Miért összeférhetetlen a katolikus hit és a szabadkőművesség? – Vatikáni teológus válaszol

Kitekintő – 2024. február 29., csütörtök | 15:49

Antonio Staglianò püspök, a Pápai Teológiai Akadémia elnöke a Vatican Mediának február 24-én adott interjúban kifejtette, miért összeegyeztethetetlen egymással a katolikus hit és a szabadkőműves gondolkodás. Megerősítette, hogy a páholyokhoz csatlakozó hívek a súlyos bűn állapotában vannak, nem járulhatnak szentáldozáshoz.

A szabadkőművesség olyan eretnek tan, amely alapvetően az ariánus eretnekséghez kapcsolható. Arius úgy képzelte, hogy Jézus a világegyetem nagy építője (a szabadkőművességben az úgynevezett felsőbb lény), és tagadta Krisztus istenségét. Ezért a niceai zsinat – amelynek nemsokára 1700. évfordulóját ünnepeljük – megerősítette a Jézusra vonatkozó igazságot, vagyis hogy született, de nem teremtmény, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől – magyarázta a Vatican Mediának a Pápai Teológiai Akadémia elnöke.

Éppen a „világegyetem nagy építője-” vagy a „nagy órásmester-elképzelés” teszi a szabadkőművességet összeférhetetlenné a katolikus istenképpel. Ez az elképzelés ugyanis az emberi értelem gyümölcse, amely igyekszik istennek képzelni magát, míg a katolikusok Istene a Jézus Krisztusban való isteni kinyilatkoztatás gyümölcse. Lényegében tehát annak a történelmi eseménynek a gyümölcse, amelyben Isten megtestesült, eljött az emberekhez, mindenkihez szólt, és felkínálta nekik az üdvösséget.

A testvériség eszméje is igencsak távol áll egymástól a szabadkőművesség és a katolikus hit olvasatában. Staglianò püspök rámutatott, hogy a mi testvériségünk az isteni szeretet Jézusban megvalósuló szentségében, az Eucharisztiában jön létre, nem csupán egy általános testvériségelven alapul. Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható a keresztény szeretetszolgálatra, amelynek semmi köze a szabadkőműves filantrópiához. A keresztény karitatív szeretet azzal a történelmi eseménnyel van összhangban, hogy Isten meghalt és feltámadt értünk, és azt kéri gyermekeitől, hogy ne csupán emberbaráti cselekedeteket hajtsunk végre, hanem adott esetben szeretetből vállaljuk a keresztre feszítést is.

A szabadkőművességen belül olyan okkult hatalmi szálak épülnek ki, amelyek ellentétben állnak a keresztény cselekvéssel – állapította meg a Pápai Teológiai Akadémia elnöke. Amikor tehát összeférhetetlenségről beszélünk, akkor mély ellentmondásokról van szó. Emellett az ezoterikus jelleg is áthatja a szabadkőműves gondolatokat, melyek gyakran titkos és a beavatottak számára fenntartott spirituális tanokból állnak. Antonio Staglianò püspök hozzátette: a katolicizmusban is beszélünk misztériumról. Ám az evangéliumok azt mondják nekünk, hogy a misztérium, mely az évszázadok során rejtőzött, nem szűnik meg misztérium lenni, hanem csak feltárul a kinyilatkoztatás által.

Az Egyház az elmúlt évszázadok alatt mindig is elítélte a szabadkőművességet – emlékeztetett a Pápai Teológiai Akadémia elnöke, majd utalt a Hittani Dikasztérium legújabb, erre vonatkozó megnyilatkozására. 2023. november 13-án egy Fülöp-szigeteki püspök kérdésére válaszolva – Ferenc pápa jóváhagyásával – megerősítette, hogy katolikusoknak tilos a belépés a szabadkőműves-páholyokba. Amelyik hívő ezt mégis megteszi, az súlyos bűn állapotába kerül, és egyáltalán nem járulhat szentáldozáshoz.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria