Papszentelés Kalocsán a missziós kereszt jelenlétében

Hazai – 2019. február 26., kedd | 13:59

Bábel Balázs érsek a missziós kereszt jelenlétében február 24-én, érseki kinevezésének 20. évfordulóján pappá szentelte Gyirán Péter diakónust a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban.

KÉPGALÉRIA –  klikk a képre!

A főpásztor szentbeszédében az Egyház apostoli arcáról elmélkedett. Jézusnak volt tizenkét apostola és hetvenkét tanítványa – emlékeztetett Bábel Balázs, hozzátéve: az Anyaszentegyház a kezdettől fontosnak tartotta, hogy meglegyen az apostolisága. A hitvallásban imádkozzuk, hogy hiszek az apostoli Anyaszentegyházban. Ez jelzi, hogy egyszerre a tizenkettő alapjára épült az Egyház, és a folytonosság megmaradt. A középkori templomok bejáratánál sokszor lehet látni a tizenkét apostolt kifaragva, jelezve, hogy az apostolok most is az Egyház apostolai: Jézus áldásával meghosszabbították küldetésüket.

Hogy miként legyen meg a folytonosság az Egyházban, annak példáját hozza az Apostolok cselekedete, ahol az áruló Júdás helyére új apostolt választottak, mert a tizenkettőt ki kellett egészíteni. Fontosnak tartották, hogy meglegyen a teljesség. Imádkoznak, és olyan valakit választanak, aki velük együtt járt az úton. Kézrátétellel felszentelték a szolgálatra. Fontos ez a tény a mai papi hivatások szempontjából is. Egy pap legyen az egyházi közösségnek a tagja, amikor pappá szentelik. Neofitákat, élményszerűen belépőket nem lehet felszentelni, a közösség tagjává kell lennie. A papot a közösségből választják, ahogy Ágoston mondja: „Veletek keresztény vagyok, értetek püspök.”

Mátyás beáll Júdás helyére, és teljes a kör, s a folytonosság megvan a mai napig. Elengedhetetlen, hogy újak lépjenek a régiek helyére. Holnap egy papunkat temetjük, de ma papot szentelünk – fogalmazott a főpásztor. – Mátyásnak nem akárkit kellett pótolnia: az árulót. Sokat kellett dolgoznia, hogy helyrehozza azt, amit Júdás elrontott. Sokszor előfordul, hogy valaki hűtlen lesz a papságában, de utána a helyére lép valaki, aki helyrehozza hibáit. 1845-ben elhagyta a szemináriumot egy nagy tehetségű papnövendék, Ernest Renan. Könyveivel nagy ellenségévé vált a Katolikus Egyháznak. Mindent kizárólag természetes módon értelmezett: Jézusról tagadta a természetfelettit úgy, hogy a csodákat és a feltámadást is tagadta. Ugyanazon a napon egy másik ember, aki legalább akkora tehetség volt, s most szentté avatásra vár, John Henry Newman belépett a Katolikus Egyházba, és helyrehozta azt, amit a másik elrontott.

A főpásztor elmondta, hogy Gyirán Péter a 72., akit pappá szentelt Isten kegyelméből érseki szolgálata húsz évében. Rámutatott: Mátyás apostol feladata volt, hogy tanúságot tegyen a feltámadásról. A pap fő feladata is ez. A feltámadás nélkül lehetünk humanisták, lehetünk szociális munkások, de a feltámadás nélkül az emberi élet értelmetlen. A feltámadás adja az életnek és a hitnek az örökké tartó újságát. Van feltámadás, van örök élet! Az, hogy milyen hírnévre jutunk, nem számít. Csendes, alázatos munkásai legyünk Krisztusnak, ez a lényeg.

Akkor miért ünnepeljük a keresztet? – tette fel a kérdést a jelen lévő missziós kereszt kapcsán a főpásztor. – Azért, mert fel nem fogható módon az Isten szeretetének jele. Ahogy legszebb miseénekünk mondja, melyet énekeltünk is: „Isten jó hírével közibénk jövén el, irgalmat prédikált nekünk… a kereszt üdvösség jele!” A kereszt utólag mindennek értelmet ad.

Bábel Balázs felhívta a figyelmét az újmisésnek, hogy rengeteg szenvedéssel fog találkozni, amellyel nehéz szembenézni, de Krisztus értelmet ad a szenvedésnek. „És ott a végleges örömhír, hogy van örök élet! Az Isten jó hírét közel kell vinnünk minden emberhez, s ebben a küldetésben mindhalálig ki is kell tartanunk!” – buzdított a főpásztor.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria