Öt állandó diakónust szentelt egyházmegyéje számára pünkösdhétfőn Marton Zsolt váci püspök

Hazai – 2023. június 1., csütörtök | 10:28

Pünkösdhétfőn, május 29-én Marton Zsolt püspök öt új állandó diakónust szentelt fel Vácon, akik ebben a minőségükben kétéves előkészület után állnak majd az egyházmegye szolgálatába. A szertartásra a Barátok templomában került sor, ahová a szentelendőket elkísérték rokonaik, egyházközségük tagjai, a szentmisén pedig együtt szolgáltak velük leendő szolgálati helyük papjai és a többi diakónus.

A szertartás elején a diakónusképzés felelőse, Paszternák Tamás pasztorális helynök mutatta be a szentelendőket, akik az egyházmegye kétéves felkészítését elvégezték. Mindannyian akolitusként szolgáltak már az elmúlt években jelenlegi lakóhelyükön és egyházközségeikben: Danics Mihály Vácdukáról, Halász Tibor Tápiószecsőről, Hujbert Márton Vácrátótról, Németh Gábor Vácról és Tóth Péter Karancsságból érkezett.

Marton Zsolt szentbeszédében arra emlékeztetett, hogy a II. Vatikáni Zsinat nyúlt vissza ahhoz az ősi keresztény hagyományhoz, amely alapján a papok és püspökök mellett az egyház szolgálatára házas férfiakat szenteltek diakónussá, akik az oltár és a szegények szolgálatában tevékenykednek. „A diakónus feladata, hogy ünnepélyesen kiszolgáltassa a keresztséget, őrizze és kiossza az oltáriszentséget, az Egyház nevében eskessen és megáldja a házasulókat; elvigye a szent útravalót a haldoklóknak, Szentírást olvasson a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a hívek istentiszteletét és imádságát, kiszolgáltassa a szentelményeket és temessen” – idézte a püspök a Lumen gentium dogmatikus konstitúció vonatkozó részét (LG 29.).

A főpásztor az Apostolok cselekedeteiből vett olvasmány – Fülöp apostol és az egyiptomi királynő kincstárnokának találkozása (ApCsel 8,26–40) – alapján úgy mutatta be a diakónus feladatát, mint aki egyszerre apostol és lelkigondozó is. Magyarázza az írásokat, tanúságot tesz és keresztel, de egyben személyes figyelemmel tud jelen lenni a közösség hívei számára: nemcsak hallgat, hanem meghallgat mindenkit, aki hozzá fordul.

A napi evangéliumra utalva a püspök arra is felhívta a diakónusjelöltek figyelmét, hogy feladatukat igazi szolgálatként kell teljesíteni. „Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek.”  (Mt 20,26–27) A szolgálat nem a másik önkényének kiszolgálását jelenti, hanem az evangélium szerinti jó megtételét.

A szolgálat az önátadás, önfeláldozás, az igazi élet kultúráját jelenti az önzés kultúrájával szemben – folytatta a püspök. Majd Ferenc pápa gondolatait idézte: „Szolgálat – ez a kulcsszó karizmátok megértéséhez. (…) Ti a szolgálat őrei vagytok az Egyházban: az ige szolgálata, az oltár szolgálata, a szegények szolgálata a ti küldetésetek, s emlékezteti mindannyiunkat, hogy a hitnek és annak különböző kifejeződési formáinak – közösségi liturgia, személyes ima, a szeretetszolgálat formái –, valamint a különböző életállapotoknak – világi, klerikusi, családi élet – lényegi dimenziója a szolgálat.”

A szentelési szertartás elején a diakónusok engedelmességet fogadtak a jelenlegi főpásztornak és utódainak. A Mindenszentek litániája alatt a jelöltek életük átadásának kifejezéseként a földre borulva imádkoztak, miközben a hívők közössége az ő megáldásukat, megszentelésüket és felszentelésüket kérte. Ezt követően a püspök kézrátétele által megtörtént a Szentlélek lehívása és a diakónusi szolgálatra való felszentelés. Az új diakónusok a beöltözéskor magukra öltötték a stólát és a dalmatikát – ebben azok az atyák és diakónus testvérek voltak segítségükre, akikkel közös volt eddigi szolgálatuk vagy lelki útjukon kísérték a jelölteket. Mindezt az evangéliumoskönyv jelképes átadása követte, a főpásztor szavaival: „Amit olvasol, hidd; amit hiszel, tanítsd; amit tanítasz, kövesd!”

Az eucharisztia liturgiájában az újonnan felszentelt diakónusok látták el az oltárszolgálatot. A szentmise végén Marton Zsolt megköszönte mindazok segítségét, akik a képzés során felkészítették és kísérték a jelölteket, majd külön köszöntötte a diakónusok feleségeit, akiknek szintén ki kellett mondani az igent férjük hivatására.

A főpásztor külön köszöntötte az eseményen a hamarosan 80. életévét betöltő Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspököt, aki koncelebrált a szentmisén.

A zenei szolgálatot a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusa látta el Varga László karnagy vezetésével.

2021 és 2023 között a Diakónusképző Intézet keretében összesen huszonhat fő készült a szentelésre magyarországi és határon túli egyházmegyékből, közülük öt fő a Váci Egyházmegyéből. A szentelési szertartást agapé követte, melyen az új diakónusok kézhez kapták hivatalos dispozíciójukat is.

A teljes beszámoló IDE kattintva olvasható.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria