Szent Gellért üres sírja Krisztus feltámadására utal – Zarándoklat és búcsú Csanádon

Külhoni – 2022. szeptember 26., hétfő | 17:45

Szeptember 24-e jelentős ünnep a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye számára, ezen a napon a papság és a hívek Csanádon (ma Nagycsanád), a régi püspöki székhely jelenlegi templomában ünnepélyes szentmise keretében emlékeznek meg az egyházmegye első mártír püspökéről, Szent Gellértről.

„Különleges kegyelem és Isten ajándéka, hogy az egyházmegye első püspöke egy szent vértanú, alapítója pedig egy szent király, aki 1030-ban hozta létre egyházmegyénket. Kitartásra, állhatatosságra buzdítanak a hitben és az egymás iránti szeretetben. Ezért hálásnak kell lennünk Istennek” – fogalmazott magyar, román és német nyelvű bevezetőjében Martin Roos nyugalmazott temesvári megyéspüspök a Szent Gellért napján a csanádi templomban bemutatott szentmisén.

Az ünnepi szentmisét azon az oltáron mutatták be, amely egykor Szent Gellért kőkoporsója volt. A koporsó ma üres az egyházmegye életét próbára tevő történelmi viszontagságok miatt, de üressége számunkra, keresztények számára jelkép:

az üres sír Krisztus feltámadására utal, így a vértanú Szent Gellért üres sírjára tekintve reméljük, hogy e vidék lakosai is újjászületnek Krisztusban.

A Pozsonyi évkönyv 1030-ban említi „Gerard” püspökké szentelését. Szent István, Magyarország királya ugyanis rábízta a Morisena, később Csanád nevet viselő egyházmegye vezetését. A régi egyházmegye közel kilenc évszázados fennállása után három részre oszlott, területei ma Romániában, Magyarországon és Szerbiában fekszenek. Szeptember 24-e a három utód és testvér egyházmegye, a magyarországi Szeged-Csanádi, a szerbiai Nagybecskereki és a romániai Temesvári Római Katolikus Egyházmegye számára az első csanádi vértanú püspök tiszteletének napja.

Idén a csanádi templomba elsősorban a temesvári egyházmegyéből, de Magyarországról és Németországból is érkeztek hívek. Bene Tamás helyi plébános magyarul és románul köszöntötte a nyugalmazott főpásztort, kiemelve, hogy Martin püspök évről évre megtiszteli jelenlétével a csanádi közösséget. Az emeritus megyéspüspök üdvözölte Gheorghe Berciu helyi görögkatolikus plébánost, a többi felekezet képviselőit, valamint Andrei Codruț Tița polgármestert.

Koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, Jäger Béla temesvár-újkissodai plébános, Gheorghe Berciu helyi görögkatolikus plébános, valamint több egyházmegyés lelkipásztor.

A szentmise zenei szolgálatát Dumitresc Emil, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom kántora látta el.

Német, magyar és román nyelven elmondott homíliában Dirschl Johann vikárius megemlítette Szent Gellért életének és főpásztori szolgálatának fontosabb állomásait, majd arról elmélkedett, mit jelent szentnek lenni.

A Pusta Kulturális Egyesület és számos partner közreműködésével a csanádi zarándoklat idén egyben ismét búcsúi ünnep is volt, amelyet kulturális programok is kiegészítettek.

A délelőtt folyamán német, magyar, román, bolgár, román és szerb népviseletbe öltözött fiatalok érkeztek a temesrékási fúvószenekar kíséretében a plébániára, ahol a nyugalmazott püspök, a koncelebráló papok és a zarándokok egy csoportja fogadta őket. Itt néhány német táncot adtak elő, majd a papokkal és a püspökkel körmenetben a templomba vonultak a szentmisére.

A liturgia végén Martin Roos megköszönte a papoknak és a híveknek a jelenlétet, a népviseletbe öltözött pároknak, hogy hagyományos jelleget kölcsönöztek az ünnepnek, a közélet képviselőinek a részvételét, valamint a plébánosnak a zarándoklat előkészítését.

A püspök átadta a jelenlévőknek Pál József Csaba megyéspüspök üdvözletét, aki ezen a napon a gyulafehérvári főegyházmegye által szervezett családpasztorációs találkozón vett részt.

A záróáldást követően a nyugalmazott főpásztor megáldotta a Kirchweihstraußt (templombúcsúi csokrot), amelyet a fiatalok kivittek a templom elé.

Ezt követően a Szent Gellért-szobor előtt német, román, bolgár, szerb és magyar néptáncegyüttesek léptek fel. A zarándoklat a plébánia udvarán agapéval zárult.

Este a csanádi templomban Petre Ionutescu ambient jazz koncertjére került sor, videóvetítés kíséretében; majd a templom épületére fényvetítés és mapping keretében Lucian Oprea (Csanád) és Claudia Dimoiu (Bécs) képzőművészek alkotásait vetítették ki.

Forrás és fotó: Temesvári Róma Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria