Magyar részvétellel rendeztek konferenciát a Vatikáni Titkos Levéltár egykori prefektusáról Rómában

Kultúra – 2023. november 3., péntek | 10:31

A Vatikán területén található Campo Santo Teutonico épületegyüttesében konferenciát rendeztek október 28-án Augustin Theinerről, a Vatikáni Titkos Levéltár egykori prefektusáról A Theiner-hagyaték – A 19. századi Római Kúria képe a kelet-európai országok kereszténységéről politikai és egyháztörténeti kontextusban címmel.

Szervezői a Vatikáni Magyar Levéltári Kirendeltség, a Römisches Institut der Görres-Gesellschaft és a Vatikáni Apostoli Levéltár (az egykori titkos levéltárnak ma ez az elnevezése) voltak. Apropóját az adta, hogy a jeles német prefektus, aki középkori magyar vonatkozású forrásokat publikált két vaskos kötetben, közel másfél évszázada, 1874-ben hunyt el.

Az egybegyűlt érdeklődő szakmai közönséget az eseménynek otthont adó Römisches Institut der Görres-Gesellschaft igazgatója, Stefan Heid köszöntötte. Ezt követően három előadás hangzott el olasz nyelven Augustin Theinerről: egy-egy minden rendezőpartner részéről. Ezekben hangsúlyosan vizsgálták Theiner kapcsolattartását a kelet- és középkelet-európai országokból származó tudósokkal, egyháziakkal és világiakkal.

Az első előadó Luca Carboni, a Vatikáni Apostoli Levéltárban őrzött Theiner-hagyaték analitikus inventáriumát készítő levéltáros volt. Bemutatta a jegyzéket, a hagyaték hányattatott sorsát és rámutatott a prefektus életének egypár olyan részletére, amelyet csak az iratanyag tüzetes tanulmányozásával sikerült tisztázni.

A második előadó Ignacio García Lascurain Bernstorff volt, regensburgi szeminarista és a Römisches Institut der Görres-Gesellschaft tudományos munkatársa. Előadásának fókuszában Theiner lengyelekkel és ukránokkal folytatott francia és német nyelvű levelezése állt, melyek a Vatikáni Apostoli Levéltárban őrzött hagyatékában maradtak fenn. Ezek egyházi és politikai dimenzióját is bemutatta, például kapcsolattartását a párizsi Hôtel Lambert, egy száműzött lengyel párt tagjaival vagy a Ruszin Legfelsőbb Tanács titkárával.

Az olasz áttekintések sorát Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus előadása zárta, aki Theiner kétkötetes magyar forráskiadása (Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia) megszületésének körülményeit vázolta, kiemelve a magyar katolikus püspöki kar nagylelkű anyagi támogatását, majd Theiner munkáinak korabeli magyar értékelését ismertette. Végül a 2000-es évektől e kötetek recepcióját tekintette át a magyar történettudományban, rámutatva a főbb témákra (például kanonokok és egyháziak karrierútja állomásainak azonosítása; Magyarország és a Szentszék kapcsolatai stb.) amelyek kapcsán a magyar történészek eddig haszonnal forgatták a kötetet.

A három előadást követően a konferencia résztvevői imádkoztak és virágokat helyeztek el Augustin Theiner sírjánál. Végül egy német nyelvű átfogó előadást is hallhatott a közönség Ignacio García Lascurain Bernstorfftól, aki Theinert 1830-as évekbeli főbb munkáin keresztül mint a restauráció történészét mutatta be, akitől távol állt a francia forradalom szellemisége. A rendezvényt fogadás zárta, ahol informális keretek között nyílt mód beszélgetésre az előadókkal.

Forrás: Magyarország Szentszéki Nagykövetsége

Fotó: Römisches Institut der Görres-Geschellschaft, Magyarország Szentszéki Nagykövetsége

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria