Szentmise és imádság a végzős diákokért Kisvárdán

Kishírek – 2021. április 22., csütörtök | 10:31

Április 17-én a Szent László Katolikus Gimnázium és Technikum végzős diákjaiért imádkoztak Kisvárda Szent Péter és Pál templomában. Linzenbold József esperes, plébános, Máté Péter káplán és Bákonyi János, az iskola lelkivezetője együtt mutattak be szentmisét. Kaszásné Tóth Judit intézményvezető beszámolóját közöljük.

A szülők képviselői, pedagógusok, az orsolyita nővérek, az intézmény vezetősége imádságos jelenlétükkel erősítették a közösség távol lévő tagjait. Megható valóság, hogy lassan szárnyukra bocsátjuk azokat a felnőtt korba lépő diákjainkat, akik közül többen az óvodától az érettségiig 15 éve intézményünk falai közt nevelkednek. Első óvónénijük és első tanítójuk gondolatban most is vigyázó tekintettel kíséri őket.

A napi evangélium (Jn 6,16–21) krisztusi bátorítása – „Én vagyok, ne féljetek!” – a bárkában a háborgó vízen hányódó tanítványokat nyugtatta meg. Hányszor bátorította a szülő, az óvónéni, a tanító „Ne féljetek!” biztatása gyermekeinket! Közös imánk mindannyiunkat megerősített abban, hogy ha befogadjuk Krisztust a szívünkbe, akkor a jelen háborgó vizein is jó irányba fog haladni életünk.

Hétfő reggel, április 19-én újra a plébániatemplomban gyűltünk össze, Bákonyi János atya vezetésével. A nővérek és pedagógusok abba az imaszándékba kapcsolódtak be, amely az óvoda és iskola nyitása megáldásáért fohászkodott. Bákonyi atya a pedagógusok, óvodások és diákok nehéz helyzetére utalva így fogalmazott: „két tanév alatt harmadszor kezdjük újra a tanévet”.

A napi evangéliumban a nép bárkába száll, hogy Jézusra találjon Kafarnaumban. A Jézussal való találkozáskor pedig a következő tanítással gazdagodnak: „Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.” A közösség megtartó erejében bízva fohászkodtunk Istenhez, hogy figyelmünket az örök élet kenyere felé irányítsa. A könyörgésekben a hit bátorságát, a Jóisten áldását kértük közösségünkre, bölcsességet, testi-lelki egészséget kérve a családoknak, hogy továbbra is jó példát tudjanak adni a hit szerint való életre.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Szent László Katolikus Gimnázium és Technikum, Két tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda – Kisvárda

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria