Pap- és diakónusszentelés a váci székesegyházban

Hazai – 2019. június 23., vasárnap | 18:21

Június 22-én a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban Beer Miklós váci megyéspüspök ünnepi szentmise keretében Bógár Zsolt átmeneti diakónust áldozópappá, Hugyecz Balázst és Ondi Alexet átmeneti diakónussá, Szabad Attilát állandó diakónussá szentelte.

A liturgián részt vett Varga Lajos váci segédpüspök, az egyházmegye papsága, a papnövendékek, akolitusok és diakónusok, a szentséget felvevők családtagjai, illetve szülőföldjük hívő közösségei. Énekelt a váci székesegyház Szent Cecília kórusa, orgonált Almásy László Attila orgonaművész. Közreműködött Schuppauer József, Komlóssy Gábor trombita- és Fazekas László ütőhangszeres művész. Vezényelt Varga László, a váci székesegyház karnagya.

Beer Miklós a bevonulást követően köszöntötte az egybegyűlteket, a szentelendőket és hálát adott az Úristen gondoskodó szeretetéért, hogy papot és diakónusokat ajándékoz az Egyháznak, akik a megszentelő kegyelem által láttathatják a mindenható Isten szeretetét.

Az evangélium felolvasáa után név szerint bemutatták a szentelendőket, akik méltónak találtattak a szentség felvételére.

Homíliájában a főpásztor személyes emlékeket idézve egyenként szólt a szentelendőkhöz, lelki útravalót is adva nekik. Beszédében az Úristen titkáról elmélkedett, amelyben mindenki meghívást kap, mindenkit nevén szólít, mert mindenkivel terve van.

Beer Miklós püspök a Szűzanya példáján keresztül világított rá arra az isteni szándékra, hogy jelen akar lenni a teremtett világban: „Istent soha senki nem látta, de ha szeretjük egymást, láthatóvá tudjuk tenni. A Miatyánkban is igent mondunk az ő személyére, az ő tervére: »Legyen meg a Te akaratod«, azt akarom, amit tőlem vársz, és hiszek abban, hogy általam akarsz reménységet adni a világnak” – fogalmazott a váci megyéspüspök.

Ez követően a Szentlélek erejéről elmélkedett Beer Miklós, arról, hogy most is pünkösd van, és Krisztus nem hagyott minket magunkra. Hangsúlyozta: a Szentlélek megtanít a teljes igazságra, eszünkbe juttatja Jézus szavait, és megerősít bennünket.

Pál apostolt idézve a főpásztor útmutatást adott a szentelendőknek: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mint ami Krisztus Jézusban megvolt, és amit a hegyi beszédben meg is fogalmazott. E szerint gondolkozzatok, beszéljetek és éljetek. Legyen szívügyetek Isten igéjének hirdetése. Ránk bízta a szolgálatot. Menjetek, és tanítsatok minden embert!” Beer Miklós a gondoskodó és irgalmas szeretet fontosságát hangsúlyozva hívta a szentelésre készülőket, hogy hajoljanak le mindig az elesettekhez, rászorulókhoz.

Szentbeszéde végén Beer Miklós az eucharisztikus szolgálatról mint a legfontosabb papi feladatról beszélt, mely megjeleníti az Egyház egységét. Akik Krisztus testében és vérében részesülnek, testvérekké válnak, együvé tartoznak. „Jézus táplálja lelkünket, hogy ránk ismerhessenek, hogy felismerjék bennünk Krisztust. Bennünk és általunk bontakozik ki az Úristen terve. Legyetek eucharisztikus emberek, a föld sójaként legyetek jelen a világban!” 

A főpásztor homíliája után a szentelendők ígérete következett, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. A jelöltek leborultak a földre, kifejezve ezzel a teljes önátadást, azt, hogy egész életüket Isten akaratának rendelik alá.

Ezt követően a szentséget kiszolgáltató megyéspüspök, az apostolok utódaként, imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott hatalmat és küldetést.

A három diakónus – Hugyecz Balázs, Ondi Alex és Szabad Attila – megkapta diakónusi liturgikus ruháját és Krisztus evangéliumát, majd befogadták őket az egyházi rendbe.

Bógár Zsoltot áldozópappá szentelte a főpásztor, beöltözését követően a kezét megkente krizmával, majd a paptestvérek békecsókkal köszöntötték a felszenteltet.

A szentáldozás után Bógár Zsolt áldozópap megáldotta Beer Miklós és Varga Lajos püspököket.

Bógár Zsolt áldozópap az újonnan szenteltek nevében köszönetet mondott a főpásztornak a támogatásért, a gondoskodó szeretetért, amelyben részesültek, és mindnyájuk nevében ígéretet tett arra, hogy minden imádságukkal, szavukkal és tettükkel úgy fognak igyekezni, hogy valóban Krisztus hordozói és képviselői legyenek.

A szentmise végén Beer Miklós váci megyéspüspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak papjaikért és diakónusaikért, hogy hűséggel, szeretettel a Krisztus által rájuk bízott szolgálatban munkálkodjanak.

A szertartás a pápai, a magyar és a millenniumi himnuszokkal ért véget.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria