Megjelent a Teológia folyóirat legújabb száma

Kultúra – 2020. július 5., vasárnap | 16:37

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara évente két alkalommal adja közre Teológia című hittudományi lapját, mely jeles magyar teológusok tanulmányait gyűjti össze és számos teológiai, filozófiai, egyháztörténeti, liturgiai, egyházjogi és lelkipásztori cikkel fordul az érdeklődők felé.

Beke Margit egyháztörténész Batthyány József (1717–1799) életét vizsgálja esztergomi prímási kinevezésétől haláláig.

Dolhai Lajos egri főegyházmegyés teológiai tanár, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja a bizottság ötvenéves fennállásának állít emléket.

Gájer László, a Hittudományi Kar 2. számú Keresztény Bölcseleti Tanszékének vezetője a háború erkölcsi értékelésével foglalkozik.

Hankovszky Tamás a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar filozófiatanára Fichte szemszögéből tanulmányozza Isten és az ember kapcsolatát.

Kovács Zoltán, az esztergomi szeminárium rektora Szent II. János Pál pápa Máriáról szóló tanítását mutatja be.

Kránitz Mihály, a Hittudományi Kar dékánja a kinyilatkoztatás üzenete alapján gondolja végig az egész emberiségre kiható Covid-19 járvány hatását és ismerteti az Egyház válaszát.

Puskás Attila dogmatikaprofesszor Isten és a bölcsesség viszonyának értelmezése a Bölcsesség könyvében címmel a bölcsesség jelenségére és pneumatikus értelmezésére mutat rá.

Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, a Hittudományi Kar kánonjogi tanszékének vezetője a bűnbocsánat szentségére vonatkozó egyházfegyelem megfogalmazását és kánonjogtörténeti forrásait elemzi.

Zimányi Ágnes szerkesztő XIII. Leó pápa (1878–1903) működésének magyar vonatkozásait világítja meg.

A folyóirat legfrissebb száma közli még Meszlényi Zoltán vértanú püspök imáit az Oltáriszentséghez, megemlékezik a januárban elhunyt Dr. Török József (1946–2020) egyháztörténész professzorról, majd könyvszemlével és kari hírekkel zárul.

* * *

A Teológia (2020/1–2) 1400 Ft-os áron megvásárolható Budapesten, a Szent István Társulat könyvesboltjaiban és a Hittudományi Kar (Veres Pálné u. 24.) jegyzetboltjában, illetve megrendelhető postai úton (Szent István Társulat Vevőszolgálati Iroda, 1364 Budapest, Pf. 277) és e-mailen (vevoszolgalat@stephanus.hu).

Forrás és fotó: PPKE HTK Dékáni Hivatal

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria