Széles körű együttműködés a PPKE és a Párizsi Katolikus Egyetem (ICP) között

Hazai – 2018. szeptember 22., szombat | 12:37

Kétnapos párizsi hivatalos programja részeként megbeszéléseket folytatott Szuromi Szabolcs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora és Philippe Bordeyne, az Institut Catholique de Paris (ICP) rektora szeptember 20-án.

A két intézmény közötti kapcsolatok jóval a rendszerváltás előtti időszakra nyúlnak vissza. Azonban az elmúlt néhány évben az Európai Katolikus Egyetemek Szövetségében meghatározó szerepet elért PPKE részéről együttműködési megállapodásra eddig nem került sor a neves párizsi intézménnyel.

Szuromi Szabolcs és Philippe Bordeyne részletes tárgyalásaik során a két intézmény nagyon gazdag, a katolikus felsőoktatási intézmények tekintetében minden bizonnyal az eddigi legszélesebb területen történő oktatási és kutatási együttműködésről egyeztetett.

A két, komoly történelmi tradícióval rendelkező egyetem vezetője a hallgatói, az oktatói és egyetemi mobilitáson, valamint a szenttudományok Szentszék által elismert oktatásában való szoros kapcsolaton – és azok akadémiai fokozatainak témáiban történő harmonizációján – túl, jelentős területeken rögzítették a képzések tartalmi összehangolását, a kettős diploma, valamint a közösen folytatott mester- és posztgraduális specializációs képzések spektrumát. Mindez kiterjed a hittudományi, a keresztény filozófiai, a szociológiai, a pedagógiai, a pszichológiai és a nemzetközi és európai jogi képzések körére.

Szuromi Szabolcs és Philippe Bordeyne egyetértett a PPKE Családtudományi, valamint a PPKE Fenntartható Fejlődés Intézetének oktató és kutató programjában történő szoros együttműködésben. Mindkét fél komoly lehetőséget lát az orvosi etika és a mentálhigiénés szakképzésben való közreműködésben, az új generáció képzése és a 21. századi kihívásokra adandó tudományosan megalapozott – a társadalom számára erkölcsileg hasznos – válaszok megfogalmazása tekintetében.

Mind a PPKE, mind az ICP komoly meggyőződéssel tekint a Ferenc pápa által a Veritatis gaudium apostoli konstitúcióban megfogalmazott alapelvek talaján álló – immár három francia katolikus egyetem (Párizs, Lyon, Toulouse) és a PPKE kapcsolatrendszerében megvalósuló –, a legszélesebb területet felölelő kutatások, képzések, előadások, publikációk, valamint a hallgatói és oktatói mobilitás közeljövőben történő megvalósulása felé.

Forrás és fotó: PPKE Rektori Hivatal

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria