Mit tanulhatunk a Kármelhegyi Boldogasszony öltözködési stílusából?

Megszentelt élet – 2019. június 20., csütörtök | 19:13

Egy jezsuita szerzetes a kármelita nővérek habitusából (szerzetesi viselet) kiolvasható szempontok elsajátítására biztatja az Aleteia amerikai katolikus portál olvasóit.

Azt szokták mondani: Ahhoz a munkához öltözz, amit szeretnél, ne ahhoz, amit épp végzel.

Mire taníthat minket ez az üzleti szférából származó tanács?

Gondoljunk az egyenruhákra: mi a különbség az egyenruha és a jelmez között? Az utóbbi csak egy kellék, melynek segítségével úgy tehetsz, mintha. A valódi egyenruha azt sugallja: „Számíthatsz rám, hogy megteszem, amit ez az egyenruha képvisel.” Ha valakit katonai gyakorlóruhában látsz, elvárod tőle, hogy harcoljon, ha kell; ha orvosi köpenyben, hogy gyógyítson.

De mit sugall egy szerzetesi habitus? Jelmez? Egyenruha? Vagy valami egészen más? Az Aleteia nemzetközi katolikus portál szerzője, Robert McTeigue SJ a kármeliták habitusáról leszögezi: elválaszthatatlanul összefonódik az identitásukkal és a lelkiségükkel, a hivatásukkal. Ezzel szemben Robert atya jezsuitaként olyan missziókban is szolgált, ahol minimum letartóztatták volna klerikus öltözékben – ezért laikusnak öltözött, vagyis „jelmezt” viselt.

A kármeliták összekapcsolják habitusukat az életmóddal, amit választottak: Mária követésével.

Robert McTeigue úgy látja: a kármelita habitus a Szűzanyához hasonlóan egyszerű, menyegzői és királyi.

Egyszerű, mint Szűz Mária – nincs szüksége e világi díszekre. Mária semmit nem követel magának. Az ő kincse nem a világból származik; az ő kincsét a világ nem tudja elvenni.

Menyegzői, mint Szűz Mária – felkészült, hogy tökéletes ajándék lehessen jegyese számára.

„Örvendezzünk és vigadjunk, és adjuk meg neki a dicsőséget,
mert eljött a Bárány menyegzője,
és a jegyese felkészült!”
(Jel 19,7)

Királyhoz méltó, mint Szűz Mária – minden kincsét királyi jegyesétől kapta.

„Halljad, leányom, figyelj, hajtsd ide füledet,
feledd el népedet és atyád házát.
Íme, a király kívánja szépségedet.
Hiszen ő a te urad, hódolj előtte.
(...)

Belül csupa szépség a király leánya,
kívül arannyal átszőtt ruha takarja.
Hímzett öltözetben vezetik a királyhoz,
szűz társnői követik, hozzád vezetik őket.
Örvendezve, ujjongással bevezetik őket,
bevonulnak a király házába.”
(45. zsoltár)

Kevesen kapnak kármelita hivatást – azonban bárki részesülhet abból a máriás bölcsességből, amelyet beleszőnek a kármelita habitusba. Arra a világtól való elkülönülésre, nagylelkűségre és alázatra hív, amelyet szerzetesi viseletük is megjelenít. Világi kincsek nélkül, maradandó e világi otthon nélkül, már most az örök életre készülődve. Ezért kezdte a jezsuita szerzetes írását az üzleti életből kölcsönzött jótanáccsal: „Ahhoz a munkához, pozícióhoz öltözz, amelyiket szeretnéd (elérni).” A kármeliták, a Szűzanyát követve, már öltözékükkel példát adnak nekünk, hogyan kellene viszonyulnunk az anyagi világhoz. Végezetül három lépést, három szempontot ajánl figyelmünkbe Robert McTeigue atya.

1. Egyszerűség
Éljünk azzal, amire szükségünk van, örömmel és okosan. És szabadítsuk meg szívünket minden mástól.

2. Nagylelkűség
A világ példájával ellentétben inkább lelkesek legyünk, mint ambiciózusak. Adni akarjunk, ne szerezni.

3. Hála
Tartsuk számon az áldásainkat, ízlelgessük a kegyelmeinket, és énekeljük az Isten dicséretét. „A hála az az erény, amely a legkedvesebb a Mennyek országában” – mondta Loyolai Szent Ignác.

Forrás: Aleteia.org

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria