Megválasztották a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája vezetőit

Megszentelt élet – 2015. március 13., péntek | 14:00

A Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája (FSZK) idén március 10–11-én tartotta tavaszi plenáris ülését az érdi ciszterci nővérek Regina Mundi Apátságában – tájékoztatott a Szerzetes-elöljárók Irodája.

Az első nap délelőtt Ulrik M. Monika SSND nővér, a Szerzetes-elöljárók Irodájának vezetője mutatta be az iroda tevékenységét, valamint ismertette, hogyan alakulnak a megszentelt élet éve két nagy eseményének előkészületei.

„Április 25-én az egész magyar szerzetesség nagy ünnepére készülünk: Mátraverebély-Szentkútra gyűlnek össze a megszentelt életet élők, hogy közösen ünnepeljék szerzetesi hivatásuk ajándékát. Nagy öröm, hogy az előzetes visszajelzések alapján mintegy hatszáz szerzetes vesz részt ezen az ünnepi alkalmon, amelynek kiemelt vendége és prédikátora lesz José Rodríguez Carballo, a vatikáni szerzetesi kongregáció érsek titkára. Szeptember 19-én pedig Budapest belvárosában, a Március 15. téren és a Ferenciek terén kerül sor a Szerzetesek Tere rendezvényre: ez a szerzetesrendek bemutatkozó alkalma lesz – a spiritualitás és a sokféle szolgálat területén egyaránt” – mondta el Ulrik M. Monika.

Délután Lukács János jezsuita novíciusmagiszter tartott előadást a szerzetesi életút alakulásáról, a kezdeti képzés feladatairól. Előadását kérdések és tapasztalatok megosztása követte.

Végül sor került az FSZK ötfős állandó bizottsága tagjainak megválasztására, majd a konferencia statútuma szerint az állandó bizottság megválasztotta a konferencia elnökét és tisztségviselőit. A konferencia a következő három évre újraválasztotta az elnöki tisztségre Labancz Zsolt SchP piarista tartományfőnököt. Az állandó bizottság tagjai: Dobszay Benedek OFM ferences, Ábrahám Béla SDB szalézi, illetve Vörös András OCD karmelita tartományfőnök és Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllői premontrei kormányzó perjel. Az állandó bizottság általános titkárnak Forrai Tamás SJ jezsuita tartományfőnököt választotta meg.

A szerzetes-elöljárók összejövetelét megtisztelte részvételével Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius is. Ő volt az esti szentmise főcelebránsa; szentbeszédében az isteni irgalom, a megtérés és a szerzetesélet kapcsolatáról beszélt. A közös vacsorát követően pedig nyílt, testvéri hangulatú beszélgetésre került sor.

Másnap, március 11-én délelőtt folytatódott a közös gondolkodás a szerzetesi együttműködés lehetőségeiről, majd két témáról hallgattak előadást az elöljárók: először Bángi-Magyar Attila ismertette a szerzetesi együttműködés keretében alapított Servitor Pro Multis Kft. ötéves munkáját, terveiket, majd Várnai Jakab OFM rektor és Szatmári Györgyi rektorhelyettes tartottak beszámolót a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola helyzetéről, képzési kínálatáról. Az elöljárók összejövetelük végén elfogadták az előző év zárszámadását és a folyó év költségvetését.

Fotó: Szerzetes-elöljárók Irodája

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria