Személyi változások egyházmegyéinkben – FRISSÜLT

Hazai – 2014. augusztus 1., péntek | 16:48

A főpásztorok személyi és szervezeti változásokról döntöttek a papszentelések után. Az egyházmegyék híradását közöljük.

Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek a következő személyi és szervezeti változásokról döntött az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében:

Személyi változások

Miután betöltötték 75. életévüket, és az Egyházi Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően már korábban benyújtották lemondásukat,
folyó év július 31-ei hatállyal
Alberti Árpádot, a belvárosi Szent Mihály-templom igazgatóját,
Bajzáth Ferenc érseki tanácsost, a budapest-józsefvárosi Szent József-plébánia plébánosát,
Hajnal Róbert pápai káplánt, a budapest-angyalföldi Szent László-plébánia plébánosát,
Pályi László tb. kanonokot, a budapest-újpest-kertvárosi Szent István-plébánia plébánosát, valamint
Suló Lajos pápai káplánt, a Budapest Vörösmarty utcai Oltáriszentség-plébánia plébánosát
felmentettem beosztásából, és nyugállományba helyeztem.

Tomka Ferenc c. apátot, a budapest-újpest-káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia plébánosát, aki egészségi állapotára való tekintettel kérte nyugdíjazását, ugyanazon hatállyal szintén felmentettem beosztásából, és nyugállományba helyeztem.

Megköszönöm mindannyiuk sok évtizedes, hűséges lelkipásztori szolgálatát, és szívből kívánom, hogy nyugdíjas éveiket kísérje Urunk bőséges áldása!

2014. június 28-ai hatállyal

Elfogadtam Toma Mario FSCB lemondását a budapesti Baross Gábor-telepi Jézus Szíve plébánia vezetéséről.
Plébánossá Molnár Alajos protonotárius, kanonokot neveztem ki, kérve, hogy augusztus 1-jéig jelenlegi lelkipásztori beosztását is lássa el.

2014. augusztus 1-jei hatállyal

Barabás Bence káplánt felmentettem az esztergom-belvárosi Szent Péter és Pál-plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia kormányzójává;
Benke István c. apátot, plébánost – köszönetnyilvánításommal – felmentettem a budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia oldallagos ellátása alól;
Füzes Ádám helyettes esperest felmentettem a budapest-terézvárosi Szent Család-plébánián betöltött plébánosi beosztása alól;
Harmai Gábor plébánost – köszönetnyilvánításommal – felmentettem a pilisszentléleki Szentlélek-plébánia oldallagos ellátása alól;
Horváth István káplánt felmentettem az esztergomi Szent Anna-plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a budapest-újpest-kertvárosi Szent István-plébánia kormányzójává;
Kálmán Antal plébánost felmentettem a pilismaróti Szent Lőrinc-plébánia vezetése és a dömösi Szent István király-plébánia oldallagos ellátása alól, és kineveztem a budapest-angyalföldi Szent László-plébánia plébánosává;
Kosinsky Béla káplánt felmentettem a budapest-külsőferencvárosi Szent Kereszt plébánián betöltött kápláni tisztségéből, kineveztem a budapest-újpest-káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia kormányzójává és megbíztam a plébánia területén lévő Káposztásmegyer II. lakótelep szervező lelkészi teendőinek ellátásával;
Michels Antalt, Kárpátalján végzett lelkipásztori szolgálatából hazatérve kineveztem a budapest-józsefvárosi Szent József-plébánia plébánosává;
Molnár Alajos protonotárius, kanonokot felmentettem a nyergesújfalui Szent Mihály-plébánia vezetése és a bajóti Szent Simon és Juda-plébánia oldallagos ellátása alól;
Simonyi-Molnár Balázs káplánt felmentettem a budapesti Magyar Szentek plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a máriahalmi Szent János apostol-plébánia kormányzójává, megbízva őt a dági Alexandiai Szent Katalin-plébánia, az epöli Keresztelő Szent János-lelkészség és az únyi Szent Mihály-plébánia oldallagos ellátásával;
Szabó Andor helyettes plébánost felmentettem a budapest-káposztásmegyeri Szentháromság-plébánián betöltött tisztségéből, és kineveztem a pilismaróti Szent Lőrinc-plébánia kormányzójává, valamint megbíztam a dömösi Szent István király-plébánia oldallagos ellátásával;
Szőcs László plébániai kormányzót felmentettem a máriahalmi Szent János apostol-plébánia kormányzása, a dági Alexandriai Szent Katalin-plébánia, az epöli Keresztelő Szent János-lelkészség, valamint az únyi Szent Mihály-plébánia oldallagos ellátása alól, és kineveztem a nyergesújfalui Szent Mihály-plébánia kormányzójává, megbízva őt a bajóti Szent Simon és Juda-plébánia oldallagos ellátásával;
Udvarydy Tamás plébánost felmentettem a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia vezetése alól, és kineveztem a budapest-terézvárosi Szent Család-plébánia plébánosává;
Ujházi Lóránd káplánt felmentettem a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása plébánián betöltött kápláni beosztásból, és kineveztem ugyanazon plébánia kormányzójává.
Ábrahám Béla SDB tartományfőnök felterjesztésére – szintén augusztus 1-jei hatállyal – Szikszay Sándor SDB atyát felmentettem a budapest-újpest-megyeri Krisztus király-plébánia vezetése alól, és utódjául Hartai Gábor SDB atyát neveztem ki.

Füzes Ádámot kineveztem az óbudai Szent József-templom igazgatójává, egyben megbíztam a Szent József-ház igazgatásával és a megalapítandó Kanter Károly Felnőttképzési Intézet megszervezésével.
S.E.R. Székely János segédpüspököt, minden eddigi megbízatását érintetlenül hagyva, kineveztem a Budapest Gát utcai Kaníziusz Szent Péter-templom igazgatójává.

Fehérvári Lajost, az esztergom-szentgyörgymezei Szent György-plébánia plébánosát – eddigi beosztását érintetlenül hagyva – megbíztam a pilisszentléleki Szentlélek-plébánia oldallagos ellátásával.

Horváth Zoltán István tb. kanonok, esperes, plébánost – szintén egyéb feladatait érintetlenül hagyva – megbíztam a Budapest Vörösmarty utcai Oltáriszentség-plébánia oldallagos ellátásával.

Györök Tibor káplánt felmentettem a budapest-angyalföldi Szent László-plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a budapest-külsőferencvárosi Szent Kereszt plébánia káplánjává;

Kampfmüller Sándor káplánt felmentettem a budapest-terézvárosi Szent Teréz-plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a budapesti Magyar Szentek plébánia káplánjává;
Lipták István római egyházmegyést, a Neokatekumenális Út lelkészét kineveztem a budapest-középsőferencvárosi Páli Szent Vince-plébánia káplánjává.

Ábrahám Béla SDB tartományfőnök úr felterjesztésére Frank Pál SDB atyát felmentettem a Szent Margit Kórházban végzett kórházlelkészi feladata alól, és utódjául Baji János SDB atyát neveztem ki.

Merlás Tibor szatmárnémeti egyházmegyést – főpásztorának hozzájárulásával – kineveztem a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia kisegítő lelkészévé.

Hodász András újmisést a 2014/15-ös tanévtől a Római Pápai Magyar Intézetbe küldtem tanulmányainak folytatására.

Lakatos Bence újmisés a budapest-terézvárosi Szent Teréz-plébániára;
Marton Zoltán László újmisés a budapest-szentistvánvárosi Szent István-bazilika plébániára kapta első kápláni beosztását.
Szemere István újmisést az esztergomi Szent Anna-plébánia káplánjává neveztem ki, felkérve őt, hogy segítse Pokriva László plébánost a plébánia által ellátott kesztölci Római Szent Kelemen-plébánia lelkipásztori feladatainak végzésében is.

Kelemen Imrét, miután római tanulmányait befejezte, augusztus 1-jei hatállyal érseki titkárrá és szertartóvá neveztem ki.

Augusztus 1-jei hatállyal Papp Zoltán káplánt felmentettem a budapest-szentistvánvárosi Szent István-bazilika plébánián betöltött kápláni beosztása, valamint főegyházmegyei ifjúsági referensi megbízatása alól, és számára egy év egészségügyi szabadságot engedélyeztem.

Szintén augusztus 1-jei hatállyal a főegyházmegye ifjúsági referensévé Lejtényi Emánuel káplánt neveztem ki.

Feldhoffer Antal plébánost – minden eddigi beosztásait érintetlenül hagyva – kineveztem a Szent Erzsébet Karitászközpont Szenvedélybeteg-segítő Központjának lelki vezetőjévé.

Diakónussá szentelésük napjától, 2014. június 14-étől

Kuzmányi István állandó diakónus a budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébánián;
Lovász Péter állandó diakónus a budapest-kispesti Jézus Szíve plébánián;
Szoyka Árpád állandó diakónus pedig a budapest-pestszenterzsébeti Szent Erzsébet-főplébánián teljesít állandó diakónusi szolgálatot.

Főegyházmegyénk papszentelésre készülő diakónusa, Lindmayer Miklós a 2014/15-ös tanév első félévében, 2014. szeptember 1-jétől a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánián végzi diakónusi gyakorlatát.

 * * *

Ternyák Csaba érsek személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

2014. június 6-i hatállyal

Fegyvernek plébánia lelkipásztori ellátását Törökszentmiklós plébánia végzi.

2014. augusztus 1-jei hatállyal

Sánta István emődi ny. plébános, plébániai kormányzó,
Matisz Frigyes hidasnémeti ny. plébános, plébániai kormányzó és
Gyenes Gyula jászárokszállási ny. plébános, plébániai kormányzó tényleges nyugállományba kerülnek.

Szabó József bélapátfalvai plébános felmentést kapott egyházmegyei főszámvevői megbízatása alól, helyette
Menyhárt József, az egri Nagyboldogasszony-plébánia plébánosa kapott főszámvevői kinevezést.

Varga Bertalan Tiszaújvárosból Emődre (Nyékládháza lelkipásztori ellátásával),
Mata István Szikszóról Tiszaújvárosba,
Szarvas István, a Szent István Rádió igazgatója, ezen megbízása érintetlenül hagyásával Szikszóra,
Kiss Csaba Recskről Jászárokszállásra,
Székely Dénes Ózd I-ről Borsodnádasdra,
Mischinger Ferenc Domoszlóról Ózd I-re,
Fejes János Borsodnádasdról Domoszlóra kapott plébánosi kinevezést.

Hugyecz János prefektusi és templomigazgatói felmentése után visszatér a Váci Egyházmegyébe.

Koós Ede miskolci iskolai érseki biztos, az egri Érseki Papnevelő Intézet prefektusa, egyidejűleg az egri ciszterci templom templomigazgatója lett.

Lipcsák János mezőkövesdi káplán Miskolc-Mindszentre kapott plébános helyettesi kinevezést.

Bárdos Krisztián érseki titkár és
Nagy Krisztián jászapáti érseki biztos, káplán Rómában folytatja tanulmányait.

Kakuk Ferenc eger-belvárosi káplán érseki titkári kinevezést kapott.

Galuska Mihály szerencsi káplán Hidasnémetibe,
Dombi Ferenc jászberényi káplán Recskre,
Galo Gábor eger-belvárosi káplán Szirmabesenyőre,
Tóth István szendrői káplán Hídvégardóra kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Bertók József Jászberény I-re került saját kérésére kápláni beosztásba,

Dobák Gábor törökszentmiklósi káplán Szerencsre,
Barkóczi István jászárokszállási káplán Törökszentmiklósra,
Juhász Zoltán Miskolc-Mindszentre,
Szabó Attila siroki káplán Mezőkövesd II-re,
Thurzó Péter sajószentpéteri káplán Sirokba,
Czibere Zsolt gyöngyös-felsővárosi káplán Eger-Belvárosba,
Czapkó Mihály római tanulmányai befejezése után Gyöngyös-Felsővárosba kapott kápláni kinevezést.

Greutter György újmisés Jászberény I-re,
Jósvay László újmisés Szendrőbe,
Kovács József újmisés Jászapátira,
Palotai Ádám újmisés Miskolc-Diósgyőrbe
Vadászi László újmisés Mezőkövesd I-re,
Vanyó Péter újmisés Jászárokszállásra,
Varga Pál újmisés Gyöngyös-Felsővárosra kapott kápláni kinevezést.

Vízi János diakónus, akinek pappá szentelése 2014. július 26-án Kenderesen lesz, ősztől Rómában folytatja tanulmányait.

Szarvas István felmentést kapott egyházmegyei ifjúsági referensi megbízásából.
Galo Gábor egyházmegyei ifjúsági referensi kinevezést kapott.

P. Tengan Sebastian SVD atyát a miskolc-diósgyőri plébánián teljesített kápláni szolgálata után tartományfőnöke Rómába küldte tanulmányai folytatására.

Szalkai Zoltán József felmentést kapott Mezőkövesd kápláni szolgálatából, miután felvételt nyert a Minorita Rendbe.

* * *

Pápai Lajos győri megyéspüspök rendelkezésének értelmében 2014. augusztus 1-jétől az alábbi változások lépnek életbe a Győri Egyházmegye területén:

Benkó Attila újmisés a fertőszentmiklósi Szent Miklós-plébániára kerül segédlelkésznek.

Brezina Balázs újmisés a győr-nádorvárosi Szent Kamillus-plébániára kerül segédlelkésznek.

Kovács Gergő Vilmos újmisés a csornai Jézus Szíve plébániára kerül segédlelkésznek.

Boldvai Márton Bertalan premontrei segédlelkészt – kétéves csornai szolgálatát megköszönve – a megyéspüspökkel egyeztetve rendi elöljárója Rómába küldi további tanulmányok céljából.

Tóth András görögkatolikus parókust, a Győri Egyházmegyében végzett szolgálatának megköszönésével elöljárója, Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök a nyíregyházi Szent Zsófia Görögkatolikus Leánykollégium igazgatójává nevezi ki.

Polgári László elöljárója rendelkezése szerint a győri görögkatolikus egyházközség parókusa és az egyházközség fenntartásában lévő Reménység Szent Flóra Szeretetszolgálat lelki vezetője lesz.

Puvák József Tarzíciusz karmelita rendi elöljárója rendelkezése szerint Keszthelyen folytatja szolgálatát, a győri karmelita templom házfőnöke Bakos Rafael, templomigazgatója Béri László Renátó lesz.

Vadász Zoltán a lipóti Szent Kelemen-plébániára kerül segédlelkésznek.

* * *

Veres András szombathelyi megyéspüspök döntése értelmében 2014. augusztus 1-jétől a következő lelkipásztorokat és lelkipásztori állomáshelyeket érintő átszervezések lépnek érvénybe:

Majnek Antal munkácsi megyéspüspök kérésére a kárpátaljai magyar misszióba hároméves időtartamra Tóth András novai plébánost delegálja a főpásztor.

A magyarországi Isteni Ige Társasága átveszi a vasvári Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia lelkipásztori ellátását.

Megköszönve Burusán József vasvári esperesplébános hűséges szolgálatát a megyéspüspök felveszi az egyházmegye nyugdíjas papjai közé.

P. Ghie Marcell SVD vasvári,
Mikolás Attila kőszegi káplán pedig salomvári plébánosi kinevezést kapott. 

Kiss György zalaegerszegi börtönlelkész – felmentve eddigi megbízatásából – a novai Nagyboldogasszony-plébánia plébániai kormányzója lesz.
Gyöngyös Balázs sárvári káplán a Zalaegerszegi Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkészeként, valamint a bagodi Szent István király-plébánia területén található Nagykutas és Kiskutas filiák lelkipásztoraként végzi további szolgálatát.

Bokor Zoltán római ösztöndíjas a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna-plébániára,
Óra Krisztián a körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániára,
Kovács Richárd a lenti Szent Mihály-plébániára,
Németh Csaba a kőszegi Jézus Szíve plébániára,
P. Tengan Sebastian SVD a vasvári Szent Kereszt Felmagasztalása plébániára,
Szakál Szilárd a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániára,
Ipacs Bence a szombathelyi Jézus Szíve és Szent István király-plébániára,
Huszár Balázs salomvári plébános a sárvári Szent László király-plébániára kerül káplánként.

Nagy Tamás újmisés a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-plébánia, Pete Polgár Máté újmisés a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna-plébánia káplánjaként kezdi meg lelkipásztori szolgálatát.

Böjti Balázs diakónus a pákai Szent Péter és Pál apostolok plébánián,
Bihal Zoltán diakónus a körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánián, Takács András ötödéves papnövendék pedig a kőszegi Jézus Szíve plébánián tölti pasztorációs gyakorlatát.

* * *

Balás Béla kaposvári megyéspüspök augusztus 1-jei hatállyal a következő személyi változásokat rendelte el egyházmegyéjében:

Arányi Zoltán újmisést a Siófoki plébániára küldte káplánnak.

Balogh Péter újmisést a plébánia rangra emelt Bárdudvarnokra küldte káplánnak.

Vajda Gábort felmentette a nagykanizsai Jézus Szíve plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és kinevezte a lengyeltóti plébániára plébániai kormányzónak.

Csendes Sándor plébánost felmentette a mosdósi plébánia ellátása alól, és kinevezte Somogyvárra ugyanazon minőségben.

Ungvárszki Imre plébánost felmentette a somogyvári plébánia ellátása alól, és kinevezte a mosdósi plébániára ugyanazon minőségben.

Molnár Attila somogyapáti plébánost saját kérésére egy év szabadságra engedte.

Bognár Tamás szuloki plébánost megbízta a somogyapáti plébánia oldallagos ellátásával.

Világos Krisztiánt, meghagyva eddigi feladatait, kinevezte a bárdudvarnoki plébánia plébánosává, és megbízta a somogysárdi plébánia oldallagos ellátásával.

Gyuriga Károly lengyeltóti plébánost és
Nikovitz Antal somogysárdi plébánost, köszönetnyilvánítás mellett, nyugállományba helyezte.

* * *

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében Bosák Nándor püspök atya 2014. augusztus 1-jétől az alábbi változtatásokat rendelte el:

Személyi változások

Wutkowatz Károly leveleki plébános nyugdíjba vonul.

Bákonyi János a nyíregyháza-kertvárosi plébániára kap plébániai kormányzó megbízást. A Szent Imre Gimnáziumban továbbra is ellátja az iskolalelkészi feladatokat.

Dénes Zoltán Berettyóújfaluba,
Kiss Zsolt Attila Geszterédre,
Krakomperger Zoltán a debreceni Szent István-plébániára,
Lengyel József  Levelekre,
Márku János Csengerbe kap plébánosi kinevezést.

Tóth Lászlót felmentem irodaigazgatói megbízása alól, és a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébániára kap plébánosi kinevezést.

Krakomperger Zoltán átveszi az irodaigazgatói hivatalt a Püspöki Hivatalban.

Németh Jánost felmentem a kisvárdai Szent László Gimnázium végzett hittanári feladatai alól.

Pető István gyógykezelése idejére a debreceni Szent Erzsébet Otthonban kap lakást és ott végez szolgálatot.

Szűcs József részére egy év betegszabadságot engedélyeztem.

Rákóczi Jenő a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébánián,
Reznek Ádám Debrecenben, a Szent Család-plébánián folytatja kápláni szolgálatát.

Eiben Tamás ösztöndíjasként Rómában a PMI-ben végez tanulmányokat.

Olasz Lajos újmisés Rakamazon,
Varga Lóránd újmisés Mátészalkán kezdi meg kápláni szolgálatát.

Területi változások

2014. augusztus 1-jétől Tiszaszalka plébániát megszüntetem és ellátását a vásárosnaményi plébániára bízom.
Ezzel egyidejűleg Gyüre és Nagyvarsány filiális egyházközségeket a mezőladányi plébániához csatolom.
Ugyancsak megszüntetem az újirázi plébánia önálló jogi státuszát és ezentúl a berettyóújfalui plébániához tartozik mint filia. Ehhez kapcsolódóan Biharkeresztes és Mezőpeterd filiákat a derecskei plébániához csatolom.

* * *

2014. augusztus 4-ével Kiss-Rigó László megyéspüspök az alábbi személyi változásokat rendelte el a Szeged–Csanádi Egyházmegyében:

Topsi Bálintot a csongrádi Nagyboldogasszony-plébánia plébánosává nevezte ki.
A szentesi Szent Anna-plébánia élére Gruber László plébános került. 
A főpásztor a szeged–tápéi Szent Mihály-plébánia vezetésével bízta meg Laczkó István plébánost;
a szeged–szőregi Alexandriai Szent Katalin-plébánia plébánosa pedig Nagy Róbert lesz augusztus 4-től.
A nagyszénási Kisboldogasszony-plébánián Perlaki György plébános teljesít szolgálatot;
a zákányszéki Szentháromság-plébánia vezetését Janes Zoltán plébánosra bízta a megyéspüspök.
Dombegyházon a Szent István király-plébániát Túri Kis István plébános irányítja;
a magyarbánhegyesi Szűz Mária Szent Neve plébánia kormányzója Fabisz Ákos lesz;
a szeged-szentmihályi Szent Mihály-plébániát Gavódi Róbert plébániai kormányzó vezeti majd.

Kiss-Rigó László a békéscsabai Páduai Szent Antal-plébánia káplánjává Bilibók György újmisést,
a csongrádi Nagyboldogasszony-plébánia káplánjává pedig Arany Gábor újmisést nevezte ki.
A gyulai Nádi Boldogasszony-plébánián szolgál káplánként Máté János újmisés,
a hódmezővásárhelyi Szentháromság-plébánián Száva Szabolcs káplán teljesít szolgálatot.
A makói Szent István király-plébániára kerül Kiss Miklós káplán;
az ópusztaszeri Magyarok Nagyasszonya-plébánia káplánja Roszel Norbert lesz.
A szegedi belvárosi plébánián szolgál káplánként Köllő Sándor,
a szentesi Szent Anna-plébánián pedig Fazakas Levente.

A főpásztor Cseh Zoltán zákányszéki plébánost augusztus 4-ével nyugállományba helyezi.

Szintén augusztus 4-től módosulnak egyes szeged–csanádi egyházmegyés plébániák oldallagos ellátásai:

Maroslele és Óföldeák filiák Földeáktól Makó oldallagos ellátása alá kerülnek át;
Nagykamarás ellátását Kevermes,
Almáskamarásét pedig Kunágota végzi.
Önálló plébániává válik Szeged-Szentmihály, amelyet eddig Röszke látott el,
illetve Dombegyház, amely Kevermeshez tartozott.
A főpásztor a kunágotai plébániát felmentette Kisdombegyház oldallagos ellátása alól.

* * *

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében 2014. augusztus 1-jei hatállyal Bábel Balázs érsek a következő személyi változásokról döntött:

Podmaniczki Imrét köszönetnyilvánítás mellett felmenti az izsáki plébánia ellátása alól, és a Páhi egyházközség plébánosává nevezi ki.
Harbula Istvánt egyéb megbizatásainak megtartásával kinevezi az izsáki plébánia plébániai kormányzójává.
Cselik Lászlót felmenti Császártöltés lelkipásztori ellátása alól, és ugyanezen hatállyal kinevezi Akasztóra ugyancsak plébánosnak.
Nagyidai Zsoltot felmenti a jánoshalmi plébánia ellátása alól, és Császártöltésre küldi ugyancsak plébánosnak.
Menyhárt Sándor bírósági helynök plébánost felmenti a kecskeméti Szent Család-plébánia ellátása alól, és ugyanezen hatállyal kinevezi a jánoshalmi plébánia plébánosává.
Hatházi Róbertet felmenti a kecskeméti Szent Miklós Templomigazgatóságon betöltött kápláni szolgálata alól, és ugyanezen hatállyal kinevezi a kecskeméti Szent Család egyházközség plébániai kormányzójává.

Podmaniczki Imrét köszönetnyilvánítás mellett felmenti a solti kerületben betöltött esperesi tisztsége alól, és ugyanezen hatállyal egy évre Czár János orgoványi plébánost nevezi ki a solti kerület esperesének.

Gelányi Ferenc apát-plébánost köszönetnyilvánítás mellett korára való tekintettel nyugállományba helyezi a főpásztor.

Széchenyi Attila káplán a kecskeméti Szent Család-plébániáról a kiskunhalasi főplébániára kerül.
Szabó Attila káplán a kiskunhalasi főplébániáról a kiskunfélegyházi főplébániára kerül.
Minda Zoltán káplán a kiskunfélegyházi főplébániáról Lajosmizsére megy lelkipásztori szolgálatának folytatására.
Gyöngyösi Balázs káplán Lajosmizséről a kecskeméti Szent Miklós Templomigazgatóságra kerül.
Gál József káplán a bajai Szent Antal-plébániáról Baja-Belvárosba távozik.
Kis István Mélykútra kerül kápláni beosztásban.
Kiss Zoltán Csátaljára kerül kisegítő lelkésznek.
Retkes Zsolt Baja-Belvárosból a bajai Szent Antal-plébániára kerül kisegítő lelkésznek.
Tamás Sándor újmisés a kiskunfélegyházi főplébánián kezdi meg lelkipásztori szolgálatát.

Bese Gergő Péter a főpásztor engedélyével a bencés rendben kezdi meg próbaidejét

* * * 

Spányi Antal megyéspüspök döntése értelmében 2014. augusztus 1-jétől a következő lelkipásztorokat és lelkipásztori állomáshelyeket érintő átszervezések lépnek érvénybe a Székesfehérvári Egyházmegyében:

Gerendai Sándor esperest 2014. augusztus 1-jei hatállyal felmentettem Mór plébánosi és püspöki biztosi beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Csákvár plébánosává, valamint Vértesboglár (filiája Bodmér) és Szár (filiája Újbarok) adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel.

Ambrózy Tamást 2014. augusztus 1-jei hatállyal felmentettem Csákvár plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Mór plébánosává (filiája Felsődobos, Nagyveleg), valamint Pusztavám (filiája Árkipuszta), Bokod és Dad (filiája Kömlőd) adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel. Dispozíciójával együtt kineveztem a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola püspöki biztosává.

Nobilis Máriót – miután sikeresen befejezte római tanulmányait – 2014. augusztus 1-jei hatállyal kineveztem Budaörsre, kisegítő lelkésznek. Nobilis Máriónak gratulálunk ahhoz, hogy summa cum laude minősítéssel licenciátust szerzett a Lateráni Egyetemen, és tanításra kérték fel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

Boros Zoltánt 2014. augusztus 1-jei hatállyal felmentettem Érd-Tusculanum plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal betegszabadságra küldtem. A betegszabadsága alatt az Országos Papi Otthonban biztosítjuk számára a gyógyuláshoz szükséges feltételeket.

Mojzer Györgyöt 2014. augusztus 1-jei hatállyal felmentettem Mezőkomárom plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Érd-Tusculanum plébánosává, valamint Érd-Óváros adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel.

Orvos Leventét 2014. augusztus 1-jei hatállyal felmentettem Vál plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Lajoskomárom plébánosává (filiái: Szabadhídvég, Középbogárd), Dég, Mezőkomárom, és Mezőszilas adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel.

Szemere Jánost 2014. augusztus 1-jei hatállyal felmentettem Székesfehérvár-Viziváros helyettes plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Vál plébánosává (filiája: Kajászó), valamint Tabajd adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel.

Harangozó Imrét 2014. július 15-i hatállyal felmentettem Csepel-Belváros plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal nyugállományba helyeztem. Nem mulaszthatjuk el őszinte hálával és nagyrabecsüléssel megköszönni azt a fáradhatatlan és megbízható lelkipásztori munkáját, amelyet Imre atya egyházmegyénk szolgálatában káplánként, plébánosként, ill. esperesként végzett. Főpásztori imáimmal és áldásommal jó egészséget és lelkiekben gazdagodó nyugalmas éveket kívánok a Főtisztelendő atyának, aki 55 évet töltött aktívan az Úr szőlőjében.

Kertész Péter kanonokot 2014. július 15-i hatállyal felmentettem Solymár plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Csepel-Belváros plébánosává, valamint Dunamenti espereskerület I. lelkipásztori körzetének vezetőjévé.

Kiss Csabát 2014. július 15-i hatállyal felmentettem Velence plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Solymár plébánosává, valamint Pilisszentiván adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel.

Récsei Norbertet 2014. július 15-i hatállyal felmentettem Enying helyettes plébánosi beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Velence plébánosává, valamint Sukoró adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel.

Szeleczky Csabát 2014. augusztus 1-jei hatállyal felmentettem Budakeszi kápláni beosztásából és ugyanezen hatállyal kineveztem Érdliget plébániára káplánnak.

Bozai Mártont 2014. augusztus 1-jei hatállyal a Székesfehérvár-Vasútvidéki Prohászka plébániára küldtem fél évre diakónusi szolgálatra.

Oravecki Attila Ferenc diakónust 2014. augusztus 1-jei hatállyal Budakeszi plébániára küldtem fél évre diakónusi szolgálatra.

* * *

Beer Miklós váci megyéspüspök döntése értelmében, 2014. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi kinevezések és szervezeti átszervezések lépnek érvénybe a Váci Egyházmegyében:

Balogh László újmisés: a szolnoki plébánia káplánja;
Bokros Levente eddig ceglédi plébános: a hatvan-újvárosi plébánia plébánosa (filia: Kerekharaszt);
Czombos József, eddig berceli plébános: a rimóci plébánia plébánosa;
Gáspár István nagymarosi plébános: a kismarosi és a verőcei plébánia oldallagos ellátása plébániai kormányzóként;
Hugyecz János, eddig egri prefektus: visszatért egyházmegyéjébe; a gödöllői, szadai, valkói plébániák plébánosa;
Hulitka Róbert, eddig vác-alsóvárosi káplán: a berceli, valamint a becskei plébánia plébániai kormányzója;
Kantár Norbert, eddig ceglédi káplán: a nagymarosi plébánia káplánja;
Kovács György újmisés: a gödöllői plébánia káplánja;
Kovács Zoltán, eddig vácrátóti plébános: a Székesfehérvári Egyházmegyében teljesít szolgálatot;
Krizsán Zoltán, eddig hatvan-újvárosi káplán: a salgótarjáni főplébánia káplánja;
Maczák Tamás újmisés: a ceglédi plébánia káplánja;
Mátrai Benedek, eddig kismarosi plébános: központi szolgálatba kerül;
Molnár Zsolt irodaigazgató, veresegyházi plébános: a vácrátóti plébánia oldallagos ellátása plébániai kormányzóként;
Németh Sándor munkácsi egyházmegyés: a hernádi és a pusztavacsi plébánia plébániai kormányzója;
Rados László, eddig nézsai plébános: az alsópetényi filia plébániai kormányzója;
Skravanek Gábor, eddig szolnoki káplán: a tápiósülyi plébánia káplánja;
Szabó Mihály újmisés: a vác-alsóvárosi plébánia káplánja;
Szecsődi Péter, eddig gödöllői plébános: a ceglédi plébánia plébánosa (filia: Csemő, Nyársapáti);
Szekeres Mihály, eddig hatvan-újvárosi plébános: betegszabadság;
Temesvári Károly OSPPE: a szokolyai filia plébániai kormányzója.

* * *

Márfi Gyula veszprémi érsek 2014. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi és szervezeti változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

Szabó János balatonalmádi plébánost felmentette Szentkirályszabadja oldallagos ellátása alól.
Berkes Péter alsóörsi plébánost felmentette balatonfüredi kisegítő lelkészi szolgálata alól, és megbízta Szentkirályszabadja oldallagos ellátásával.
Németh József plébánost felmentette az ácsteszéri plébánia, valamint Aka, Csatka, Súr oldallagos ellátása alól, és hat hónap betegszabadságra küldte. Engedélyezte, hogy szabadságát Balatonfüreden töltse, és ott lelkipásztori kisegítő szolgálatot végezzen.
Holubák Attila várpalotai káplánt beosztása alól felmentette, ácsteszéri plébánossá nevezte ki, Aka, Csatka és Súr oldallagos ellátásával.
Darnai János újmisést várpalotai káplánná nevezte ki.
Aradi Lászlót, a pápai Szent István vértanú-plébánia káplánját beosztása alól felmentette, és tanulmányi szabadságra küldte Rómába.
Megyesi Ferenc újmisést a pápai Szent István vértanú-plébánia káplánjává nevezte ki.
Sömenek István nemesapáti plébánost felmentette a nemesapáti plébánia ellátása alól, és megbízta a zalaszentiváni plébánia további vezetésével.
Szeghy Csaba újmisést plébániai kormányzóvá nevezte ki Nemesapátiban.
Medveczky Miklós érseki titkárt felmentette a veszprémi Szent Mihály-főplébánia kisegítő lelkészi szolgálata alól.
Felker Zsolt, miután római tanulmányait sikeresen befejezte, és spirituális teológiából licenciátust szerzett, kápláni kinevezést kapott a veszprémi Szent Mihály-főplébánián.

* * *

Udvardy György megyéspüspök az alábbi személyi és területi változásokat rendelte el a Pécsi Egyházmegyében:

2014. május 31-én Román János tb. esperes, plébánost egészségügyi állapotára tekintettel, saját kérésére felmentette a dunaszekcsői és bári plébánia vezetése alól, és nyugállományba helyezte. Ez alkalomból köszönete kifejezése mellett a Szentháromságról nevezett siklósi apátság c. apátjának nevezte ki. Az érintett plébániákat további intézkedésig oldallagos ellátásra Mohácshoz kapcsolta.

2014. július 1-jével Pekker Mátyás Barna káplánt az eddig Szekszárdról oldallagosan ellátott bonyhádvarasdi, kisdorogi és teveli plébániák plébánosává nevezte ki.

2014. augusztus 1-jével Pál József plébánost, felmentve a magyarszéki plébánia vezetése alól, saját kérésére, egészségi állapotára való tekintettel, a kivizsgálás és a terápia idejére betegszabadságra engedte. Lakhatása a máriagyűdi plébánián lesz.

Hegyháti Tibor plébánost, felmentve a szálkai plébánia vezetése alól, Magyarszékre helyezte plébánosnak.

Battonyai János diakónust Pécs-Gyárvárosba, Molnár Péter diakónust Dombóvárra küldte lelkipásztori gyakorlatra.

Cseh Péter Mihály káplánt szálkai lakhatással a szekszárdi plébániára, Balázs Zoltán kisegítő lelkészt pedig tengelici lakhatással a nagydorogi plébániára helyezte kisegítő lelkésznek.

Az egyházmegye rendezési tervét szem előtt tartva a szálkai, cikói, grábóci és mőcsényi plébániát Szekszárdhoz, a závodi plébániát pedig Tevelhez csatolta oldallagos ellátásra.

Az egyházmegyében eddig végzett szolgálatáért köszönetet mondva, ugyanakkor döntését tiszteletben tartva, Szalonnás Mihály tengelici plébániaigazgatói megbízását visszavonta.

2014. augusztus 15-ével Farkas József plébánost felmentette az ozorai plébánián betöltött hivatala alól és kinevezte a görcsönyi plébániára plébánosnak.

Ugyanezen hatállyal az ozorai plébániát a simontornyai plébániához, a fürgedi plébániát pedig a tamási plébániához csatolta oldallagos ellátásra.

Magyar Kurír