Nemzetközi konferenciát rendeznek az első világháborúról a Vatikánban

Kultúra – 2014. október 15., szerda | 10:16

„Értelmetlen mészárlás” címmel a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen október 15–17. között nemzetközi konferenciát rendez Rómában az I. világháború kitörésének centenáriuma alkalmából.

A katolikusok és a Szentszék az I. világháborúban alcímű konferencia első napját a Vatikánban, a X. Pius-teremben, a második napot a Római Magyar Akadémián tartják. Fejérdy András (MTA Történettudományi Intézet) előadásának címe: Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök és a Nagy Háború.

 A Vatikán és a Római Magyar Akadémia közös tanácskozása szervesen illeszkedik azon nemzetközi konferenciák sorába, amelyek Szarajevótól Párizsig és Bécsig megemlékeznek a világégés kitöréséről – mondta Molnár Antal történész, a Római Magyar Akadémia igazgatója a Vatikáni Rádiónak. Az 1914–1918 közötti háború nemcsak az első világméretű konfliktus volt a történelemben, hanem egyben a hosszú 19. század végét és a rövid, ám annál véresebb 20. század kezdetét is jelentette. A konferencia címét (Értelmetlen mészárlás) XV. Benedek 1917. augusztus 1-jei békefelhívásából kölcsönözte, amelyben a pápa radikálisan elítélte a háborút.

A tanácskozás célja a Katolikus Egyház és a Szentszék világháborús szerepvállalásának vizsgálata, széles európai perspektívában. Tizennégy, nagyrészt a háborúban résztvevő nemzetből összesen huszonöt előadó és négy szekcióelnök elemzi a világháború egyháztörténeti perspektíváit, igen jelentős mértékben hozzájárulva a kérdéskör teljes historiográfiai revíziójához is. A konferencia előadói részben arra a kérdésre keresik a választ, hogyan jutott el a globálisan kereszténynek tekinthető Európa egy világméretű konfliktushoz, miképpen keveredett a háborús ideológiába a vallásos argumentáció, más szavakkal: hogyan vált a vallás a háborús logika eszközévé, és miképpen szakralizálta a háborút magát.

Az előadások egy része vizsgálja a katolikus társadalom viszonyát a háborúhoz és a Szentszék (X. Pius és XV. Benedek pápák) állásfoglalásait a háborúval kapcsolatban. A konferencia egyik fontos célkitűzése, hogy világosabban meghatározza a Szentszék pozícióját a keresztény államok közötti konfliktusok esetén, amely nem annyira „semlegesség”, hanem sokkal inkább olyan „pártatlanság”, amely határozottan törekszik a nemzetek közötti igazságos és fenntartható béke létrehozására. Szóba kerül emellett a tábori lelkészségek és a szerzetesek szerepvállalása a harctereken, a nők szerepe a hátországban és a világméretű konfliktus hatásai a missziókra.

Bernard Ardura O.Praem., a Történettudományok Pápai Bizottságának elnöke a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában elmondta: ez a két szó, „értelmetlen mészárlás”, szinte elviselhetetlenül hangzik katonák és polgári személyek millióinak áldozatával szemben, akik életüket veszítették a véres harcokban, anélkül hogy a szemben álló felek jelentős sikereket értek volna el.

A két szervező a Vatikánban 2014. október 10-én tartott sajtótájékoztatón  elmondta, hogy a tanácskozás nem lezárása, hanem kezdete a közös munkának, és jelezték: 2018-ban egy újabb konferenciát szándékoznak szervezni az I. világháború és az azt követő békerendszer következményeiről.

Fotó: Lavocesociale.it

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria