Országos hitoktatói továbbképzést tartottak Pécsen

Hazai – 2019. március 19., kedd | 12:08

Március 15–16-án a „Jöjj, kövess engem!” elnevezésű hitoktatási módszerről tartottak továbbképzést Pécsen, a Magtár Látogatóközpontban, ahová az ország több egyházmegyéjéből érkeztek katekéták, összesen mintegy százhúsz fő.

A továbbképzés keretében a Notre-Dame de Vie (Életadó Boldogasszony) kármelita világi intézmény négy külföldi képviselője és Csillag Éva Mária budapesti hitoktató osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel.

A hétvége mottója Lukács evangéliumából származott: „Boldogok, akik Isten szavát meghallgatják, és tettekre is váltják.” A képzés célja az volt, hogy a hitoktatók számára betekintést engedjen a módszer alapjául szolgáló kármelita lelkiségbe.

Udvardy György pécsi megyéspüspök, aki végig részt vett a továbbképzésen, köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy módszerről: olyan modellt ismerhetnek meg a hitoktatók, amely Isten állandó és imádságos szemléléséből forrásozik. Hitünk misztériumának teljes megismerése és kimerítése nem lehetséges, abba csak belépni lehet. Erre hív minket a Szentháromság, és erre ad példát Mária, Isten Igéjének befogadója, hűségének képviselője.

Az oktatási modellt Anna-Marie Le Bourhis kármelita nővér ismertette, a rend közel ötven évnyi tapasztalata alapján. A hitre nevelésben már a kezdetektől fogva a szívet helyezték a középpontba. A gyermekek intellektusa helyett a szívükhöz akartak szólni úgy, hogy folyamatosan alkalmazkodva hozzájuk, koruknak megfelelően haladtak katekétáik is az imádság iskolájában. Mindennek alapja az a megfontolás, hogy a katekézis célja végső soron közösségbe, intimitásba kerülni Jézus Krisztussal, aki képes elvezetni az Atya szeretetéhez a Szentlélekben, és megadja a Szentháromság életében való részesedést.

A francia szerzetesnővér hangsúlyozta, hogy nincs hitoktatás és evangelizáció Isten tevékenysége nélkül: be kell iratkozni a Szentlélek iskolájába Máriával, és alkalmassá kell tenni a hitre nevelés atmoszféráját a befogadásra. Isten pedagógiáját követve lényeges visszatérni a Szentírás forrásához, ugyanis Isten Igéje tud erőt és hatalmat adni, és megtanítani bennünket Jézus szemszögéből szemlélni a történteket. Be kell vezetni a gyermekeket az Istennel való szeretetteljes dialógusba az ima által, és megnyitni őket a Szentlélek ajándékainak befogadására. Ez az a folyamat, ami képes megváltoztatni őket, és így az Atya szeretetének tanúivá tudnak válni.

A két nap alatt a hitoktatók életkori szakaszok szerinti műhelyfoglalkozásokon vettek részt, amelyek során a gyakorlatban is megtapasztalhatták a szívtől szívig jutó katekézist. A hitoktatási módszer eszköztárának részét képezik faállványok és egyszerű, igényes kivitelezésű sziluettek is, amelyek a mélyebb megértést szolgálják, a különböző életkoroknak megfelelően. Ezek segítségével a kármelita nővérek több foglalkozást is bemutattak a katekéták  számára.

Csillag Éva Mária hitoktató hazai tapasztalatainak megosztása zárta a továbbképzést. Szavain keresztül megelevenedett a több mint húsz évnyi múlt, és megfogalmazódott a folytatás reménye, egyre több hitoktató bevonásával, akik azáltal, hogy megtapasztalják a kármel lelkiségének magját, képessé válnak a modell elsajátítására és továbbadására.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Harasztovics Arnold

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria