Pápai áldást és püspöki oklevet kaptak a székesfehérvári bazilika felújításában közreműködők

Hazai – 2023. február 21., kedd | 12:58

Hálaadó szentmisére hívta Spányi Antal megyéspüspök mindazokat a szakembereket, akik közreműködtek a székesfehérvári Szent István király-székesegyház felújításában. A február 17-én tartott szentmisén pápai áldásban részesültek azok, akik irányították, koordinálták a munkálatokat, és püspöki oklevelet kapott mindenki, aki tevékenyen részt vett a templom felújításában.

A Szent István királynak szentelt székesegyház 2014-ben megkezdett teljes körű felújításában 2022-ig, a munkálatok befejezéséig több mint 150 szakember működött közre. Nevüket a déli oratórium keleti falában egy nyílásba helyezett időkapszulában örökítették meg.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a munkálatok megrendelőjeként a felújított bazilikában február 17-én bemutatott hálaadó szentmise keretében személyesen mondott köszönetet mindenkinek, aki szellemi teljesítményével, keze munkájával hozzájárult a székesegyház történetének legjelentősebb felújításához.

A főpásztor szentbeszédében visszaemlékezett arra a napra, amikor bejelentették a templom súlyos megrongálódását. A vizsgálat után kiderült, hogy jelentős strukturális problémák okozták a károkat. „Gyorsan és sürgősen nagy munkába kellett kezdeni, de elsőként az anyagi forrásokat kellett megteremteni.

Istennek hála a kormányzat készségesen segítségünkre sietett, a város is mellénk állt, a hívek adományai is segítettek, és az egyházmegye tartalékait mozgósítva elindulhatott a munka: a külső homlokzat felújítása, a tetőszerkezet renoválása és végül a templom belső felújítása is” – mondta Spányi Antal püspök.

„Nehéz volt azt a percet megélni, amikor húsvétvasárnap a templomot bezártuk és átadtuk a munkálatoknak, hogy a szakemberek biztonságos módon tudjanak tevékenykedni” – idézte fel a főpásztor.

„Sokszor jöttünk megnézni a munka különböző fázisait, és örömmel láttuk, hogy a csapat, amely erre a munkára szerveződött – a mérnököktől, a jogászoktól, a könyvelőktől, az irányítóktól kezdve a művészeken, szakembereken keresztül – elhivatottan végezte a feladatát; megérezték, hogy ez különleges munka, mert az emberek szeretik ezt a templomot, és egy különleges szépségű építményről van szó.”

A megyéspüspök arról is megemlékezett, hogy 2022 augusztusában Erdő Péter bíboros a püspökök jelenlétében megáldotta a székesegyházat, ahol minden egyes alkalom különös örömmel tölti el jelenlevőket, mert a szépségen keresztül az Istennel való találkozásra hív.

„Hogy a székesegyház ilyen gyönyörű és impozáns lett, ezt önöknek kell megköszönni. Nyilván elsősorban Istennek! Kellett Isten áldása, de kellett az önök odaadottsága, tehetsége, készsége, hogy ilyen magas színvonalon megújulhasson a templom.

Engedjük, hogy ennek öröme ott legyen a szívünkben, vigyük ezt az örömöt haza, hogy amikor erre a templomra gondolunk, büszkeség töltsön el minket, hogy valami szépet alkottunk” – buzdította a jelenlévőket Spányi Antal püspök.

„Adja Isten áldását mindnyájuk életére, szeretteikre, és adja meg, hogy ez a templom az Ő dicsőségét és az emberek Istenre találását szolgálja, hosszú időn keresztül!” – zárta szentbeszédét a főpásztor.

A Szent István király titulusú székesegyház bazilika minor rangú templom. A kitüntető címet 1938-ban XI. Piusz pápa adományozta a Székesfehérvári Egyházmegye főtemplomának.

A pápai kitüntető címet viselő székesegyház felújítását vezető szakemberek számára Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a Szentszéktől kért pápai áldást, amelyet a püspöki oklevelekkel együtt személyesen adott át a jelenlevőknek.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Viniczai Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria