Megjelent a Váci Egyházmegye hittankönyv-sorozatának új kötete

Kultúra – 2019. június 5., szerda | 14:07

„Erkölcsi önmegvalósítás a Messiás segítségével” címmel jelent meg 2019 májusában a Váci Egyházmegye által kiadott hittanköny-sorozat ötödik kötete.

„Ki a jó ember? Keresztényként, hívő emberként ezt a kérdést úgy is megfogalmazzuk: A minket teremtő Isten mit gondolt el rólunk, mi az elvárása felénk? Mit kell tennünk, hogyan kell(ene) élnünk, hogy jó emberekké válhassunk? – hittankönyv-sorozatunknak ebben a részében ezekre a kérdésekre keressük a választ a hit fényénél, Jézus Krisztus személyén keresztül” – írja Beer Miklós váci megyéspüspök az Erkölcsi önmegvalósítás a Messiás segítségével című hittankönyv ajánlójában.

A sorozat köteteinek szerzője, Turay Alfréd teológus, filozófus a következőket írja a tankönyv bevezetőjében: „Isten öröktől fogva megálmodta létünket: személyhez szóló, utánozhatatlanul szép vázlatot készített mindannyiunkról. Ennek az álomnak körvonalait beleszőtte személyes történelmünkbe, természetünkbe és környezetünkbe, miközben arra hív bennünket, hogy fedezzük fel a személyünkkel kapcsolatos isteni álmot, s az Ő segítségét elfogadó cselekedetekkel valósítsuk meg önmagunkat. Isten az erkölcsi törvény és a lelkiismeret által is megadta az önmegvalósításhoz szükséges útmutatást, amely Jézus megváltó kereszthalála miatt válhatott az egész emberiség számára hatékonnyá.”

A könyv ószövetségi és újszövetségi szemelvények, valamint zsinati dokumentumokból és pápai megnyilatkozásokból idézett részletek elemzésén és értelmezésén keresztül közelíti meg a keresztény erkölcstant. A hegyi beszédre alapozva összegzi az erkölcsi önmegvalósítás folyamatának legfontosabb jellemzőit, mozzanatait és célját. Tematikája: az erkölcsi önmegvalósítás mint ajándék, feladat és lehetőség; az erkölcsi törvény és a lelkiismeret; a maradandó értékek keresése; bizalom Istenben; az emberi élet szent voltának tisztelete; hűség a házasságban; hűség a tanúságtevésben; felebaráti szeretet; bűn és erkölcsi halál; bűnbánat és erkölcsi feltámadás; megváltásunk az örök halálból az örök boldogságra.

Mint hittankönyv, ez a kötet is hasznos segédeszköz lehet a középiskolás korosztály és az őket tanító pedagógusok kezében a keresztény erkölcstan tanulásához, tanításához, a hittanérettségire való felkészüléshez, felkészítéshez. „Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor hangzik el ez a fontos üzenet: »Ő az én szeretett fiam, akiben kedvemet találom«. Reméljük, hogy egyszer ránk is érvényes lesz ez a mondat. Ebben segít Turay professzor úr jelen kötete, amelyet szeretettel, jó szívvel ajánlok mindenkinek” – buzdít ajánlójában Beer Miklós püspök

A sorozat kötetei és az első két kötethez készített tanári kézikönyvek INNEN tölthetők le. A tanári kézikönyvek csak elektronikus formában érhetők el.

A könyvek beszerezhetők a váci püspöki irodában (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.) Vastag Antalnénál (e-mail: vastag.magdi@vaciegyhazmegye.hu).

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria