Máriás lelkiségű közösségek egyházmegyei találkozója a nagyváradi székesegyházban

Külhoni – 2023. március 28., kedd | 10:31

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én a nagyváradi székesegyházban tartották a máriás lelkiségű közösségek egyházmegyei találkozóját. A program szentségimádással kezdődött, előadással folytatódott és a Böcskei László megyéspüspök által celebrált szentmisével ért véget, amelyen a rózsafüzér-társulatok és más máriás lelkiségű közösségek tagjai megújították fogadalmukat.

„Igennek Asszonya, akire leszállt a Szentlélek, segíts, hogy újra együtt lehessünk Isten békéjében. Oltsd szívünk szomját, te, a remény áradó forrása.” (Ferenc pápa imája)

Az egyházmegyei találkozó szentségimádással kezdődött, Bărbuț Péter, a máriás lelkületű egyesületek és mozgalmak felelősének vezetésével. Majd Böcskei László megyéspüspök köszöntötte a résztvevőket, megjegyezve: ezen az ünnepen arra emlékezünk, hogy Mária elindult egy úton Erzsébet felé, méhében hordozva Jézust, hogy aztán a világnak adja, és elkísérje egészen a keresztig. Ott volt fia sírba tételénél is, majd a feltámadása után, pünkösdig. A jelenlevők is elindultak otthonról, ki-ki a saját útján, hogy találkozzanak egymással, sok kedves és ismerős emberrel, s az Úr Jézussal. Sokakat kísértek a plébánosok.

A találkozón Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök Máriáról, a Béke Királynőjéről tartott előadást. XV. Benedek pápa (1914–1922) az első világháború idején vezette be ezt a megszólítást a loretói litániába, így figyelmeztetve a híveket a béke fontosságára, azt kérve, hogy imádkozzanak és kérjék a boldogságos Szűzanya közbenjárását. Mária-jelenésekre utalva (guadalupei, lourdes-i, fatimai és međugorjei) Tamás József püspök kiemelte: Mária e jelenések során mindig imára hív.

A háborúskodásnak három indoka van: a túlérzékenység, az erőszakosság és az önzőség – hangzott el a nyugalmazott segédpüspök előadásában.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa is Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök volt.

Szentbeszédében leszögezte: a köszönetnek és a hálának csak akkor van értelme, ha áldozatot is hozunk Krisztusért, a hitünkért, Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkért. Ha Mária nem teljesítette volna Isten akaratát, megváltásunk műve sem valósulhatott volna meg – hangsúlyozta a szónok.

A Mária Légió tagjai megújították fogadalmukat a találkozón, mely szeretetvendégséggel ért véget a Szent László Líceumban.

Forrás és fotó: Romkat.ro/Ciucur Losonczi Antonius

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria