszédében kifejezte, alázattal fogadja a megtiszteltetést, amit ráadásul államelnökök előtt vehet át. Köszönetét fejezte ki a hallgatók ösztöndíjáért az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárságnak és a Hungary Helps Programnak. Mint mondta, az örmények azon kevés ókori népek közé tartoznak, melyek mind a mai napig államot tudnak alkotni, mindig meg tudták védeni saját identitásukat, melyben a kereszténység szerepe elvitathatatlan. Ezért is nagy öröm, hogy katolikus egyetem adhat otthont az örmény tanulmányoknak. A tanszékvezető ismertette az örmény történelem jelentős eseményeit, melyben az optimizmus és a jövő felé haladás minden nehézség ellenére hangsúlyos volt.

Kuminetz Géza, a PPKE rektora és Szrbuhi Raphik Gevorgjan, az Örmény Állami Pedagógiai Egyetem rektora aláírták az államfők jelenlétében azt a dokumentumot, mely a két egyetem közötti nyolc éve fennálló megállapodást tovább erősíti. Ebben rögzítik a jereváni egyetemen létrejövő Magyar Történelem és Kultúra Központ működésének és szakmai irányításának követelményeit, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ehhez kapcsolódó szerepét. A központ célja a magyar történelem és kultúra oktatása, népszerűsítése Örményországban, a meglévő kétoldalú kapcsolatok további erősítése.

Az ünnepség a díszterem előterében február 16-ig megtekinthető Örményország – VII–XIII. századi örmény templomok falfestményei című fotókiállítás bemutatásával zárult.

Fotó: Lambert Attila

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria