Szent Márton-emlékév – Az európai püspökök köszöntötték a magyar püspököket és híveket

Kitekintő – 2016. november 10., csütörtök | 19:00

A Szent Márton-emlékév lezárása alkalmából az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) levélben köszöntötte a magyar püspököket és híveket. A levelet Veres András püspöknek, az MKPK elnökének és Erdő Péter bíborosnak, a CCEE korábbi elnökének címezték.

Szent Márton liturgikus emléknapján, mely ebben az évben egybeesik a szent születésének 1700. évfordulóját ünneplő emlékév lezárásával, közelségünket fejezzük ki a magyar püspökök és a magyar hívek iránt, eme nagy szent szülőföldjének népe iránt. Hálát adunk Istennek azokért az emberi és lelki ajándékokért, melyekben Szent Márton jóvoltából részesült a kontinens.

Most, amikor már csak néhány nap választ el minket az irgalmasság szentévének lezárásától, nem lehet nem észrevenni, milyen találó az egybeesés a szentév és annak a szentnek az emlékéve között, akiben a maga korában leginkább megjelent Krisztus irgalmas arca. Szent Márton élettörténete elbeszéli nekünk, hogyan ismerte fel a szent Krisztust a didergő koldusban, hogyan tért meg, és változott meg egész élete, immár nem világi hatalmakat szolgálva, hanem az Istent. Ezáltal a találkozás által Krisztus képessé tette Mártont az életre és a szeretetre. Az isteni hívásnak engedelmeskedve Szent Márton a keresztény élet útjára lépett, mely a szegényekről és elnyomottakról való gondoskodásra, az evangélium bátor hirdetésére, korának bűnei elleni küzdelemre, pásztori lélekkel való közösségépítésre vezette; téve mindezt Krisztus érzületével és azzal a képességgel, hogy Isten szemén át lássa a világot.

Szent II. János Pál pápa a nyugati szerzetesség egyik alapítójának nevezte Szent Mártont; emellett az európai kultúra és civilizáció alapítói közé is sorolhatjuk őt, és ez a valóság nem csupán emlék, de terv is, melyet bizalommal és meggyőződéssel kell építeni. Szent Márton alakja és tevékenysége tanúságot tesz arról a hatalmas emberi, kulturális és lelki ajándékról, mellyel a kereszténység gazdagította Európát. A kontinensünk Szent Márton örököse, és azoké a nőké és férfiaké, aki hozzá hasonlóan az európai humanizmus alapítói voltak.

Napjainkban is alapvető fontosságú, hogy emlékezetünkbe idézzük: a keresztény életben egységbe olvad az elmélyült imádság, a közösségi élet, az evangélium hirdetése, a szegényekre és szenvedőkre való odaszentelt figyelem.

Hálát adunk Istennek Szent Márton fénylő tanúságtételéért, aki segített, hogy ne aludjon ki a keresztény hit lángja a világban.

A magyar püspökökkel együtt arra kérjük az Urat, adja meg a kegyelmet, hogy új szentek nevelkedjenek Európában, akik megélik az irgalmasságot, és tanúságot tesznek róla személyes és közösségi életükben egyaránt.

Napjaink Európájában és az egész világban nagy szükség van egy olyan egyházra, mely bővelkedik tanúságtevőkben. Csak így válik az egyház képessé arra, hogy visszahozza az evangélium tiszta vizét Európa gyökereihez (Ferenc pápa beszéde a Nagy Károly-díj átvételekor, 2016. május 6.).

Kövessük mi is Szent Márton példáját, és igyekezzünk derűsen hirdetni, hogy Krisztus a mi életünk, és Ő a civilizáció és kultúra örökkévaló alapja.


Angelo Bagnasco bíboros, Genova érseke, az Olasz Püspöki Konferencia és a CCEE elnöke

Vincent Nichols bíboros, Westminster érseke, az Angliai és Wales-i Püspöki Konferencia elnöke, a CCEE alelnöke

H.E. Mgrs. Stanisław Gądecki, Poznań érseke, a Lengyel Püspöki Konferencia és a CCEE alelnöke

Mons. Duarte da Cunha, a CCEE főtitkára

Forrás: CCEE

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria