Megjelent a Vigilia áprilisi száma

Kultúra – 2021. április 4., vasárnap | 16:00

A Vigilia ez évi negyedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„Csend, leborulás, hitvallás. A római katolikus egyház nagypénteki liturgiáját sokszorosan átlengi a csend. Hosszan kitartott csenddel indul, így készülünk a Megfeszített titkának szemlélésére. Majd a passió csúcspontjához, Jézus utolsó szavához és halálához érve megszakítjuk a szenvedéstörténet elbeszélését: ismét elcsendesedünk egy pillanatra, amikor a Megfeszített a halál csendjébe merül. Az egyház úgy érzi, egyedül ez az elcsendesedés méltó a megfeszített Jézus csendjéhez. Elnémul, amikor a Megfeszített elnémul. Elakad a szava, amikor szemléli a kereszten szenvedő, utolsó szavát kimondó, a halál csendjébe merülő Jézust. A megdöbbenés csendje ez. Döbbent és elcsendesedő szemlélése a Megfeszítettnek. Csend és leborulás” – írja Puskás Attila felelős szerkesztő Isten hatalma és erőtlensége: a Megfeszített című húsvéti elmélkedésében.

Az ígéret című tematikus összeállításban Robert Spaemann: Az ígéret, Thorday Attila: „Veletek vagyok mindennap…” Isten ígéretei a Szentírás szerint és Hargitai Rita: Az élet ígérete: génektől a jelentésig című tanulmányát olvashatjuk. A témához kapcsolódik a Mai meditációk rovatban Baán Izsák: Ígéret az állandóságra – a stabilitási fogadalom, a Napjainkban Balázs Zoltán: Az Európai Unió és az ígéretek, valamint az Egyház a világban Kató Csaba: A házassági ígéretek című írása.

A Vigilia beszélgetése rovatba Lázár Kovács Ákos készített interjút Gloviczki Zoltánnal, az Egyház a világban rovat pedig Ruzsa György: Iljin professzor úr és az ikonok című írását is közli.

A folyóirat szépirodalmi részében Oravecz Imre prózája, Vörös István, Szlukovényi Katalin, Lőrincz Teréz, Zsille Gábor, Villányi László és Sajgó Szabolcs versei szerepelnek. Sajgó Szabolcs jezsuita atya verseiről Lackfi János: Szívbérlet című esszéjét olvashatjuk.

A Szemle rovatban Ruzsa György: Hogyan nézzük az ikonokat?, Francis S. Collins: Isten ábécéje. Egy tudós érvei a hit mellett, Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal, Villányi László: Mindenek előtt és Bélyácz Katalin: A salamisi csata emlékezete című könyvéről találunk ismertetőket.

A Vigilia megújult honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria