Pápai lelkigyakorlat Aricciában: A valódi jézusi tanúságtételhez testvéri szeretetközösség kell

2019. március 15., péntek | 10:50

Ferenc pápa és a Római Kúria lelkigyakorlatának negyedik napján, szerdán délután Bernardo Francesco Maria Gianni bencés apát folytatta elmélkedését Mario Luzi firenzei költő versének egy részletéből kiindulva: „Fogjuk meg egymás kezét”.

A testvériségről beszélt a jelenlevőknek, előrehozva a csütörtök délelőttre tervezett témáját.

„Amikor a politikai hatalom gyakorlása kizárólag egyes privilegizált személyek érdekeinek védelmét célozza, akkor veszélybe kerül a jövő és a fiatalok elvesztik bizalmukat, mert arra ítélik őket, hogy a társadalom peremén maradjanak” – idézett a lelkigyakorlat vezetője Ferenc pápa 2019-es béke világnapi üzenetéből, mondván, hogy a politika a békéért működik, ha a karizmák és minden személy képességeinek felismerésében jut kifejeződésre. A bencés apát emlékeztetett XVI. Benedeknek a benini hatóságokhoz intézett, 2011-es beszédére, amelyben a „kinyújtott kéz” képét használta a párbeszéd eszközeként.

Az egyház, a város akkor tapasztalhatja meg az igazi befogadást, ha megéli mindenekelőtt a hiteles testvériség bensőségességét. Elsősorban a fiatal nemzedékeket kell meghallgatni a testvériség, az egymással találkozó kezek témájáról, amelyek a párbeszéd, az adás és a kapás, a mások kirekesztése nélküli egymáshoz tartozás érzése növekedésének eszközévé válnak. Ez azért fontos, hogy legyen lehetőségük önmaguk megvalósítására. Ilyen értelemben beszélni kell az Egyház életének egy döntő aspektusáról: a közösségi életről, a közösségről – hangsúlyozta Gianni atya.

A Jézus evangéliumából ihletet merítő radikális tanúságtételhez komolyan kell venni a közösséget. Az Egyház szerepéről és küldetéséről szólva kiemelte, hogy hozzá kell járulni a hiteles, a szolidáris testvériség építéséhez a világban és ezt ösztönözze az erős és tartós szeretet, amelyet Jézus tanít meg nekünk. Véglegesen el kell távolítani az individualizmus kísértését, hogy szeretetközösségben éljünk, megnyitva a szívünket az egységre és az egyetértésre. II. János Pál Vita consecrata kezdetű apostoli buzdítására utalva a bencés apát rámutatott, hogy a megszentelt életet élőknek a testvériség jelévé kell válnia a Szentháromság jegyében.

A húsvéti idő misztériuma a visszatérés az Úrhoz, a Vele újra meglelt szeretetközösség. Ez vonatkozik minden vallási közösségre, minden egyházi sejtre és a Római Kúriára, amely arra kapott meghívást, hogy testvéri életet éljen a Tanítóhivatalhoz, a pápához való hűségben. Minden missziós tevékenység, amely eltér e közösségi és testvéri jellegtől, pusztulásra ítéltetett, mert meghazudtolja önmagát legbelsőbb identitásában. A Szentháromság szeretetközösségében való részvétel megváltoztathatja az emberi kapcsolatokat, a szolidaritás új formáját megteremtve. Továbbá megmutathatja az embereknek a testvéri szeretetközösség szépségét és azokat az utakat, amelyek konkrétan oda vezetnek.

A testvéri élet nem eszköz, hanem a közöttük levő feltámadt Úr jelenlétének ajándéka, misztériuma, misztikus tapasztalata – utalt Gianni atya II. János Pál szavaira. A nagyböjti időszakban éljünk az Evangélium meghallgatásának lehetőségével, amely táplálja a szeretetet, amit szívünk kap az Ige, az Eucharisztia és a kiengesztelődés által. Éljünk a folyamatos imában, kérjük az egységet. Mindig kérjük a Szentlelket, hogy valóban mindig éljen az egyházban. A bencés apát arra hívott, hogy járuljunk az Oltáriszentséghez nélkülözhetetlen összetartó erejének tudatában. Osszuk meg a húsvéti életet az Istenhez hű néppel a missziós öröm és az eucharisztikus élet által. Lobbantsuk lángra a tüzet a világ szívében, mert az Úrtól küldött fény vagyunk. Állítsuk vissza a fény által a keresztény hivatás szépségét a bűn, a kétségbeesés, a kiábrándultság és a magány sötétségébe zuhant emberekben.

A nagyböjti lelkigyakorlat vezetője végül arra hívott, hogy legyen bátorságunk élni és cselekedni. Idézte Giorgio La Pira, korábbi firenzei polgármester szavait, miszerint „minden város magában hordoz egy hivatást és egy misztériumot”. Arra hívta az állampolgárokat, hogy fogják meg egymás kezét. Az Egyház pedig adjon ösztönzést erre, legyen tanúságtevő következetlenség, félelem nélkül, az Evangéliumot hallgatva, mert a várost számos megosztottság jellemzi. Közösségként elképzelni magunkat bizonyára kihívás, de egyben csodálatos remény is – zárta szerda délutáni elmélkedését Bernardo Francesco Maria Gianni bencés apát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Vezető híreink – olvasta már?
egyszeru-es-szep-bemutattak-csiksomlyoi-papai-szentmise-liturgikus-eszkozeit
Egyszerű és szép – Bemutatták a csíksomlyói pápai szentmise liturgikus eszközeit

A Ferenc pápa által Csíksomlyón celebrált június 1-jei szentmisén használatos liturgikus eszközöket és a Gyulafehérvári Főegyházmegye első, erre az alkalomra készült Evangeliáriumát mutatták be május 24-én, pénteken a székelyudvarhelyi-szombatfalvi Szent György Plébánia közösségi házában.

2019. május 24., péntek
a-feltamadasba-vetett-hit-mi-remenyunk-bemutattak-szabo-ferenc-sj-ket-uj-konyvet
Hogy meglássuk a szeretet-Istent – Bemutatták Szabó Ferenc SJ két új könyvét

Május 23-án este az Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria és az Építészek, Mérnökök, Képzőművészek Egylete Baross utcai székházában tartották Szabó Ferenc SJ „Isten nem halt meg” és „»Mindig neki harangozunk…« – Istenkereső magyar költők és írók” című könyveinek bemutatóját.

2019. május 24., péntek