Már elérhető az Ószövetségi szómutató szótár – Digitális könyvbemutató az MTA könyvtárában

Hazai – 2022. május 26., csütörtök | 19:15

Digitális könyvbemutató keretében ismerhették meg az érdeklődők az Ószövetségi szómutató szótárt május 25-én Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban.

A Babits Antal bibliakutató, vallástörténész vezetésével működő szakmai csoport hat éven át tartó munkájának gyümölcseként elérhetővé vált digitális formában az Ószövetségi szómutató szótár.

A Magyar Bibliatársulat honlapján ingyenesen hozzáférhető szómutató (konkordancia) minden magyar bibliafordításra alkalmazható, a héber eredeti szöveg alapján készült (https://bibliatanulmanyozas.bibliatarsulat.hu/oszovetsegiszomutato), a tudományos munkát segítő, de a csupán az Ószövetség iránt érdeklődő „laikus” számára is jól használható. A keresett szavak jelentése (szinonimákkal) mellett az adott szó előfordulási helyét, helyeit is megmutatja a szótár.

Az online megjelenés a frissítésre is nyitott. A szerkesztők külön kérik e-mailek formájában a jobbító szándékú észrevételeket, megjegyzéseket, felvetéseket a korrekcióra, így maradhat korszerű a szómutató a tudományos közvélemény számára is.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Könyvtár és Információs Központjában megtartott könyvbemutatón beszédet mondott Freund Tamás, az MTA elnöke; Székely János szombathelyi megyéspüspök, Steinbach József református püspök és Frölich Róbert országos főrabbi, valamint Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára; Karasszon István hebraista szaklektor (Károli Gáspár Református Egyetem) és Babits Antal, a szómutatót megvalósító projekt vezetője.

A rendezvényen közreműködött Klenyán Csaba Liszt-díjas klarinétművész.

Freund Tamás, az MTA elnöke méltatta az „egyedülálló, tudományos és kultúrtörténeti jelentőségű” hiánypótló munkát, amely az Ószövetséget – annak eredeti szövegét – a nagyközönség, a fiatalok számára is közel hozza.

Az MTA elnöke elmondta:

az Ószövetségi szómutató szótár annak is példája, hogy a hit és a tudomány nem egymást kizáró, hanem komplementer, egymást kiegészítő területek.

Székely János szombathelyi megyéspüspök is arról beszélt, hogy a szómutató révén

az eredeti héber szöveggel, szavakkal való találkozás közel vezet mindenkit a Biblia „életerős, kristálytiszta üzenetéhez”.

Ezt példákkal is alátámasztotta a főpásztor. Többek között elmondta, hogy Jeremiás próféta meghívástörténetében az „Úr igéje szólt hozzám” kifejezésben a héber dabar ige eseményt, dolgot is jelent, így magyarra lefordíthatatlan; szó szerinti ez lenne: „történt hozzám az Úr igéje”.

Isten teremtő, izzó igéje mintegy behatolt a próféta életébe – magyarázta Székely János.

A szombathelyi püspök megjegyezte: Lisieux-i Szent Teréz (egyházdoktor – a szerk.) egy írásában megvallotta, hogy ha pap lehetett volna, jól megtanult volna héberül, hogy a Szentírás eredeti nyelvét ízlelhesse.

Steinbach József református püspök hangsúlyozta: a bibliaolvasás „napi kegyességünk forrása”,

egész emberségünket megmozgatja, hat az érzelmeinkre, az értelmünkre, az akaratunkra, hogy Isten dicsőségére és az emberek javára éljünk.

A református püspök a MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) elnökeként is köszönetet mondott az online kiadvány létrehozóinak a nagyszabású munkáért.

Frölich Róbert országos főrabbi rámutatott a szó mint a nyelv legkisebb, még értelmes egységének jelentőségére, valamint arra, hogy a héber és az arameus (a digitális szómutatóban arámi nyelven is lehet keresni – a szerk.) is gazdag nyelv.

A szavak kifejezik gondolatainkat, vágyainkat, akaratunkat, érzelmeinket, s az a rendeltetésük, hogy általuk megtérjünk Istenhez,

ekképpen a szómutató is Isten nagyobb dicsőségére készült el – tette hozzá az országos főrabbi.

A digitális könyvbemutatón Babits Antal, az Ószövetségi szómutató szótár szerkesztője többek között elmondta, hogy a munkafolyamat során különösen nehéz feladat hárult a szakmai csoportra a nemzetközi tudományos fordítói közvélemény által is vitatott bibliai szavak, szövegrészek magyarra fordításánál.

Nagy bölcsességgel kellett eljárni a több mint ezerötszáz ószövetségi hapax legomenon (egyszer előforduló szó) esetében, ezeket ugyanis a fordításnál nincs mivel egybevetni.

Babits Antal is hangsúlyozta, hogy várják a szakmai kiegészítéseket, észrevételeket, visszajelzéseket a szómutatóval kapcsolatban, hiszen az online mód lehetőséget ad a frissítésre. A szómutatóban alapszavakra, az igék esetében egyes szám harmadik személyű alakra lehet keresni.

Karasszon István hebraista szaklektor szintén aláhúzta, hogy a javíthatóság révén a héber lexikográfia korábbi problémája (a kiadások tudományos értelemben vett elévülése az évtizedek során) így áthidalható.

A digitális könyvbemutatón Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára arról beszélt, hogy az Ószövetségi szómutató szótár a Bibliához való hozzáférés demokratizálódásának jeles példája, és hozzátette:

a héber Szentírás megismerése alázatra int és hálára késztet.

rendezvényen elhangzott, hogy folyamatban van a Biblia ökumenikus fordítása.

Szerző: Körössy László

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria