Nemzetközi kánonjogi konferenciát rendeztek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Hazai – 2017. február 14., kedd | 15:52

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a budapesti, fakultási jogokkal rendelkező Kánonjogi Intézet éves nemzetközi konferenciáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) február 13-án.

Az eltelt évek és a nemzetközi szakma legjelentősebb előadói közreműködésével megrendezett tudományos eszmecserék nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyarországi kánonjogi kutatásoknak és képzésnek a nemzetközi szakmai környezetben kivívott megbecsültsége folyamatosan nőjön.

Idén a szimpózium az Egyházi büntetendő cselekmények enyhítő és súlyosbító körülményei címet viselte (Le circostanze aggravanti e attenuanti nel diritto penale canonico). Szuromi Szabolcs Anzelm rektor köszöntője után elsőként Davide Cito, a római Szent Kereszt Pápai Egyetem professzora az egyházi büntetőjogban, a büntetőeljárás folyamán figyelembe vehető enyhítő körülmények értelmezésének és alkalmazásának körülményeit vizsgálta (Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte).

Damián G. Astigueta SJ, a római Pápai Gergely Egyetem professzora részletesen elemezte a hatályos egyházi büntetőjogban előforduló súlyosbító körülmények sajátosságait és hatását a büntetendő cselekmény jogi megítélésére (Circostanze aggravanti della pena: alcune precisazioni).


Stephan Haering OSB, a müncheni Lajos Miksa Egyetem (Ludwig-Maximilians-Universität) professzora, Josef Hollweck (1854–1926) eichstätti professzornak a kánonjogi büntetőjog területén végzett tudományos munkásságát mutatta be, különös tekintettel az 1899-ben megjelent kézikönyvére, valamint az első kodifikációban történt közreműködésére (Josef Hollweck und Die kirchlichen Strafgesetze).

Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, a PPKE rektora és a budapesti Nemzetközi Kánonjogtörténeti Kutatóközpont vezetője előadásában a súlyosbító és enyhítő körülmények kategóriáinak kánonjogtörténeti fejlődését fejtette ki, az egyházi büntetőjog ókeresztény forrásaitól a kodifikációig (Historical development of the aggravating and extenuating circumstances in the canonical penal law), különös tekintettel az egyes eredeti forrásokra és a bennük található szakkifejezések tartalmának fokozatos és egyre pontosabb letisztulására.

Végül Artner Péter, a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetének docense a pszichés beszámíthatóság és büntethetőség kérdéskörét vizsgálta részletesen a hatályos kánoni büntetőjogon belül (Psychical imputability and punishability).

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Erdő Péter bíboros, prímás, valamint Bruno Esposito OP, az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem (Róma) professzora is.

Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Fotó: Arsboni.hu; BudapestCity.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria