Művészettörténetből doktorált Rómában Kovács György atya

Kultúra – 2021. december 4., szombat | 13:00

Kovács György atya, a Váci Egyházmegye Művészeti Bizottságának tagja kiváló eredménnyel védte meg művészettörténeti doktori dolgozatát november 22-én Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen.

Kovács György 2015 és 2018 között a Gregorianán az Egyház kulturális javai szakirányon tanult, és a keresztény művészet történetével, az egyházi művészeti kincsek megőrzésével és katekézisbe történő beépítésének lehetőségeivel foglalkozott. 2018 és 2021 között váci egyházmegyés kápláni szolgálatával párhuzamosan készítette el doktori dolgozatát bécsi, augsburgi és müncheni kutatások alapján. A kutatási idő alatt sokat jelentett számára elöljárói – Máthé György és Görbe József – segítő hozzáállása.

A dolgozat Belépek Isten oltárához címmel vizsgálta a XII–XV. századi kéziratos kódexek képein az oltárábrázolásokat. A kutatás célja az volt, hogy megmutassa, hogyan találkozott a hívő a természetfelettivel az oltárnál, milyen viszonyban volt magával az oltárral, hogyan tekintett az oltárra mint az eucharisztia bemutatásának és az imádságnak a helyére. A dolgozat nem a szentmise ábrázolásaival foglalkozik, hanem azt vizsgálja, hogy az oltár előtt végzett imádság, illetve magának az oltárnak a szentsége, az oltár misztériuma miként jelent meg a kódexek képein, és mi ezeknek a képeknek a teológiai, lelkiségi üzenete.

A dolgozat témavezetője Barbara Aniello, a Gregoriana docense, bírálója Maria Alessandra Bilotta, a lisszaboni Universidade Nova Társadalomtudományi karának középkori történész kutatója volt; mindketten kiváló minősítéssel fogadták el a védést.

A doktori dolgozat 2022-ban olaszul, a tervek szerint 2023-ban magyarul is megjelenik majd.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria