Pápai üzenet a Hitterjesztés Műve alapításának 200. évfordulójára

Ferenc pápa – 2022. május 19., csütörtök | 15:24

A Pápai Missziós Művek egyik szervezeteként működik a Hitterjesztés Műve, melyet 1822. május 3-án alapított Pauline-Marie Jaricot (1799–1862), és amelyet száz évvel később XI. Piusz pápai státusszal ismert el. Ferenc pápa a jubileum alkalmából írt üzenetében a missziós lelkület lényegét, a tanúságtételt állítja a középpontba.

A  Pápai Missziós Művek Franciaországban, Lyonban született – itt avatja boldoggá május 22-én, vasárnap Antonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa a Hitterjesztés Műve alapítónőjét, Pauline Jaricot-t.

További évfordulót is ünnepel a Pápai Missziós Művek: 150 évvel ezelőtt született Boldog Paolo Manna, a Missziós Unió alapítója. A hozzá szorosan kapcsolódó De Propaganda Fide hitterjesztési kongregáció pedig a negyedik centenáriumához érkezett. Valamennyi szervezet célja az evangélium terjesztése szerte a világon.

Ez a missziós lendület ma is él. Ferenc pápa ennek szellemében újította meg – az Egyház missziós megtérése érdekében – a Római Kúriát (Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúció) és azon belül a Népek Evangelizációja Kongregációját. Ez nem prozelitizmus, hanem tanúságtétel:

kilépni önmagunkból, hogy életünkkel tanúskodjunk Isten önzetlen és üdvözítő szeretetéről, amire mindannyian hivatottak vagyunk

– írja üzenetében a Szentatya.

A 23 éves Jaricot kétszáz évvel ezelőtt bátran megalapította a Hitterjesztési Művet, hogy támogassa az Egyház missziós tevékenységét. Szavai szerint az Egyház missziós természetű, tehát minden megkereszteltnek küldetése van, sőt ő maga küldetés. Ennek tudatosítása a Pápai Missziós Művek legfőbb feladata, küldetésüket a pápával együtt és a pápa nevében végzik.

Ferenc pápa a jubileum kapcsán három szempontot ajánl megfontolásra: az első a missziós megtérés. A küldetés akkor működik jól, ha kilépünk önmagunkból, nem saját magunkra összpontosítunk, hanem Jézusra, aki azért jött, hogy szolgáljon, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Pauline Jaricot egész életét Isten együttérző és gyöngéd irgalmasságára építette, az ő szeretetének lángját akarta fellobbantani minden ember szívében. Ebből fakad a misszió forrása, a soha nem megelégedő hit tüzében, mely a megtérésen keresztül mindennap követi az Urat, hogy elvigye Isten irgalmasságát a világ útjaira. Ez pedig csak az imádsággal lehetséges, mely a misszió első formája, hiszen

a Szentlélek előzi meg és teszi lehetővé minden jó cselekedetünket; mindig az ő kegyelme az első, nélküle a misszió fölösleges rohanás lenne.

Végezetül a konkrét szeretetszolgálat fontosságát hangsúlyozta a pápa. Pauline Jaricot imahálót hozott létre, és széles körű gyűjtést szervezett, terjesztve a misszionáriusok életének és tevékenységének ismeretét. A sok egyszerű ember adománya gondviselésszerű volt a missziók történetében.

E nagyszerű misszionáriusnő példája adjon ihletet a Pápai Missziós Művek jövőbeli munkájához, hogy hittel, bátran és nagylelkűen hirdessék az evangéliumot az egész világon – buzdít üzenetében Ferenc pápa.

A Hitterjesztés Műve arra törekszik, hogy katolikus öntudatot alakítson ki a hívekben, egyesítve a Szentlélek iránti teljes nyitottságot a világ felé forduló apostoli elkötelezettséggel. Együttműködik a speciális missziós szervezők képzésében is, akik a helyi egyházakban azon dolgoznak, hogy növeljék ez utóbbiak részvételét a világmisszióban. Külön figyelmet fordít a fiatalság missziós képzésére és a családok missziós szerepére. A Hitterjesztés Művének egyik legszebb gyümölcse a világmisszió napja, amelyet október utolsó előtti vasárnapján ünnepel az Egyház.

 (Forrás: Pápai Missziós Művek)

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria