Megújult templomban ünnepelték az öröm vasárnapját Arnóton

Hazai – 2019. december 16., hétfő | 9:55

A külsejében megújult templomban Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Ternyák Csaba egri érsek szolgálata mellett adtak hálát az elvégzett munkálatokért a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Arnót hívei december 15-én, az öröm vasárnapján.

A mai nap szép példája annak, hogy közösen mennyi mindent el tudunk érni – mondta a szentmise elején Papp Zoltán arnóti parókus. – Ma pedig közösen ünneplünk, közösen imádkozunk. Az Egyház így teljes.

A külső munkálatok befejeztével a felújított templomot Orosz Atanáz püspök áldotta meg december 15-én, az ünnepi szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt.

E vasárnapon a görög egyházban az ősatyákat ünneplik, Ádámtól egészen Keresztelő Jánosig. A római katolikus egyházban advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja, az evangélium éppen Keresztelő Szent Jánosról szól.

Az ünnepi homíliában a miskolci főpásztor a prófétát és előhírnököt állította a figyelem középpontjába: Keresztelő Szent Jánosnak már a neve is örömet hordoz; a próféta héber neve Jo-hanan, azaz „Isten (Jahve) kegyelmez”. Amikor a csetlő-botló ember föltekint, a kegyelmes és irgalmas Istent látja, akire maga a próféta mutat rá. Keresztény élethivatásunk mottója is lehetne ez: „Isten kegyelmez”.

Keresztelő Szent János az örömhír képviselője lett. Örömünk magyarázatát nem a szépülő városképben vagy a karácsonyi vásárban, hanem Jézus evangéliumában kell megtalálnunk. Ezt az örömöt nem meghatározni kell. Ebbe az örömbe be kell lépni, részesülni kell belőle. A kényelem vagy fényűzés még nem igazi boldogság, az élvezet még nem igazi öröm. János, mint az üdvösség előhírnöke, bűnbánati keresztségével a megtisztult lélek örömét készítette elő – emlékeztetett Orosz Atanáz. – Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Ő nem elsősorban vádolni, erkölcsi felhívásokat tenni jött, hanem utat készíteni és hitet hirdetni.

A görögkatolikus püspök megemlékezett emléknapján, vértanúhalálának évfordulóján a másfél éve Szombathelyen boldoggá avatott Brenner Jánosról is. Az ő és más vértanúk lelkének derűjét állította példaként a hívek elé.

Ternyák Csaba érsek is Keresztelő Szent János életére, mint előttünk álló példára hívta föl a figyelmet. Arra biztatott, mi is legyünk útkészítők a körülöttünk élő emberek számára. A mi példánk, a mi lelkesedésünk, a mi örömünk ragadjon át mindazokra, akik még „kívül maradtak” a templomból; ez a meghívásunk.

Az egri főpásztor a jelenlévők számát látva örömének adott hangot: mily sok embernek fontos az Isten, és fontos az Egyház. Azt külön kiemelte, milyen sokan vették magukhoz az Eucharisztiát a szentmisén.

Deli Lajos arnóti plébános köszöntőjében felidézte a főpásztorok intelmét, valamint kívánságukat, hogy a megkezdett munkálatok a templom belsejében folytatódjanak, és leginkább a lelkekben.

Az arnóti templom a görög- és római katolikus egyházközségek közös tulajdona, a hívek együtt használják és gondozzák.

A templom állagmegóvó felújításra szorult. Szükségessé vált a tető fedésének cseréje, illetve a homlokzat, különösen a torony vakolatának megerősítése, pótlása; emellett megújult a templom padlózata is. A Miskolci Egyházmegye támogatása mellett pályázati forrás is (EGYH-EOR-18-P-0007) rendelkezésre állt az elvégzett felújítási munkákhoz.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria