A Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadójának könyvajánlója

Kultúra – 2019. május 16., csütörtök | 13:27

A május 13–18-ig tartó Szent István Könyvhét alkalmából az alábbi köteteket ajánlja a Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadója az olvasók figyelmébe.

A Pannonhalmi Főapátság hegyre épült házának múltját és jelenét egyaránt meghatározzák a könyvek. Tudjuk, hol volt az első könyvtár, tudjuk, hol másolták a bencések a kódexeket, s ha ma benézünk egy-egy szerzetes szobájába, az egyik falat biztosan egy nagy könyvespolc borítja be. A monostor legészakibb pontján ott áll a Főkönyvtár impozáns épülete, legdélibb pontján pedig ott a Bencés Kiadó. E két végpont között pedig Isten háza.

A Kiadó programja mintha a Főkönyvtár hagyományából merítene inspirációt. Miként a monostor könyvtárában, úgy a kiadói programban is ott kell lennie a Szentírásnak, a szerzetesi lelkiségnek, a kortárs teológiának és filozófiának, valamint a történelemnek is. Ám ugyanígy ott a helye a jövő támogatásának is: a gyermek- és ifjúsági könyveknek, az egyházkritikának, a sokoldalú párbeszédnek. Végül pedig meg kell osztanunk a Szent Hegy különleges kincseit: természeti szépségét, a művészetekkel folytatott dialógusát, gyógynövény- és borkultúráját, gasztronómiáját – albumok, katalógusok, CD-k, naptárak és könyvjelzők formájában.

A Szent István Könyvhét alkalmából az alábbi három kötetet ajánlja a Bencés Kiadó az olvasók figyelmébe:


Fidelis Ruppert: Időskor és növekedés

Aki jól akar megöregedni, annak időben kell hozzáfognia. Milyen érzés idős embernek lenni? A hetvennyolc éves Fidelis Ruppert apát finom érzékkel és bölcs élettapasztalattal mutatja be, hogy az öregség nem feltétlenül azonos a hiánnyal. Éppen ellenkezőleg: aki időben felfedezi az öregség lényegét, az derűre és beteljesedésre találhat.

Fidelis Ruppert 1938-ban született, a münsterschwarzachi bencés apátság szerzetese, 1982 és 2006 között apátja. Lelkigondozóként szolgál az apátságban, főként idősebbeknek szóló lelkigyakorlatokat és népszerű meditációs kurzusokat vezet.

Könyvét olvasva egy olyan szerzetes tapasztalataiba nyerünk betekintést, aki meg is éli azt, amit ír.

Anselm Grün – Tomaš Halík – Winfried Nonhoff: Távol az Isten. Hit és hitetlenség párbeszéde

Miközben égtájunkon Isten lopva, úgyszólván feltűnés nélkül meghal, a Föld más tájain harcosok egy olyan isten nevét kiáltják, rémisztő életerővel, aki nemhogy nem halt meg, hanem csatába vonul velük, hogy szorongást és rettegést hozzon a világra, amely az ő szemükben hitetlen világ.

Legyenek bármilyen pozitív következményei az istenek és Isten trónfosztásának, égető kérdésként merül fel, hogy ki foglalja el megüresedett trónusukat az egyén és a társadalom tudatában. Az Istenért vívott harc ebben az értelemben sem ér véget.

Könyvünk helyt ad hit és hitetlenség feszültségének, a jelenkori ateizmus indítékait és megjelenési formáit kutatja. Szerzői személyes életrajzuk és szellemi tájékozódásuk igencsak különböző kontextusait is mozgósítják. Bátran bepillantást engednek saját történetükbe, hiszen a hit öröméről csak az adhat számot, aki maga is megismerte nagypéntek sötétségét.

Anselm Grün a münsterschwarzachi bencés apátság szerzetese, Németország legismertebb lelki írója.

Tomaš Halík cseh szociológiaprofesszor, egyúttal a prágai Egyetemi templom igazgatója. 1978-ban titokban szentelték a csehszlovákiai földalatti egyház papjává.

Winfried Nonhoff hosszú éveken át lektorként és kiadóvezetőként dolgozott. Jelenleg könyvek szerzőjeként és tanácsadóként tevékenykedik.

Martin Werlen: Már késő. Van-e remény?

„Korábban a keresztények felébresztésére mindig ugyanazt a képet alkalmaztam: öt perc múlva éjfél! Még szemléltettem is ezt egy órával. Ezúttal már nem így tettem. Azt mondtam – teljes meggyőződéssel –, hogy éjfél múlt öt perccel! Igen, kedves olvasóm, jól értette. Öt perccel a huszonnegyedik óra után. S ez hatott. Saját magamra is. A jelenlévők közül néhányan döbbenten bólogattak. Mások dermedten néztek: valóban túl késő van?”

Martin Werlen kétségbeesetten próbálja felrázni a világot: a huszonnegyedik órában vagyunk. Változtatnunk kell, ha nem akarjuk, hogy a szemünk láttára omoljon ránk minden. Vagy már ehhez is késő? A huszonnegyedik óra után vagyunk?

Az összeomlás előtti pillanatokban mégsem ér véget a történet. A Biblia számos példája azt bizonyítja, hogy Isten a huszonnegyedik óra után is azt várja, hogy ráhagyatkozzunk.

Martin Werlen emeritus apát (1962–) bencés szerzetes, pszichológus, gimnáziumi tanár. 2001–2013 között a svájci einsiedelni apátság 58. apátja, a svájci püspöki kar tagja. Magyarul is megjelent könyvei: Fókuszban. Egyházprovokációk, Pannonhalma (2015) és Hova jutnánk? Prédikáció helyett megtérés, Pannonhalma (2017).

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria