Megújított tatár–magyar őstörténeti kutatások – A PPKE bővülő együttműködései Kazanyban

Kultúra – 2018. október 17., szerda | 13:04

Október 15-én nyílt meg az oroszországi Tatárföld fővárosában, Kazanyban az ötnapos IV. Nemzetközi Magyar Őstörténeti Szimpózium, amely folytatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és az MTA szervezésében Budapesten 2016-ban zajlott nemzetközi tudományos eszmecserének.

A konferenciával egy időben a Kazanyi Nemzeti Múzeumban magyar őstörténeti régészeti kiállítást rendeztek, amelyhez csatlakozott a Kazanyi Szövetségi Egyetem párhuzamos kiállítása is. A konferencia megszervezését és a kiállítások létrejöttét elsődlegesen a Tatár Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, a Tatár Nemzeti Múzeum, a PPKE, az MTA, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium tette lehetővé, a kazanyi magyar főkonzulátussal együttműködve. A magyar felet a PPKE Régészeti Intézetének tudományos delegációja képviselte, amelynek tagja volt Szuromi Szabolcs, Türk Attila, Sudár Balázs, Mende Balázs és Szeifert Bea.

A konferenciát két nyitóelőadás előzte meg a Kazanyi Szövetségi Egyetem (KSZE) dísztermében, amelyeket Ajrat Szitgyikov, a Tatár Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének (TTA RI) igazgatója és Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora tartott orosz nyelven.

A katolikus egyetem rektora előadásában kitért nemcsak a magyarság kialakulásának 6–8. századi – a régészeti feltárások alapján a tatár térséghez köthető – időszakára és ennek jelentőségére a magyar őstörténeti kutatások szempontjából, hanem a 9. századi, további régészeti leletekkel igazolható eseményekre, valamint Julianus barát 13. századi hiteles beszámolójára is. Előadásában kiemelte a Bolsije Tyigani község mellett 1974-ben feltárt  temetőt, amelynek felfedezése és a feltárást követő részleges publikációk alapvetően megváltoztatták a magyar őstörténeti kutatásokat.

A konferencia ünnepélyes bevezető szakaszát Stifter Ádám főkonzul szavai zárták, aki személyesen is nagyon sokat fáradozott az elmúlt fél évben a mostani kazanyi nemzetközi program megszervezéséért és sikeréért.

A Kazanyi Szövetségi Egyetemmel való megállapodás aláírása

A szimpózium megnyitását egy-egy összegző plenáris előadás követte, amelyet Ajrat Szitgyikov, a TTA RI igazgatója és Türk Attila, a PPKE Régészeti Intézetének magyar őstörténeti kutatási vezetője tartott, összefoglalva az 1974 és 2018 közötti időszak releváns feltárási és a legmodernebb eszközökkel végzett analitikai eredményeit.

Ezután írta alá a KSZE és a PPKE együttműködését ünnepélyes keretek között a két intézmény vezetője. Ilsat Rafkatovics Gafurov és Szuromi Szabolcs rektorok részletes, szűk körű szakmai tárgyalással folytatták közös programjukat.

Az intézményközi, immár öt évre visszanyúló szoros régészeti együttműködés magasabb szintre emelésén túl a PPKE rektora több, a Kazanyi Szövetségi Egyetemmel megvalósítható, a tudományos kapcsolatok szélesítését szolgáló kezdeményezést tett, amelyet a KSZE rektora örömmel és teljes nyitottsággal fogadott. Ennek alapján a két intézmény kapcsolatai – a közös őstörténeti kutatásokon, laboratóriumi vizsgálatokon, konferenciákon és publikációkon túl – a jövőben kiterjednek a történelem-, a nyelv- és irodalomtudomány, a jog-, állam- és társadalomtudomány, a családtudomány, az informatika, a legmodernebb mérnöki tudományok és az egészségügyi közszolgálati képzés területére; valamint a vallásközi dialógus és filozófiai alapjainak vizsgálatára. Sőt, magában foglalják a KSZE, a PPKE és az Országos Széchényi Könyvtár közötti együttműködést is, lehetővé téve nemcsak közös kiállítások szervezését, hanem a felbecsülhetetlen értékű kazanyi könyvállományban folytatott kutatásokat is. Mindez egyúttal a tatár tanulmányok PPKE-n belül rövid távon kiépítendő és indítandó, világszinten megbecsült és elismert képzési programját is szolgálja. A KSZE rektora az eddigi gyümölcsöző együttműködések és az október 15-i sikeres tárgyalások alapján kijelentette, hogy a PPKE-re egyedüli kitüntetett európai stratégiai partnerként tekint. A rögzített együttműködések megerősítésére a közeljövőben, ünnepélyes formában, Budapesten kerül sor a két intézmény vezetője részéről, méltó kulturális programok – konferencia és kiállítás – keretében.

A hivatalos kétoldalú program részeként a PPKE rektora részt vett a Tatár Nemzeti Múzeumban (TNM) megrendezett magyar őstörténeti kiállítás megnyitóján, amelynek keretében Gulcsacsak Rahimzjanovna Nazipova, a TNM igazgató asszonya bevezető gondolataihoz kapcsolódva Szuromi Szabolcs intézménye nevében orosz nyelvű megnyitóbeszédet mondott. Mindketten történelminek nevezték a kiállítás megrendezését és annak tudományos jelentőségét.

Ezt követték Stifter Ádám főkonzul köszöntőszavai, továbbá Türk Attilának és Ajrat Szitgyikovnak a kiállítás anyagát bemutató rövid összegzései.

Együttműködés aláírása a Tatár Tudományos Akadémián

A gazdag tudományos és kulturális program utolsó eseményeként a Tatár Tudományos Akadémián Szuromi Szabolcs rektor és Mjiakzjum Halimulovics Szalahov, a TTA elnöke folytatott részletes tárgyalásokat, áttekintve a két intézmény eddigi időszakos együttműködésének állomásait; egyúttal rögzítve azokat a területeket (történelem, irodalom, nyelvészet), melyekkel ez a tudományos és kulturális kapcsolat tovább bővíthető. A Stifter Ádám főkonzul jelenlétében – a protokolláris időkeretet meghaladó – baráti hangnemben zajló és konstruktív eredményeket megfogalmazó megbeszélés zárásaként a TTA és a PPKE ünnepélyes együttműködési szerződést írt alá a folyamatos szoros együttműködésről, külön kiemelve az őstörténeti régészeti kutatások területén folytatandó kölcsönös munkát.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria