Megjelent Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Hazai – 2007. december 12., szerda | 14:07

December 12-én délelőtt az MKPK székházában került sor a könyvbemutatóra, amelynek házigazdája Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke volt.

Jelen volt többek között Beran Ferenc, a PPKE docense, a könyv lektora, Dér Katalin és Horváth Pál fordítók, Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója és Német László SVD, az MKPK titkára. Részt vettek az eseményen olyan politikai, társadalmi és karitatív szervezetek képviselői is, amelyek a katolikus társadalmi tanítást tevékenységük vezérfonalának tekintik, így Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Szövetségének elnöke és Semjén Zsolt, a KDNP elnöke.

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma című kézikönyv magyar kiadása a Szent István Társulat gondozásában jelent meg. Az eredeti művet olasz és angol nyelven 2004-ben a Vatikáni Kiadó jelentette meg.

A munka elvégzésével még II. János Pál pápa bízta meg az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsát. A könyv három részben tárgyalja az Egyház és a pápák több mint száz évet felölelő társadalmi tanítását. Az első rész teológiai jellegű, címe: Isten emberiség iránti szeretetének terve. A második részben olyan jelentős témák szerepelnek, mint a család a munka, a gazdasági élet, a politikai közösség, a környezetvédelem, a béke ápolása, az állam és a vallási közösségek viszonya. A harmadik rész az Egyház lelkipásztori tevékenységének, valamint a világi hívek elkötelezettségének a társadalmi tanításhoz kapcsolódó irányelveit foglalja össze.

A mű újdonsága abban mutatkozik meg, hogy a társadalom egészét vizsgálja, és ehhez átfogó társadalometikai rendszert is ad. Az eddig megjelent pápai szociális enciklikák általában a kor egyes aktuális kérdéseire adtak választ a Biblia és a hagyomány alapján, de nem tekintették feladatuknak, hogy minden társadalmi problémára kitérjenek. Ahogy Erdő Péter bíboros is kiemelte méltató szavaiban, a kompendium összegzi és rendszerbe foglalja a korábbi anyagot, és kiegészíti olyan témákkal – például a környezetvédelemmel –, amelyeket az eddigi enciklikák nem tárgyaltak részletesebben.

A bíboros arra is rámutatott, hogy az Egyház társadalmi tanítása immár önálló diszciplínává fejlődött. Ez szükséges ahhoz, hogy az általános elveket közelebb hozzuk napjaink változó élethelyzeteihez. A kompendium a mai életünkhöz közel álló irányelveket, az Egyház tanításába beleilleszkedő erkölcsi tanítást tartalmaz. Üzenete nemcsak a katolikusoknak, hanem a társadalom minden tagjának szól.

A kompendium kapható a Szent István Társulatnál, ára 2980 Ft.

Lisztovszki Tünde/Magyar Kurír