Országos ultreyán találkoztak a Cursillo mozgalom tagjai Szombathelyen

Hazai – 2022. szeptember 27., kedd | 11:56

A Szombathelyi Egyházmegye Szent Márton Cursillo Titkársága a mozgalom nemzeti titkárságának felkérésére mintegy négyszáz résztvevővel rendezte meg szeptember 24-én Szombathelyen az országos ultreyát, melynek fő helyszíne a Sarlós Boldogasszony-székesegyház volt. Mottóul Szent Pál apostol rómaiaknak írt levelének sora szolgált: „Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják.”

Az ultreya a reggeli regisztrációt követően, délelőtt 10 órakor kezdődött. A résztvevők gazdag programkínálat mellett ünnepelhették meg a találkozást.

Tokorcsi Katalin, a Szent Márton Titkárság világi vezetője köszöntőjében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy noha a pandémia 2020 őszén ugyan nem tette lehetővé a szombathelyi jubileumi ultreya megtartását, a cursillósok most igen nagy számban tartották fontosnak az egymással való találkozást: több száz kilométerről, többórás utazással is érkeztek résztvevők Szombathelyre.

A mozgalomhoz kötődő jelenlévők megemlékeztek arról, hogy 1990. október 4. és 7. között Gaál Jenő verbita atya társaival a Szombathelyi Egyházmegye első cursillóján vetette el azt a magot, amelyből az eltelt harminc év alatt terebélyes fa növekedett. Az idei országos ultreya egyben e jubileum ünneplését is jelentette.

A bevezető gondolatokat követően Várdai Judit, a Cursillo Mozgalom Nemzeti Titkárságának világi vezetője köszöntötte a megjelenteket, felidézve az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával a Szent István-bazilikában tavaly megtartott országos ultreyát. Kiemelte: most Szombathelyen is ugyanazt a szeretetet és örömet látja a résztvevők tekintetében, mint egy évvel ezelőtt; mivel a covid és a háború sajnos napjainkban is velünk van, még fontosabb az egymással való összekapaszkodás, a közösség ereje.

Szavai után Juhos Ferenc SVD verbita szerzetes atya, a szombathelyi egyházmegyei cursillo lelkivezetőjének tanítása hangzott el. Emlékeztetett: a cursillo hatásai csodálatosak, sokan másként élik meg a három nap után az életüket.

Az elhangzott gondolatokat követően Kirner Antal Zoltán szalézi szerzetes, a kazincbarcikai Don Bosco Iskola igazgatóhelyettese papi tanúságtételében felidézte, miként került kapcsolatba a Cursillóval, amelynek révén papként is olyan eszközre talált rá, amely segít neki elérni, megérinteni az embereket, és képes igazi közösségeket kovácsolni.

A lelkipásztori beszédeket követően az Egri Főegyházmegyéből érkezett Szlezák Zsófia tanúságtétele következett, aki megosztotta a jelenlévőkkel, hogy a különböző keresztény közösségekben való szerepvállalásait követően a Cursillo által miként talált katolikusként stabilitásra az életében, és a hitét megélő fiatalként miként tud utat mutatni kollégái és tanítványai számára.

Végezetül egy példamutató zalaegerszegi házaspár, Gulás Márton és Pálfi Bernadett tett együtt tanúságot arról, hogy a Cursillo által kapott erő és a házastársért való imádság mennyire nélkülözhetetlen volt a férj szenvedélybetegségének leküzdésében és a család egységének helyreállításában.

Délben Székely János szombathelyi megyéspüspök, a magyarországi Cursillo mozgalom lelkivezetője mutatott be szentmisét, számos, a mozgalomban aktívan tevékenykedő atya koncelebrálásával.

A főpásztor a szentmise kezdetén kiemelte, hogy a Cursillo által Isten fényében látjuk a világot. Utalt az egyházmegyei cursillo jubileumára is, amikor felidézte, hogy Kőszegen emberek ezrei élték át a három nap csodáját, ami rengeteg gyümölcsöt termett: a Mária Rádió, Mária-út, a református cursillo és a börtöncursillo elindulását és virágzását…

„A cursillo nagy kegyelemáradás, amely révén megtanuljuk Isten szemével látni önmagunkat és egymást” – fogalmazott prédikációjában a püspök. Liturgikus emléknapjához kapcsolódóan Szent Gellért alakját állította a résztvevők elé.

Gellért a Szentföldre indult, ám Szent István király szívének az evangélium felé való nyitottsága által álmai a magyar honban teljesedtek be: Magyarország lett az ő „Szentföldje”. „A mennyei Atyára való rátalálás a cursillónak is az első lépése.

Akinek a lelkébe beragyog Isten fénye, csak az tudja azt továbbadni. Az Istenre való rátalálás után tudunk apostolkodni, amire Jézus küld minket, sugározni az ő fényét”

– mondta Székely János.

A szentmise fénypontját jelentette, amikor a püspök megkeresztelte Hidaskürti Nagy Mátyás cursillóst, aki néhány hónapja végezte el Budatétényben a lelkigyakorlatot. Számára a szentmise az elsőáldozást és a bérmálás szentségében való részesülést is jelentette.

A szentmise után a testvérek rövid előadásokat hallgathattak meg a Szombathelyi Egyházmegye kiemelkedő alakjairól és szentjeiről. Az egyházmegyei cursillóban a kezdetektől aktív Molnár Attila beszédében Gaál Jenő atya személyéről, majd Brenner József atya a testvére, Boldog Brenner János vértanúságáról szólt. Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros életének főbb állomásait rokona, Fukszberger Imre, Csehimindszent polgármestere mutatta be a jelenlévőknek.

Az ultreya záróprogramjaként Kovács József gellénházi plébános vezetett szentségimádást, melynek során elmélkedve és hálát adva mélyedhettek el a mozgalom tagjai az Oltáriszentség szeretetében.

Az ultreya ajándékainak megélését segítette a zenei szolgálatot adó nagykanizsai Magvető Közösség tagjainak hangszeres játéka és éneke.

Szöveg: Tokorcsi Katalin/Cursillo Mozgalom Szent Márton Titkársága,

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria