Megújult a váci piarista kripta és sírkert

Megszentelt élet – 2019. május 16., csütörtök | 11:22

Ruppert József piarista szerzetes kezdeményezésére 2019 húsvétjára teljesen megújult a piaristák váci sírhelye. A felújított kriptát és obeliszket május 10-én áldották meg a váci alsóvárosi temetőben a váci rendtagok, novíciusok, valamint a váci piarista gimnázium tanárai jelenlétében.

A szertartás homíliájában Ruppert József ismertette a síremlék történetét, majd beszélt az ott nyugvó szezetesekről, valamint a szentek társaságáról, akik már a mennyben vannak, és akik itt a földön élnek, „hiszen egy közösséget alkotunk, és egymásért imádkozunk.”

A magyar piaristák sírjai 1945–2015 címmel megjelent összeállításában Ruppert József arról ír, hogy a piaristák a 18. században Vácott először a saját templomukba temetkeztek, majd 1849-től az alsóvárosi temetőbe temették az elhunytakat, eleinte külön sírokba. A templom alatti magas kripta a templomnál régebbi, eredetileg középkori pince volt. Egykori lejárata a templom közepén, a két hátsó, Szent Imre és Szent Flórián oltárok között nyílt, de amikor 1777-től az állami hatóságok megtiltották a templomból nyíló kripták használatát, a templom déli oldalában, a rendház udvara felől vágtak egy új, enyhén lejtő lejáratot, amelynek deszkákkal fedett bejárata a templom melletti, udvari nyitott folyosó közepe táján volt található. Az utolsó temetés itt 1843-ban volt, majd a lejáratot 1894-ben, miután elkészült a folyosó fölött az új könyvtár, Halmi László házfőnök betömette és elfalaztatta, mert „veszedelmes volt az átjárás, továbbá még tiszteletlenség is érhette a lenn porladó tetemeket, de meg mivel már úgysem szándékozunk oda temetkezni”.

Szintén e könyvben olvashatjuk, hogy az alsóvárosi temetőben álló síremlék egy sziléziai fehér márvány obeliszk, amely a felszámolt vízivárosi temetőből származik. Mátray János piarista gondnok 150 pengőért vásárolta meg, és ugyanennyiért lecsiszoltatta, majd a következő években Vácra került. 1980-ban Léh István novíciusmester, 2005-ben pedig a Magyar Piarista Diákszövetség újíttatta fel.

Ruppert József elképzelése és javaslata alapján jelenleg a kripta előtti sírkertet műkőlapokkal fedték le. A május 10-én megáldott síremléket ifj. Liebhardt László váci kőfaragó mester újította fel. Egy mecénás jóvoltából a félmillió forintot meghaladó renoválás során lecsiszolták az obeliszket és újrafestették az itt nyugvó elhunytak neveit.

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Fotó: Kőhegyi Bernadett

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria