Prépostavatás Felsőörsön

Hazai – 2016. augusztus 26., péntek | 16:25

A felsőörsi prépostsági templomban, a Balaton-környék legjelentősebb román kori műemlék épületében augusztus 21-én beiktatták hivatalába Adriányi Gábort, a Szent Mária Magdolnáról nevezett felsőörsi prépostot és Vitéz Ajtós József Lászlót, a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett rátóti prépostot.

KÉPGALÉRIA –  Klikk a képre!

Adriányi Gábor a Veszprémi Főegyházmegye papja, egyháztörténészként dolgozott Németországban. Egyháztörténeti kutatásokat végzett Rómában, Bécsben, Párizsban. Hittanár volt Kölnben, majd a Bonni Egyetem Katolikus Teológiai Karán. A Müncheni Magyar Intézet elöljárósági tagja 1967-től, 1976–2000 között ugyanott a közép- és újkori egyháztörténet, illetve a kelet-európai katolikus egyháztörténet rendes tanára, az Egyháztörténeti Intézet igazgatója. 1978–1989 között szentszéki bíróként tevékenykedett Kölnben. 2000 óta professor emeritus, 2003 óta a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának választották. 80. születésnapja alkalmából kiemelkedő tudományos, egyháztörténeti munkássága elismeréseként 2015. augusztus 25-én Márfi Gyula érsek a Szent Mária Magdolnáról nevezett címzetes felsőörsi prépostnak nevezte ki.

Vitéz Ajtós József László 1992 óta felsőörsi és csopaki plébános, 2009 óta kerületi esperes. Széles körű kulturális ismereteit a helyi hívek szolgálata mellett a nyári idegenforgalmi szezonban a turisták pasztorálásában is kamatoztatja. Napjainkban plébánosi teendői mellett többek között a prépostság alapítóiként ismert Örsi, későbbi nevükön Batthyány család tiszteletére létrehozott zarándokút kiépítésén és működtetésén munkálkodik. Több mint 40 évnyi papi szolgálata elismeréseként Márfi Gyula érsek a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett rátóti préposti címet adományozta számára.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Márfi Gyula érsek volt, a szentbeszédet Adriányi Gábor mondta. Beszédében a napi evangélium szavaihoz – „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.” – kapcsolódva arról beszélt, hogy ki üdvözülhet. Aranyszájú Szent János keleti egyházatyát idézve úgy fogalmazott, hogy széles az út, ami a kárhozatra visz, és sokan mennek rajta, de az üdvösség egy szűk kapu, amin nehéz bemenni. A Szentírásban Jézus több helyen beszél arról, hogy ki üdvözülhet. Egy helyen azt mondja, hogy az üdvösséghez meg kell tartanunk a parancsokat. Más helyen pedig azt, hogy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába. Megint máshol arról beszél, hogy ami Istennél lehetséges, az embernek sokszor lehetetlen. Mindezt összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az ember a cselekedetei révén üdvözül, ugyanakkor az üdvösséget kiérdemelni nem lehet, ahhoz kell az Isten egyetemes üdvözítő akarata.

A szentmisét követően az újonnan avatott prépostok Márfi Gyula érsekkel együtt kimentek a község temetőjébe, ahol megkoszorúzták az előző felsőörsi prépost, Körmendy József sírját.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria