Őt nézzük, aki előttünk jár – Hitoktatók és lelkipásztori munkatársak lelkinapja Székesfehérváron

Hazai – 2023. március 24., péntek | 9:00

Hitoktatók és lelkipásztori munkatársak nagyböjti lelkinapját tartották március 18-án Székesfehérváron. A találkozó kezdetén Spányi Antal megyéspüspök szentmisét mutatott be a székesegyházban Hajdu Ferenc helynökkel, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal együtt. A program a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódott.

A szentmise homíliájában a főpásztor arról szólt, hogy a farizeus és vámos történetével Jézus két embert állít elénk példabeszédében, hogy mi is szembenézzünk önmagunkkal, milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, hogyan éljük meg hitünket az Úr szolgálatában. A nagyböjt arra hív minket, hogy újuljunk meg gondolkodásunkban, cselekedeteinkben. Tudjuk a szentgyónásunk által is, hogy miben kell változnunk, mit kellene elhagynunk. A változás útja az imádság, a böjtölés és a jó cselekedetek útja, amely komoly áldozatokkal jár. De így tudjuk kifejezni Isten iránti szeretetünket, az Egyház iránti hűségünket. Ahhoz, hogy kikerüljük a csapdákat életünkben, Krisztusra kell tekintenünk.

Őt nézzük, aki előttünk jár, akit követni kell; aki megbízást adott, hogy nevében végezzük küldetésünket, amelyet elvállaltunk.

Figyeljünk egyértelműen arra a tanításra, amely az Egyház szava, amely világos, a keresztény hagyomány őrzője, a keresztény értékek hordozója. Ezt a tanítást kell egyértelműen és életünk példájával tanítanunk – hangsúlyozta szentbeszédében Spányi Antal püspök. Arra buzdította a jelenlevőket, hogy a Szentlélek erejével, a természetfeletti, megvilágosító kegyelem fényével tanítsanak és adják át a hit igazságait a rájuk bízottaknak. „Mutassuk meg, hogy öröm Krisztus útján járni, Krisztus nevében beszélni, Krisztusról tanúskodni” – zárta gondolatait a főpásztor.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó nagyböjti lelkinapon Hajdu Ferenc helynök a katekéták és a lelkipásztori munkatársak a Ferenc pápa által 2021-ben meghirdetett szinodális folyamatban való szerepéről beszélt. Szót ejtett a szinodális út három – helyi, nemzeti és nemzetközi – szakaszáról, valamint a közelgő pápalátogatás lehetőségeiről. Előadásában kiemelte a hitérzék és az egyházias gondolkodás fontosságát, rávilágítva a hitoktatók, lelkipásztori munkatársak kiemelt szerepére a tanulásban és a tanításban. Ismertette azt a munkadokumentumot, amely bemutatta az egyházmegyei szinodális út folyamatát és eredményét. A hívek javaslatait tematizálták és egységesítették – mondta. – A dokumentum azt tükrözi, az emberek szeretnék, hogy az Egyház evangelizáló, szolgáló, befogadó és hiteles Egyház legyen. A hívek az Egyházban, Krisztus művében a közösséget, az igazságot keresik, közösséget a szeretetben, igazságot az Istenben.

A helynök szólt arról a valóságról is, amelyben a katekéták és lelkipásztori munkatársak végzik szolgálatukat; a templomi hitoktatás fontosságáról, amely komoly identitást adhat a gyerekeknek hitükkel kapcsolatban, továbbá arról a dilemmáról, hogy a hitoktató nehezen tud egyszerre az előírt tankönyvekre fókuszálni és a gyerekek istenkapcsolatát mélyíteni.

„Nagy probléma, hogy a közgondolkodás elidegenedett az Egyház tanításától, a gyerekek sokszor a hittanórán kívül nem találkoznak a keresztény gondolkodással. Ebben a környezetben hirdette meg Ferenc pápa a szinodális utat, amely reményt adhat, hogy

közös utakon járva a templom, az Egyház újra lelki otthona lesz a híveknek”

– mondta Hajdu Ferenc.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Körtvélyes Tivadar

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria