Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka felhívása az imádságra és böjtre a békéért

Kitekintő – 2023. október 16., hétfő | 12:25

Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka október 11-én felhívást tett közzé, hogy október 17-ét, keddet az imádságnak, böjtnek és önmegtartóztatásnak szenteljék a Szentföld békéjéért és a kiengesztelődésért. A pátriárka felhívásának fordítását közöljük.

„Isten ugyanis nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene.”
(1Kor 14,33)

Kedves testvéreim és nővéreim,
az Úr valóban adja meg nekünk az Ő békéjét!

Hatalmas a fájdalom és a döbbenet a történtek miatt. Ismét politikai és katonai válság közepette találjuk magunkat. Hirtelen egy eddig soha nem tapasztalt erőszak tengerébe taszítottak minket. A gyűlölet, amelyet sajnos már túl hosszú ideje tapasztalunk, még inkább fokozódni fog, és az ebből következő erőszakspirál majd még nagyobb pusztítást okoz. Úgy tűnik, hogy minden a halálról beszél.

Mégis, ebben a fájdalmas és megdöbbentő időben mi nem akarunk tehetetlenek maradni. Nem hagyhatjuk, hogy a halál és fullánkja (1Kor 15,55) legyen az egyetlen szó, amit hallunk.

Ezért érezzük a szükségét annak, hogy imádkozzunk, és szívünket az Atyaisten felé fordítsuk. Csak úgy tudunk erőt és nyugalmat meríteni, hogy elviseljük ezeket a nehéz időket, ha imádságban könyörögve Őhozzá fordulunk, hogy e gyötrelmek közepette Istenhez kiáltsunk és esedezzünk.

A Szentföld összes ordináriusa nevében minden plébániát és szerzetesközösséget egynapos böjtre és imádságra hívok a békéért és kiengesztelődésért.

Arra kérünk mindenkit, hogy október 17-én, kedden böjtöljön, önmegtartóztatást gyakoroljon és imádkozzon. Szervezzünk imaórákat szentségimádással, és a rózsafüzér imádkozásával forduljunk a Boldogságos Szűz Máriához. Bár valószínűleg egyházmegyéink több részén a körülmények nem teszik lehetővé a nagyobb összejöveteleket, azonban lehetséges egyszerű és komoly közös imádságos perceket szervezni a plébániákon, szerzetesközösségekben és családokban.

Ez az a mód, ahogyan mi mindannyian összegyűlünk minden [nehézség] ellenére, és egyesülünk az imádságban, hogy az Atyaisten elé terjesszük a békéért, igazságért és kiengesztelődésért való szomjúságunkat.

Őszinte imádsággal mindenkiért:

✠Pierbattista Pizzaballa bíboros,
jeruzsálemi latin patriárka,
a Szentföldi Katolikus Ordináriusok Közgyűlésének (ACOHL) elnöke

Ferenc pápa október 15-én az Úrangyala elimádkozása után ugyanerre kérte a híveket: „Az ima az a szelíd és szent erő, amelyet a gyűlölet, a terrorizmus és a háború ördögi erejével szembe kell fordítanunk. Arra kérek minden hívőt, hogy csatlakozzon a Szentföldön élő Egyházhoz, és október 17-ét, keddet szentelje az imádságnak és a böjtnek.”

Forrás: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Fotó: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus; Reuters/Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria