Székely János püspök a teremtésvédelmi felelősségről és tevékenységéről

Nézőpont – 2022. október 17., hétfő | 15:39

Az egyházmegyék teremtésvédelmi munkatársai számára szervezett találkozót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága október 11–12-én a pécsi Magtár Látogatóközpontban, Székely János szombathelyi püspök, a bizottság elnöke vezetésével. A rendezvényre ellátogatott Felföldi László pécsi megyéspüspök is.

A találkozó után Székely János püspök a teremtésvédelem tudatosításának és gyakorlatba való átültetésének lehetőségeiről nyilatkozva elmondta: „Az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme nagyon üdvös kijózanodás a kicsit talán nagyképű, modern ember számára, aki azt gondolja, hogy a világgal akármit megtehet, mert a szabadsága korlátlan. Esetleg a mások érdekeit, létét kell egyedül tiszteletben tartania, de ezen túlmenően a teremtett világgal, a saját életével, a testével, a családi titkaival azt tehet, amit akar. Az ökológiai katasztrófa réme arra figyelmezteti az embert, hogy

vannak ennek a világnak gyönyörű, objektív törvényei, amelyek bele vannak kódolva a természetbe, a sejtjeinkbe, az atomokba, a csillagokba, a lelkünkbe. A teremtő Isten egy gyönyörű rendet, harmóniát adott ennek a világnak. Az ember ezt vagy tiszteletben tartja, vagy lassanként elpusztítja önmagát.

Az isteni rend nemcsak a biológiai élővilág rendjét szabja meg, hanem ugyanilyen és igazságos rendje lehetne a gazdasági életnek is. Lehetne igazságos rendje a vagyonelosztásnak, annak a fajta gazdasági rendszernek, amit az emberiség kialakít. Ettől is nagyon-nagyon távol vagyunk. A világunk gazdaságilag döbbenetesen igazságtalan. Nagyon kevesek kezében koncentrálódik a tőke, igen kevés helyre megy a haszon, nagyon kevés embernek és erőközpontnak a döntései határozzák meg az emberiség életét. A teremtett világ megóvásának egyik legfőbb akadálya éppen ez.

De van egy ilyen objektív rendje az ember személyes életének is: a család titkának, a szerelem titkának, az életfakasztás titkának.

A gyönyörű isteni harmónia nem ellenségünk. A valóság nem ellenség. A szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény, hanem a valóságba beleírt harmónia kiolvasása és az ennek mentén való kibontakozás.

Vagyis az ökológiai gondolat lényege egyáltalán nem liberális, baloldali, zöld stb., hanem lényegét tekintve pontosan azt az isteni törvényt, azt az objektív isteni rendet ragyogtatja föl, ami benne van a természeti életben, a gazdasági életben és az erkölcsi életben egyformán. Ilyen értelemben konzervatívnak lehet mondani, és nagyon közel van az evangéliumi örömhírhez. Éppen ezért nagyon alkalmas arra, hogy a mai gyerekeknek, a mai fiataloknak szimpatikussá tegyük a kereszténységet általa. Ha meglátják ennek az isteni rendnek a különböző szinteken érvényesülő egységét, akkor rádöbbennek arra, hogy a teremtett világ úgy gyönyörű, ahogy az Isten megalkotta – fogalmazott a főpásztor.

Hozzátette: van már több olyan plébánia, amely „öko-” vagy teremtésvédelmi plébániaként működik. Ők különösen figyelnek ezekre a szempontokra a táborok szervezésénél, illetve minden más programjuknál. Szeretnénk elérni, hogy minden egyházmegyének legyen erre vonatkozó stratégiája, amit például épületek felújításakor, új épületek tervezésekor is figyelembe vesznek.

Az egyházmegyei referenseket minden évben szeretnénk összehívni, hogy tanuljunk egymástól. A találkozó célja, hogy az említett három szintet: az iskolák, a plébániák, az egyházmegyék szintjét szisztematikusabban áttekintsük, és közös javaslatcsomagot kínáljunk fel, amelynek mentén a teremtésvédelmi gondolat értékeit át tudják vinni a gyakorlatba” – ismertette a pécsi Magtár Látogatóközpotnban tartott találkozón a Caritas in Veritate Bizottság elnöke.

*

Bánlaki Zsanett, a Caritas in Veritate Bizottság irodavezetője elmondta, hogy kezdeményezésükre az elmúlt két évben az egyházmegyék teremtésvédelmi referenst neveztek ki, akik célzottan a teremtésvédelem ügyét hivatottak gondozni, összefogni – és immár rendszeresen találkoznak országos szinten. Szeretnének javaslatokat megfogalmazni az egyházmegyék, plébániák és katolikus iskolák részére; tudástárat közreadni, melynek segítségével teremtéstudatosabbá tudják tenni működésüket. A Caritas in Veritate Bizottság a lelki hátteret is igyekszik biztosítani a Laudato si’ enciklika szellemében. Képzéseket indítanak – az egyik kiemelt képzésük a most induló online Laudato si’-animátor-képzés. Az éves referensi találkozó célja az előző év értékelése mellett a bevált jó gyakorlatokról való beszámoló, mely jó gyakorlatok bekerülnek a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tudástárába, és így mindenki számára hozzáférhetők.

A Caritas in Veritate Bizottság elnökével, Székely János püspökkel és Bánlaki Zsanett-tel, a bizottság irodavezetőjével folytatott beszélgetés teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria