Másodszor adták át Mogyoródon a Szent Mihály főangyal díjat

Kishírek – 2018. október 9., kedd | 8:32

Szeptember 29-e Szent Mihály főangyal ünnepe, aki nemcsak a mogyoródi katolikus egyházközség, hanem az egész község pártfogója is. A hívek idén is háromnapos lelkigyakorlat keretében készültek templomuk búcsújára, amelyet szeptember 30-án tartottak.

Szeptember 30-án, vasárnap a zsúfolásig megtelt plébániatemplomban Tóth József Miklós plébános ünnepi homíliájában arról beszélt, hogy az Istenhez való tartozás személyes döntés, amely döntést az angyaloknak is meg kellett hozniuk. Az értelemmel bíró teremtmények – mint az angyalok és az emberek – a hűség próbáját kell, hogy kiállják. Ebben a fizikai és szellemi küzdelemben segítenek bennünket a jó angyalok, és akadályoznak az ördögök. Mogyoród Szent Mihályt, a mennyei seregek vezérét hívja segítségül ahhoz, hogy Istenhez való hűségben élve, részese lehessen az Isten örök boldogságának.

A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány a búcsúhoz kapcsolódva másodszor adta át a Szent Mihály Főangyal díjat.

Ebben az évben Fekete Györgyné (született Játékos Ilona), Németh Dániel és Varga Balázs kapta meg a kitüntetést – az egyházközségért és az emberekért végzett szolgálatukért.

Fekete Györgyné 1939. szeptember 27-én született. Élete eddigi 79 éve alatt kilenc pap mellett segítette munkájával az egyházközösséget és a közösségi hitéletet: 16 éves kora óta rózsafüzér-társulati tag; 12 évig volt előimádkozó a templomban, és 51 évig sütötte a kántorostyát. Évekig takarította a temető egy rábízott részét. Rendszeresen vállalta a templomtakarítást, a nővérek házának nagytakarítását, és a plébánia szőlőjében is sokat dolgozott. Kapcsolata az Istennel és a Szűzanyával megingathatatlan. Amíg tehette, látogatta az egyházközség betegeit, és vállalta, hogy kitakarítsa otthonaikat. Önzetlensége soha nem ismer határokat.

Németh Dániel 1991-ben született, családja ugyanebben az évben költözött Mogyoródra. A vasárnapi szentmiséken kívül vett részt az egyházközösség által szervezett programokon, kirándulásokon, nyári oratóriumon és cserkész-akadályversenyeken is. Még nem volt iskolás, amikor elkezdett ministrálni. Rendszeresen részt vett a ministránstalálkozókon, a ministránstáborban. Éveken át volt ministránsvezető. Az idő múlásával sem távolodott el sem a vallástól, sem a ministránsszolgálattól. Jóérzésű, segítőkész, kitartó, őszinte és vidám ember.

Varga Balázs szintén 1991-ben született. Kiskorától ámulattal nézte a ministránsokat; ötéves volt, amikor kérte, hogy ő is mehessen ministrálni. Az esti miséken, májusi litániákon kezdte a szolgálatot. Nagyon tisztelte, szerette a mindenkori plébánost, az ő kérésükre szervezte és vezette – és még ma is vezeti – a ministránsszolgálatot. Megtanulta Miklós atyától, hogy Istennek mindig és mindenből a legjobbat, legtöbbet adjuk: ezt próbálja átadni a fiatalabbaknak. Az egyházközség örömére jelenlegi munkája mellett is vállalja a szolgálatot. Örömteli személyiségével mindig jó hangulatot teremt.

Forrás és fotó: Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriuma

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria